Missie

Main Menu

Missie,

Introductie 

Wij beschouwen de artistieke praktijk als een manier om ons op onderzoekende, fantasierijke en inventieve manier te verhouden tot de wereld waarin we leven. De kunstpraktijken waar wij ons op richten zijn crossdisciplinair en staan open voor samenwerking. Het proces maakt een essentieel onderdeel uit van elk project. Onze projecten doorkruisen andere velden, zoals design, theorie en maatschappelijk werk. Onze activiteiten bevatten dan ook niet alleen tentoonstellingen, maar ook onderzoek, verschillende vormen van productie, ontwikkeling van nieuwe toepassingen, workshops, forums, debatten, acties, performances, filmvertoningen, onderwijs en publicaties. 

Binnen deze activiteiten staat het ondersteunen van kunstenaarsprojecten en andere initiatieven, het opzetten van langdurige visionaire onderzoeksprojecten, en het koesteren van betekenisvolle samenwerkingsverbanden centraal. Bovenal delen we zowel het proces als het resultaat, in een verscheidenheid aan vormen, met het publiek.

Casco werd opgericht in 1990 en is gevestigd in Utrecht, een stad van meer dan 300.000 inwoners in het hart van Nederland. De lokale, stedelijke omgeving met haar verschillende gemeenschappen, geschiedenissen en hedendaagse ontwikkeling, vormt een belangrijke basis voor ons werk. Door dit te integreren in ons werk met kunstenaars en andere beoefenaars van over de hele wereld, nemen we actief deel aan internationale sociale en artistieke ontwikkelingen in verschillende formele en informele netwerken op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Het doel van ons werk is om bij te dragen aan de totstandkoming van niet-kapitalistische culturen en manieren van leven. We geloven dat kunst daar een essentiële rol in kan spelen, niet als een op zichzelf staande avant-garde maar in tandem met andere initiatieven en sociale bewegingen. In plaats van versnelling, vervreemding, apathie en wedijver, is de cultuur die wij ons voorstellen vol gedeelde zorgen en gemeenschappelijke manieren van leven en werken. In dit opzicht zien wij onze organisatie en ruimte als een microsamenleving waarin deze visie weerspiegeld wordt. Het is een uitdaging, maar zeker de moeite waard.

 Van 1996 tot 2005 was Lisette Smits directeur van Casco. Zij werd in augustus 2005 opgevold door Emily Pethick. In juni 2008 nam Binna Choi, Casco’s huidige directeur, het stokje van haar over. 

Gebouw

Casco’s eerste gebouw was een winkel aan de Oudegracht, een drukke winkelstraat in Utrecht. In januari 2007 verhuisde Casco naar de Nieuwekade, een relatief grotere ruimte aan de rand van het centrum. De interieurstructuur werd ontworpen door de in Berlijn gevestigde ontwerpers ifau (instituut voor toegepaste stedenbouw) en Jesko Fezer, en later door de in Londen gevestigde kunstenaar Nils Norman. Het nieuwe gebouw, een negentiende-eeuws schoolgebouw en voormalig klooster in het Utrechtse Museumkwartier, gelegen aan het historische Abraham Dolehof, is meer dan drie keer zo groot als Casco’s huidige ruimte. Het kantoor en de tentoonstellingsruimten zijn ontworpen door de in Berlijn gevestigde architecten Jesko Fezer en Andreas Müller in samenwerking met ontwerper Maximilian Weydringer. Met een boogstructuur als leidmotief en draagstructuur voor het gebouw, ontwierpen de architecten een nieuwe “grootse zuilengang” die de werk- en ontmoetingsplekken, de bibliotheek en de binnentuin verbindt en van elkaar onderscheidt.

Date

Presscoverage

Supported by

Downloads

Download ons Rapport Mondriaan Fonds 2013
Download onze Jaarrekening 2013