Studiesessies in maart en april 2018

Main Menu

Studiesessies in maart en april 2018,

DiscussionEvent 25 mrt 2018-01 apr 2018

ReadingRoom is een lokale Utrechtse praktijk van Terra Critica in samenwerking met Casco. De huidige jaargang van ReadingRoom is geïnspireerd door de recente projecttentoonstelling The Library of Unread Books van Heman Chong en Renée Staal. In de aanstaande bijeenkomsten wordt hun verkenning van de zogenaamde "p/re/distributie" van kennis, oftewel de manieren waarop kennis op verschillende momenten wordt gedeeld en herverdeeld, voortgezet en wordt er stilgestaan bij mogelijke werkwijzen waarmee we gefixeerde gewoontes, gedrag en gedachten zouden kunnen “ont/leren.” Waar de eerste het thema bergen centraal stelt, zullen latere  sessies in de reeks draaien om de verschijnselen verspilling en tijd. Terwijl we bij elke sessie een speciale selectie teksten zorgvuldig ontleden, stellen we onszelf gezamenlijk de vraag hoe we onze verhouding ten opzichte van deze verschijnselen zouden kunnen ont/leren en hoe wij ze in onze verhalen in een ander daglicht zouden kunnen stellen.


Als bijzondere geologische vorm worden bergen van oudsher met het goddelijke of sublieme geassocieerd, begrepen als plekken waar samenlevingen er gespecialiseerde economische modellen op nahouden, gezien als toevluchtsoorden en als afwijkende ecosystemen die worden gekarakteriseerd door hun hoogteafhankelijke vegetatiezonering en bewoonbaarheid. Ze worden echter ook als natuurlijke hulpbronnen beschouwd en daarmee gereduceerd tot weinig meer dan locaties voor Mountaintop Removal Mining en andere manieren van het winnen van mijnbouwgrondstoffen. Zouden we onze eigen kennis over bergen in het licht van die uiteenlopende interpretaties en nalatenschap op een andere manier kunnen "p/re/distribueren"? Kunnen wij (ons)zelf met, van en voor bergen ont/leren, om zo de weg vrij te maken voor alternatieve perspectieven en vormen van vergemeenschappelijking in het antropoceen?


Je krijgt de tekstselectie toegestuurd wanneer je je inschrijft voor de sessie. We lezen deze keer onder meer:

  • Etel Adnan, Journey to Mount Tamalpais, The Post-Apollo Press, 1986, pp. 9-23; 51-63
  • Michael Marder, “On the Mountains, or the Aristocracies of Space,” Environment, Space, Place 4(2), 2012, pp. 63-74
  • Marisol de la Cadena, “Mariano’s Cosmopolitics: Between Lawyers and Ausangate” and “Ethnographic Cosmopolitics” in Earth Beings: Ecologies of Practice Across Andean Worlds, Duke University Press, 2015, pp. 91-116; 273-286

Stuur om je in te schrijven uiterlijk maandag 19 maart een e-mail naar Terra Critica. Alle deelnemers krijgen het te lezen materiaal toegestuurd. Laat ons in je e-mail ook weten of je aan het veganistische diner zou willen meedoen. We vragen voor het eten een bijdrage van €10.


Posthumanist Conversations is een activiteit van posthumanist.net, een zelfstandige gemeenschap van posthumanistische praktijkbeoefenaars die iedere maand bijeenkomt bij Casco en elkaar daarnaast zo vaak mogelijk ook elders en online treft. Het onderwerp van de vijfde conversation bij Casco is vertrouwen.


De groepsbijeenkomsten zijn opgebouwd uit theoretici, schrijvers, kunstenaars en wetenschappers die nieuwsgierig zijn naar alternatieve manieren van (samen)zijn. In de Posthumanist Conversations maken zij gebruik van een unieke gesprekstechniek die het zowel mogelijk maakt om enkel als luisteraar deel te nemen als om zo lang te praten als je wilt.


Stuur om je in te schrijven voor de Posthumanist Conversations van 25 maart een e-mail naar
Lara van Osch. Zou je als je meedoet iets te eten mee willen brengen om te delen? Als je meer te weten zou willen komen, kun je terecht op de website.


Center for Ecological (Un)learning (CEU) is een gezamenlijk initiatief van The Outsiders en Casco, waarmee zij willen bouwen aan een nieuwe institutionele praktijk op het gebied van ecologie en kunst. De eerste officiële stap binnen dit samenwerkingsverband is Erfgoed (Agricultural Heritage and Land Use), een project dat plaatsvindt op en rond Hof ter Weyde, een monumentale maar enigszins vervallen boerderij middenin de Utrechtse nieuwbouwwijk Leidsche Rijn. Oorspronkelijk maakte de boerderij deel uit van een omvangrijk complex aan landbouwgrond, maar wordt tegenwoordig omsloten door winkelcentrum Terwijde en kijkt uit op het gelijknamige treinstation, die allebei naar de boerderij vernoemd zijn. In 2018 organiseert het CEU Erfgoed door tijdelijk haar intrek te nemen in de boerderij en zich te laten inspireren door de vele vragen en verhalen die het gebouw omringen. Waarom staat de hoeve leeg? Waar is het boerenbedrijf dat er gevestigd was naartoe verhuisd? Waar komt het voedsel van de inwoners van het stadsdeel Leidsche Rijn eigenlijk vandaan, nu vrijwel alle landbouw- en veehoudersbedrijven uit de regio verdwenen zijn? Erfgoed begint ermee om omwonenden de gelegenheid te geven om mee te denken over dit soort vraagstukken en zich uit te spreken over de mogelijke toekomst van de boerderij en hoe “wij” daar (met zijn allen en in gemeenschappelijkheid) aan zouden kunnen bijdragen. In onze sterk verstedelijkte en geïndustrialiseerde samenleving moeten we hoognodig aan de slag met ecologie. Een bredere definitie van wat een ecologische praktijk inhoudt, zou daarvoor een open eerste uitgangspunt voor kunnen vormen.


Openingsweekend: vrijdag 30 maart t/m zondag 1 april, iedere dag tussen 12:00 uur en zonsondergang
Locatie: Louis Armstronglaan 412, Leidsche Rijn (tegenover treinstation Utrecht Terwijde)


Neem voor meer informatie over Erfgoed en/of CEU contact op met Dohee Lee.

Date

25 mrt 2018-01 apr 2018

Special Dates

25 mrt 2018

14:00-17:00: Posthumanist Conversations #5: trust

29 mrt 2018

17:00-19:30: ReadingRoom - un/learning: the p/re/distribution of knowledge, session 2: mountains

30 mrt 2018

Erfgoed (Agricultural Heritage and Land Use)

Press Release

Presscoverage

Supported by

The Casco program is supported by Mondriaan Fund, the City Council of Utrecht, and DOEN Foundation via Arts Collaboratory.

Downloads