Practice International

Main Menu

Practice International,

Practice International is een initiatief van Casco – Office for Art, Design and Theory (Utrecht), Iaspis (Stockholm), and Iniva - the Institute of International Visual Arts (Londen); drie Europese kunstorganisaties die zich bezighouden met internationalisme en samenwerken met niet-Europese instellingen als Raw Material Company (Dakar). Het project heeft als doel te reflecteren op onze posities als kunstenaars, curatoren en instellingen. Bovendien stellen we de vraag hoe we nieuwe praktijken kunnen leren kennen en die kunnen belichamen. Dit doen wij door voorstanders van sociale verandering bij het project te betrekken, nieuwe theoretische termen te introduceren en institutionele gewoontes te bevragen. De kunstenaars met wie we samenwerken nemen daarbij de rol op zich van gastvrouw of –heer, gesprekspartner of provocateur. Daarnaast documenteren zij de voortgang van het project en produceren zij nieuwe kunstwerken. Een periode van openbaar en voor het publiek gesloten onderzoek, met onder meer workshops, seminars en veldwerk, zal worden gevolgd door tentoonstellingen en verschillende publicaties.

Practice International werkt samen met verschillende kunstenaars die structuren creëren en methoden uitvinden om werk te maken, hun lokaliteit te radicaliseren en tegelijkertijd internationaal verbindingen te leggen. Dit soort praktijken trekt het idee van de hedendaagse kunstenaar als “internationaal subject”, iemand die cultuur moeiteloos voor een globaal publiek vertaalt en presenteert, in twijfel en vervangt zo strategieën die uit het postkoloniale discours voortkwamen. Hoewel de gekozen voorbeelden wellicht geworteld zijn in een bepaalde plaats of relaties, creëren ze desalniettemin internationale kruisverbanden. Het is een poëtisch verband, dat een huis, enclave, of binnenplaats met de wijdere wereld verbindt; een verband dat gedeelde zorgen over gentrification, feminisme, ecologie, of koloniaal erfgoed samenbrengt, en zo een solidariteit met een “elders” bewerkstelligt. Ook kijkt het project naar de voortzetting van praktijken, door middel van case studies uit het verleden zoals de Mondriaan Fan Club, bedacht door kunstenaars David Medalla en Adam Nankervis, het werk van kunstenaar Issa Samb en daarmee het Senegalese collectief Labaratoire Agit/Art en de kosmopolitische projecten van de Indiase dichter Rabindranath Tagore.  

Date

Press Release

Presscoverage

Supported by

Downloads