Open Seminar

Main Menu

Open Seminar,

Casco’s Open Seminar is een educatief raamwerk dat zich buiten de schoolmuren begeeft en waarin Casco intieme bijeenkomsten organiseert met kunstenaars/onderzoekers, in nauwe samenwerking met universiteiten en academies van verschillende disciplines in Nederland. De structuur werd ontwikkeld naar aanleiding van inspirerende samenwerkingsverbanden met o.a. de faculteit Geesteswetenschappen van Universiteit Utrecht, met name het masterprogramma Gender Studies, en het Dutch Art Institute / ArtEZ Master of Fine Arts.


Open Seminars zijn voorheen onder andere begeleid door Tom Holert, Nils Norman, Bracha Ettinger.


Heeft u een voorstel voor een Open Seminar? Neem dan contact op met Yolande van der Heide via yolande@cascoprojects.org.

Date

Press Release

Presscoverage

Supported by

Downloads