Cluster

Main Menu

Cluster,

Cluster is een netwerk van acht instellingen die internationaal actief zijn op het gebied van hedendaagse beeldende kunst en gevestigd zijn in woongebieden in de periferieën van grote Europese steden (plus een in Holon, een industriële zone buiten Tel Aviv). Elk van deze organisaties is actief betrokken bij haar lokale context om zo de inbedding in de omgeving te bevorderen. Cluster werd opgericht in juni 2011, om zowel interne als publieke kennisuitwisseling over het functioneren van dit soort instellingen te vergemakkelijken. Ook trachtte zij hiermee verdere onderlinge samenwerking mogelijk te maken. 

In 2012 en 2013 bezocht de groep elk van de organisaties in het netwerk. Elk bezoek was een combinatie van besloten vergaderingen, buurtbezoeken en publieke evenementen, waarmee Cluster de dialogen die het project genereerde met het publiek deelde. Leden van Cluster zijn Casco – Office for Art, Design and Theory, Utrecht; CAC Bretigny, Brétigny s/Orge; Les Laboratoires D’Aubervillers, Aubervillers; Tensta Konsthall, Stockholm; The Showroom, Londen; CA2M Centro Dos De Mayo, Madrid; The Israeli Center for Digital Art, Holon en Parasite Museum of Contemporary Art, Ljubljana. Cluster wordt financieel ondersteund door het Cultuurprogramma van de Europese Unie. 

Date

Presscoverage

Supported by

Downloads