Army of Love bibliografie

Main Menu

Army of Love bibliografie,

Ingo Niermann,

Gedurende de hele tentoonstellingsperiode van de projecttentoonstelling Army of Love hebben we gewerkt aan een gezamenlijke bibliografie en aan een voorlopige ethische code voor het “leger.” Het is de bedoeling dat ze fungeren als hulpmiddelen waarmee je kunt nadenken over uiteenlopende mogelijke interpretaties van liefde en hoe je deze op een verantwoordelijke manier in de praktijk kunt brengen. Na afloop van de tentoonstelling zullen ze allebei beschikbaar blijven. De bibliografie is een leeslijst die bestaat uit bronnen die deelnemers aan het Army of Love trainingskamp hebben aangedragen als reactie op de vraag wat hen inspireert wanneer ze stilstaan bij liefde en welk tekstmateriaal zij van daaruit relevant zouden vinden voor huidige en toekomstige “liefdessoldaten.” Wij stellen die vraag nu ook aan jou; we kijken uit naar je suggesties voor aanvullingen op de lijst!


We hebben vanaf het moment dat het project bij Casco van start ging het standpunt ingenomen dat we allemaal op onze eigen manier een expert zijn op het gebied van liefde. Omdat het vermogen van liefde tot empowerment helaas nauw samenhangt met misbruik, is het belangrijk om kritisch en begripvol om te gaan met zowel onze eigen ervaringen als die van anderen. Een manier waarop je dat kunt doen is het samen opstellen van een bibliografie, omdat het verzamelen van aanbevolen literatuur een waardevol politiek middel is waarmee je kunt ingrijpen in onderliggende machtsverhoudingen en in overleg vorm kunt geven aan gedeelde kennis. Het “Leger” heeft een beroep gedaan op een breed spectrum aan mensen die alternatieve vormen van samenleven en liefhebben hebben gevonden; mensen met lichamen, relaties en een uitoefening van liefde die niet altijd voldoen aan traditioneel geldende maatschappelijke normen. In queer en zwart feminisme houdt men zich al decennia bezig met dit soort belangen en vraagstukken. Het is dan ook duidelijk dat er geen enkel leger van de liefde zou kunnen bestaan zonder een stevig fundament in intersectionaliteit. We zien de bibliografie als een hulpmiddel waarmee bestaande en toekomstige liefdessoldaten experts in de vele facetten en invalshoeken van de liefde kunnen worden en dat bijdraagt aan de verbeelding van het Army of Love.


Een greep uit dit bronnenmateriaal is bijvoorbeeld Cruising Utopia: the then and there of queer futurity (2009) van José Esteban Muñoz, All About Love (2000) van bell hooks, Le Nouveau Monde Amoureux van Charles Fourier (2013), Friendship as a Way of Life (2012) van Tom Roach, “Other Forms of Conviviality” (2013) van Park McArthur en Constantina Zavitsanos, A Dialogue on Love (1999) van Eve Kosofsky Sedgwick, Poetics of Relation (1990) van Édouard Glissant en Queering Sexual Violence (2016) samengesteld door Jennifer Patterson. Bestudeer de bibliografie in haar huidige vorm en kijk wat er volgens jou nog ontbreekt. Later bouwen we voort op wat er al gebundeld is in de tastbare bibliografie (naar een vormgevingsconcept van Miquel Hervas Gomez en Ott Metusala). Dan zullen we de bronnen op een andere manier thematisch rangschikken.


Heb jij zelf suggesties voor titels die een plek in de lijst verdienen? Stuur dan voor zondag 25 februari je naam en een bronvermelding naar Staci Bu Shea.


Sinds deze in januari 2017 van start ging, heeft de samenwerking op organisatieniveau tussen Casco en Army of Love al lezingen, workshops, filmvertoningen, oefeningen in lichamelijk contact en debatten opgeleverd, waarin liefde als politiek hulpmiddel en als universele bron werd ingezet. De belangrijkste evenementen die Casco mede mogelijk heeft gemaakt waren het Army of Love trainingskamp in oktober en natuurlijk de projecttentoonstelling Army of Love met Dora García en Ingo Niermann.


In opdracht van Casco werkt schrijver en Army of Love-oprichter Ingo Niermann aan een ethische code voor het leger, waarin hij de common ground verkent van wat het inhoudt om een verantwoorde, ethische liefdessoldaat te zijn. De ethische code en de bibliografie zullen uiteindelijk op zowel de website van Casco als die van Army of Love gepubliceerd worden. Ze blijven open source en kunnen altijd worden aangepast. We hopen dat ze jou ook inspireren en dat je je bij het leger aansluit; we kijken uit naar je deelname aan het project!