'Practicing the Commons' Practitioner's Labs

Main Menu

'Practicing the Commons' Practitioner's Labs,

Aimée Zito Lema, Merel Zwarts,

children’s workshopConference-festivalOpen call

Oproep voor bijdragen aan de Practitioner's Labs in het kader van ‘Practicing the Commons: Self-Governance, Cooperation, and Institutional Change,’ de zestiende Biënnale Conferentie van de International Association for the Study of the Commons (IASC), Utrecht, 10-14 juli 2017.


Deadline voor bijdragevoorstellen: 31 maart 2017.


Casco doet deze zomer mee aan Practicing the Commons door het programma Commons for Children te organiseren. Dit programma is speciaal voor kinderen ontwikkeld als aanvulling op de vele andere activiteiten waar deelnemers aan de conferentie, (volwassen) commoners van over de hele wereld, aan kunnen deelnemen. Casco runt een creatief kinderdagverblijf en een parallelle “conferentie” over de commons, die we samen met kunstenaars Aimée Zito Lema en Merel Zwarts hebben uitgedacht. Hoofdzaken in de IASC-conferentie, zoals zelfbestuur en samenwerking, worden hierbij ingezet als speelse pedagogische methoden.


De conferentie biedt met zogeheten Practitioner’s Labs niet alleen wetenschappelijke commons-deskundigen, maar ook mensen uit de praktijk de ruimte om hun werk te presenteren en met academici, collega’s en beleidsmakers van gedachten te wisselen over uitdagingen en vraagstukken waar ze tegenaan lopen. We hopen dat ook kunst- en cultuurgemeenschappen zich bij ons aansluiten!


Er bestaan allerlei manieren om een bijdrage te leveren aan deze Practitioner’s Labs. Voor aanvullende informatie kunt u terecht op de website van Practicing the Commons.


NB. De deadline voor inzendingen is 31 maart 2017.