Hop Hope Hof

Main Menu

Hop Hope Hof,

Merel Zwarts,

children’s workshop 25 feb 2018-04 nov 2018

Casco deelt de binnentuin op het rustige Abraham Dolehof met omwonenden en een aantal andere kunst- en cultuurinstellingen in het midden van het Utrechtse Museumkwartier. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het (groen)beheer van het hofje en het onderhouden van deze bijzondere plek. Het vormt als het ware onze "meent," een van onze commons en een locatie voor vergemeenschappelijking, wat ons doet denken aan het sociaalhistorische gegeven dat er hier in de jaren zeventig een daadwerkelijke speelplaats gevestigd was. Dit heeft ons ertoe aangezet om aan de hand van het project Hop Hope Hof de "speelbaarheid" van de plek te onderzoeken.


Casco en kunstenaar Merel Zwarts nodigen jou (en met name je kinderen!) van harte uit om zich in te schrijven voor Hop Hope Hof, een cursus die bestaat uit workshops voor en door kinderen, waarin we gezamenlijk en op speelse wijze de mogelijkheden van het Abraham Dolehof bestuderen en we proberen om de onderlinge banden in de buurt verder te versterken. De bijeenkomsten vinden na de introductiebijeenkomst plaats tijdens vier edities van de Culturele Zondagen in Utrecht.


Het programma fungeert als een ontmoetings- en samenwerkingsgelegenheid, biedt de ruimte aan collectiviteit en het uitwisselen van gedachten en geeft kinderen de kans om hun eigen spelvormen, spelregels en speelgoed uit te vinden. Deelnemers worden begeleid door kunstenaar en ervaren leerkracht Merel Zwarts en incidentele gastbegeleiders. Uiteindelijk resulteert dit in een zogenaamde “ludotheek,” een openbaar toegankelijke speelbibliotheek waar iedereen gedeeld speelgoed zou kunnen huren of lenen om zijn of haar eigen speelplaats te beginnen, op het Abraham Dolehof of heel ergens anders.


“Workshop Speelplek Ontwerpen: Samen (Vloer)kleden Maken: In de Kring!”, is de eerste sessie van “Hop Hope Hof”. In deze workshop voor kinderen, georganiseerd door Merel Zwarts, worden de mogelijkheden van het Abraham Dolehof als commons onderzocht. De activiteiten zullen plaatsvinden op Zondag, 22 april van 14:00 tot 16:00 uur. Dit keer nodigen we je uit om samen een speelkleed te maken door met stof door de ruimte te dansen! Voor meer informatie, en om je op te geven, kun je een mail sturen naar Merel Zwarts (info@merelzwarts.nl).


Lees hieronder verder voor meer informatie. Stuur om je in te schrijven voor 21 april een e-mail naar Merel Zwarts.


We hopen je te zien op zondag 22 april!


Details over Hop Hope Hof
De vier evenementen bestaan uit workshops waarin telkens een andere gezamenlijke activiteit centraal staat en waarin gewerkt wordt aan objecten, instructies en hulpmiddelen voor de toekomstige ludotheek. Elke sessie bouwt voort op de voorgaande, omdat de kinderen die eraan deelnemen zelf invloed uitoefenen op het verdere verloop van het project. Vanwege dat open en flexibele karakter zal aanvullende informatie over de volgende workshops altijd na afloop van de voorgaande bekend worden gemaakt.


Data en tijdstippen
25 februari: Introductie
22 april (Culturele Zondag: Noordwaarts);
3 juni (Culturele Zondag: Utrecht Centraal);
16 september (Culturele Zondag: opening culturele seizoen);
4 november (Culturele Zondag: Utrecht Digitaal)


Vooralsnog zijn alle evenementen gepland van 14:00-16:00 uur


Locatie
De bijeenkomsten vinden plaats bij Casco of op het Abraham Dolehof (tenzij anders vermeld)


Deelnemersbijdrage
Deelname aan de workshops is gratis, maar we vragen om een bijdrage van in €10,- per workshop om de materiaalkosten te dekken.


Taal
De voertaal tijdens de evenementen is Nederlands en Engels.


Date

25 feb 2018-04 nov 2018

Special Dates

22 apr 2018

Cultural Sunday: Northward

03 jun 2018

Cultural Sunday: Utrecht Central

15 sep 2018

Cultural Sunday: opening of the cultural season

04 nov 2018

Cultural Sunday: Utrecht Digital

Press Release

Presscoverage

Supported by

The Casco program is supported by Mondriaan Fund, the City Council of Utrecht, and DOEN Foundation via Arts Collaboratory.

Downloads