Army of Love Trainingskamp

Main Menu

Army of Love Trainingskamp,

Workshop 11 okt 2017-14 okt 2017

Army of Love
Army of Love is een initiatief van schrijver Ingo Niermann, uitgebreid en gepromoot in samenwerking met kunstenaar Dora García. Het is een project en een "supergroep" die bestaat uit professionals uit de meest uiteenlopende disciplines, die samen streven naar wat ze een intieme voltooiing van gerechtigheid noemen. Ze doelen daarmee op een tekort in onze samenleving, waarin we weliswaar toegang hebben tot basisbehoeften en van alle gemakken zijn voorzien, maar waarin aantrekkelijkheid (nog) niet evenwichtig verdeeld is; waar "wie als oud, lelijk of onsuccesvol wordt beschouwd vaak wordt buitengesloten." De actieve leden van het "leger van de liefde" stellen zich ten doel om iedereen die er behoefte aan heeft allesomvattende liefde te bieden, waarin er ruimte is voor verschillende vormen van zorg, verlangen, seks en respect.


Je vraagt je misschien af waarom dit in de vorm van een "Army" moet gebeuren - hoezo een leger? Wanneer geweld en haat gangbare omgangsvormen lijken te worden, nu de mainstream media ons vertellen waar we behoefte aan hebben en we proberen om onze beschadigde sociale relaties te herstellen, wordt de liefde meer dan een interessant gespreksonderwerp. Het wordt een macht waar in geoefend moet worden, met een even grote, tegengestelde strijdlust.


Trainingskamp
Army of Love is sinds begin 2016 op tournee. De zogeheten “Complete Love Tour,” in samenwerking met instellingen en organisaties als Casco, de Berlijn Biennale, ENSBA in Lyon, het MACBA: Museu d'Art Contemporani de Barcelona, de Städelschule, en de Wiesbaden Biennale, geeft nieuwe achtergronden en nuance aan de beweegredenen, strategieën en de modus operandi van het leger.


Nu organiseren we, met de terugkeer van Army of Love bij Casco, gezamenlijk een trainingskamp. Deskundigen uit diverse achtergronden sluiten zich bij het kamp aan om er hun eigen theoretische en praktische benaderingen van liefhebben en bemind worden te delen - vanuit het perspectief van onder meer sekswerk, queer studies en disability studies en activisme, mutualisme en een kritische kijk op uitwisselingseconomie, antiracisme, revalidatie en traumazorg.


We worden tijdens de training toegesproken door Niermann en García en door andere experts als Jaime Conde-Salazar Pérez, Magdalena Górska, Marije Janssen, Michelangelo Miccolis en Aimar Pérez-Galí. Er zullen binnenkort nog meer namen bekend worden gemaakt. De centrale doelstelling van het trainingskamp is om te leren hoe we mensen waartoe we ons niet eerder aangetrokken hebben gevoeld kunnen liefhebben en hoe we onszelf tegelijkertijd in staat kunnen stellen om liefde te ontvangen van wie deze wil geven.


Deelname
Als je zou willen deelnemen aan het trainingskamp, zouden we je willen vragen om een e-mail te sturen aan Staci Bu Shea, waarin je kort toelicht waarom je mee wil doen en in hoeverre je tijdens het kamp beschikbaar bent. Het aantal plaatsen is beperkt, zodat we kunnen werken op een intieme, geconcentreerde manier. De oproep sluit op vrijdag 22 september 2017. Neem gerust contact met ons op als je aanvullende vragen hebt.


We moedigen iedereen aan om zich aan te melden, of je nu verteld is dat je het niet waard bent om bemind te worden of dat je juist het gevoel hebt dat je veel liefde te bieden hebt. Hoewel het liefdesleger er per definitie voor iedereen is, willen we benadrukken dat we in het trainingslamp een diversiteit nastreven van leeftijd, ras, economische status, genderexpressie, omvang, lichamelijke capaciteit, leer- en ontwikkelingsvermogens, nationaliteit, geloofsovertuiging, burgerschapsstaus en seksuele gerichtheid.


Praktische informatie
Deelnemers moeten beschikbaar zijn van woensdag tot en met zaterdag, 11-14 oktober, van 10.00 tot 17.30 uur en voor het publieksprogramma dat 's avonds plaatsvindt op woensdag 11, donderdag 12 en vrijdag 13 oktober, vanaf 19.30 uur.
De details van de evenementen worden later in september bekendgemaakt.


Naast je toewijding aan Army of Love vragen we geen bijdrage voor je deelname aan het kamp. We kunnen je daarnaast bijstaan in het vinden van een plek voor je verblijf in Utrecht, via ons netwerk of in de vorm van betaalbare accomodatie. Er zijn elke dag van het kamp lunch, snacks en koffie beschikbaar.


De voertaal van de workshops is Engels. De sporthal die de belangrijkste locatie van de workshops is, bevindt zich op de begane grond en is rolstoeltoegankelijk. We zullen ervoor zorgen dat de locaties waar we de evenementen in de avonden organiseren ook rolstoeltoegankelijk zijn. We zullen de locaties vragen om "scent-aware" te zijn, met het oog op mensen met meervoudige chemische overgevoeligheid. Mocht je een gebarentolk of andere aanvullende ondersteuning nodig hebben, laat ons dat dan alsjeblieft weten wanneer je contact met ons opneemt.


NB. Een gedeelte van de workshops zal worden gefilmd en opgenomen in de tentoonstelling van en met Army of Love, die bij Casco van start gaat op zaterdag 25 november 2017.


Meer over Army of Love
Army of Love is opgericht door schrijver Ingo Niermann en kunstenaar Dora García. Het leger is met behulp van debatten, workshops en trainings begonnen met het werven van rekruten, bijgestaan door mensen als Simon Asencio, Christian Bayerlein, Staci Bu Shea, Aimar Pérez-Galí, Adriano Wilfert Jensen, Krööt Juurak, Alex Karolinski, Michelangelo Miccolis en Matthias Vernaldi. Verschillende organisaties, waaronder de Berlijn Biennale, ENSBA in Lyon, het MACBA: Museu d'Art Contemporani de Barcelona, de Städelschule, en de Wiesbaden Biennale, hebben de supergroep sindsdien ondersteuning en een podium geboden. De relatie waarbinnen Casco en Army of Love zich samen in liefde en gerechtigheid verdiepen is in 2017 steeds intensiever geworden; te beginnen met het introductie-evenement bij Casco in januari en gaandeweg het jaar vervolgd met presentaties bij SUPERDEALS in Brussel, en bij San Serriffe en Perdu in Amsterdam.


*
De samenwerking met Army of Love vindt plaats in het overgangsjaar waarin Casco transformeert van Casco – Office for Art, Design and Theory naar Casco Art Institute: Working for the Commons.