Netwerk

Main Menu

Network,

COHAB (2012-2014)

COHAB is een samenwerkingskader van Casco; Tensta Konsthall, Stockholm; and The Showroom, Londen.   

COHAB onderzoekt zinvolle manieren waarop kunstenaars en organisaties zich op een actieve manier kunnen verhouden tot hun lokale context en tegelijkertijd in een internationale arena hechte dialogen kunnen voeren. Op basis van terreinen van gemeenschappelijkheid - zoals onze gesitueerde manieren van werken - zal COHAB ons werk nauwer verbinden en zo thema's verkennen die relevant zijn voor ieder van ons: vragen over lokaliteit, gemeenschap en 'the commons' in relatie tot sociale en economische organisatievormen. In het algemeen worden op zowel lokaal als op Europees niveau kwesties zoals samenwonen ('cohabitation') onderzocht. COHAB tracht nieuwe, frisse modellen voor samenwerking tussen kunstorganisaties te ontwikkelen. Het project bestaat uit een serie van vier 'keynote' kunstenaarsproducties; lokale 'action research' projecten die worden geleid door de deelnemende organisaties en kunstprojecten die worden ontwikkeld met de inbreng van gemeenschappen die de zorgen of vraagstukken van het project delen. Het is tevens gerelateerd aan de activiteiten van Cluster. COHAB wordt ondersteund door het European Commission Culture Programme (2007-2013).  

De titel COHAB is afgeleid van een project van Can Altay in Casco in 2011, ontwikkeld in het kader van Circular Facts (2009-2011). 

 

Cluster

Cluster is een netwerk van acht instellingen die internationaal actief zijn op het gebied van hedendaagse beeldende kunst en gevestigd in woongebieden in de periferieën van grote Europese steden (plus een in Holon, een industriële zone buiten Tel Aviv). Elk van deze organisaties is actief betrokken bij de locale contexten, het stimuleren van de inbedding in hun omgeving. Cluster werd opgericht in juni 2011 om zowel de interne als de publieke uitwisseling van kennis over het functioneren van dit soort instellingen te vergemakkelijken en ook om verdere onderlinge samenwerking te definiëren. 

In 2012 en 2013 zal de groep gezamenlijk elk van de organisaties in het netwerk bezoeken. Elk bezoek is een combinatie van besloten vergaderingen, plaatselijke bezoeken en publieke evenementen, waardoor we de aanhoudende dialogen, die door het project worden gegenereerd, zullen delen. Leden van Cluster zijn Casco – Office for Art, Design and Theory, Utrecht; CAC Bretigny, Brétigny s/Orge; Les Laboratoires D’Aubervillers, Aubervillers; Tensta Konsthall, Stockholm; The Showroom, Londen; CA2M Centro Dos De Mayo, Madrid;The Israeli Center for Digital Art, Holon en Parasite Museum of Contemporary Art, Ljubljana. Cluster wordt financieel ondersteund door de European Cultural Foundation.  

 

Circular Facts (2009-2011)

Circular Facts is een samenwerking tussen Casco – Office for Art, Design and Theory, Utrecht; Objectif Exhibitions, Antwerpen en The Showroom, Londen. Daarnaast maken Kunst Halle Sankt Gallen en Electric Palm Tree deel uit van het samenwerkingsverband. 'Circular Facts' wil een platform zijn voor grensoverschrijdende projecten en onderzoekspraktijken. De nadruk ligt op het vinden van niet-bureaucratische manieren van samenwerken, het delen van creatieve manieren van denken en open vormen van circulatie, die resulteerden in diverse artistieke producties en de publicatie. Meer informatie over Circular Facts vindt u hier. Circular Facts is mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning door het European Union Culture Programme. Om het boek te bestellen, klikt u hier

 

De Zaak Nu 

De Zaak Nu vertegenwoordigt alle zogenaamde presentatie-instellingen voor beeldende kunst in Nederland, dat wil zeggen die organisaties en instellingen voor wie de presentatie en productie van hedendaagse kunst prioriteit is (en niet collectievorming of verkoop bijvoorbeeld). Meer informatie vindt u hier

 

BK–NU

BK–NU (Beeldende Kunst Netwerk Utrecht) is de naam van het Utrechtse kunstnetwerk dat zes instellingen voor actuele kunst verenigt, te wetenAcademiegalerieBAK, basis voor actuele kunstCasco – Office for Art, Design and TheoryExpodiumFOTODOK en Impakt. BK–NU heeft haar focus op beeldende kunst, design, mode, mediakunst, documentairefotografie en kunst in de openbare ruimte en bestrijkt zo een breed spectrum binnen de kunstsector in Utrecht. 

De BK–NU-instellingen zijn betrokken bij elkaars programma en bij de positie van de actuele kunst in Utrecht. Ze zijn zich sterk bewust van het belang van verscheidenheid voor een vruchtbaar kunstklimaat in de stad. In het dynamische culturele klimaat van vandaag de dag, waarin samenwerking, innovatie, publieksbereik en -participatie belangrijker zijn dan ooit, willen de instellingen samen meer investeren in zichtbaarheid voor een breed Utrechts publiek en een sterkere betrokkenheid creëren bij hun tentoonstellingen, lezingen, projecten en presentaties. 

Date

Presscoverage

Supported by

Downloads