365 Days of Work Bilderkritik & boekpresentatie

Main Menu

365 Days of Work Bilderkritik & boekpresentatie,

Event 09 dec 2017, 14:00-19:00

Nu we de opening van Army of Love en The Library of Unread Books achter de rug hebben – voor iedereen die erbij was: dankjewel voor je komst en geniet hier met een paar foto’s na van het evenement! – organiseren we een tweedelig evenement om het verschijnen van het boek 365 Days of Invisible Work te vieren. We beginnen de middag om 14.00 uur met een kleinschalige studiesessie volgens het model van de Bilderkritik, om 17.00 uur gevolgd door de officiële boekpresentatie met het Nederlandse deel van het Domestic Worker Photographer Network.


Huishoudelijk werk en thuiswerken vormen een domein dat van oudsher vooral als “vrouwelijk” wordt gezien en dat in de kapitalistische samenleving van tegenwoordig nog altijd wordt ondergewaardeerd, waarmee het ook (financieel) niet voldoende wordt beloond of gevalideerd. We hebben deze omstandigheden tot een tweede natuur gemaakt, wat er weer toe heeft geleid dat we het gevoel dat de thuisomgeving een soort verlengstuk van de werkplek is normaal zijn gaan vinden. Dit geldt voor zowel huishouders als freelancers. Zoals academicus Marina Vishmidt het in het boek stelt, is er in deze privésfeer “niemand om in de gaten te houden hoe ijverig of juist laks je jezelf de kapitalistische discipline (of beter gezegd, de concurrentiestrijd) hebt eigengemaakt waarmee je wedijvert met de nu onzichtbare, altijd slechter-betaalde andere mensen.” Het Werker Collective heeft in 2011 een online gemeenschap in het leven geroepen om dit ingewikkelde gegeven aan de kaak te stellen. Met behulp van dit zogeheten Domestic Worker Photographers Network stimuleren ze het maken en verzamelen van representatieve afbeeldingen van onzichtbaar werk in huis. Deze gebundelde beelden zijn onlangs gepubliceerd in de vorm van de kalender 365 Days of Invisible Work. In eerste instantie bedacht ten tijde van de Grand Domestic Revolution, vormt 365 Days of Invisible Work de derde editie van de reeks Werker Magazine, naar een initiatief van kunstenaars Marc Roig Blesa en Rogier Delfos. In het boek is onder de titel ‘Work Breaks Us We Break Work’ ook een gesprek tussen Marina Vishmidt en kunstenaar Lisa Jeschke opgenomen. De publicatie is een gezamenlijke uitgave van Casco, Spector Books en Werker Collective.


Het woord Bilderkritik (afbeeldings- of beeldenkritiek) is een term die oorspronkelijk in de jaren twintig door het Duitse maandblad voor arbeidersfotografie Der Arbeiter-Fotograf werd gebruikt om de ingezonden amateurfoto’s mee te benoemen die door de redactie van het tijdschrift werden geanalyseerd op basis van hun technische, formele en ideologische eigenschappen. Tegelijkertijd wist de Arbeiter-Fotografen-Bewegung de eerste verenigingen van amateurfotografen bij elkaar te brengen die de camera voor politieke doeleinden inzetten. Zij gebruikten fotografie als een middel voor zelfrepresentatie waarmee het proletariaat zich kon afzetten tegen de kapitalistische overheersing van de beeldvorming in de media van die tijd. De opkomst van sociaaldocumentaire fotografie binnen de arbeidersbeweging begon na de Russische Revolutie van 1917 met fabrieksarbeiders die toegang hadden tot fotocamera’s. Vervolgens verspreidde dit zich door heel Europa en Noord-Amerika en sloeg met name goed aan bij werkloze arbeiders, socialisten en fotografieliefhebbers.


Werker zet de beoefening van Bilderkritik voort en we analyseren in de aanstaande studiegroep bij Casco fotobijdragen die gaan over de straat en de publieke ruimte om patronen vast te stellen en ons de vraag te stellen hoe wij ons tot dit materiaal verhouden. We zouden de gelegenheid ook willen aangrijpen om te bespreken hoe we onszelf verder zouden kunnen organiseren rond het onderwerp van huishoudelijk werk. Het evenement is gratis toegankelijk, maar het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Stuur daarom als je mee zou willen doen een korte motivatie naar publications@cascoprojects.org.


Om 17.00 uur doen we de deuren open voor meer belangstellenden en beginnen we de boekpresentatie met een aantal toasts door in Nederland gevestigde leden van de online gemeenschap Domestic Worker Photographer Network, waarin zij de verhalen achter hun bijdragen vertellen. Als je zelf hebt meegewerkt aan het boek is dit ook het moment om je gratis exemplaar op te halen; laat het ons via publications@cascoprojects.org even weten als je dat van plan bent. Voor de andere Domestic Worker Photographers: er is bij komende boekpresentaties bij Tenderbooks in Londen, Konstfrämjandet in Stockholm en het MACBA in Barcelona ook nog gelegenheid om jouw exemplaar op te halen. Er volgen binnenkort meer details en locaties.


Dit middagevenement vindt plaats tijdens de nieuwe tentoonstellingsprojecten bij Casco: The Library of Unread Books door Heman Chong en Renée Staal en Army of Love met Dora García en Ingo Niermann. We kunnen je een bezoek aan deze tentoonstellingen ook van harte aanbevelen! Met deze twee projecten komt er een einde aan onze overgangsfase van Casco – Office for Art, Design and Theory naar Casco Art Institute: Working for the Commons. We hopen dat je in deze spannende tijd bij ons langskomt!

Date

09 dec 2017, 14:00-19:00

Press Release

Presscoverage

Supported by

Het programma van Casco wordt mogelijk gemaakt met financiële steun van het Mondriaan Fonds, de Gemeente Utrecht en Stichting DOEN. Casco maakt deel uit van Arts Collaboratory.

Downloads