Towards a Housing Commons

Main Menu

Towards a Housing Commons,

Mietshäuser Syndikat, Roel Griffioen, Abel Heijkamp, Jan Geurtsen, Martin Janse,

Discussion 13 feb 2016, 14:00-18:00

Almaar stijgende huurprijzen, uitzettingen, erosie van huurdersrechten en de privatisering van de woningmarkt zijn kwesties van alledag. Wanneer het gaat over onze huisvesting, onze buurten en de stad, hoe kunnen we dan het heft in eigen handen nemen?


Casco is verheugd twee bijeenkomsten te kunnen hosten met onderzoeker Roel Griffioen en filmmaker Abel Heijkamp. Op zaterdag 13 februari bent u van harte welkom bij het eerste evenement: een collectieve studiebijeenkomst over huisvesting als commons. Middels presentaties en discussies verkennen we verschillende praktijken en methodes. Wat kunnen we bijvoorbeeld leren van onze buurlanden? Welke modellen kunnen in de Nederlandse context worden toegepast? Wat zijn daarbij de uitdagingen en valkuilen?


De nieuwe Nederlandse Huisvestingswet uit 2014 is in vele opzichten rampzalig, maar in theorie geeft het gemeenschappen voor het eerst de mogelijkheid om zelfgeorganiseerde woonprojecten te initiëren.


We zouden van deze nieuwe wet kunnen profiteren door een netwerk van nieuwe wooncoöperatieven op te zetten en ons zo te verzekeren van een vorm van “sociale” woningbouw. Dit tegen de achtergrond van het privatiseringsbeleid en de tomeloze vastgoedspeculatie. In de praktijk blijkt echter dat er vele bomen op de weg naar zelforganisatie liggen. Vaak is de regelgeving onduidelijk, willen de verschillende betrokken partijen (gemeenten, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars) niet meewerken, en willen banken geen leningen verschaffen.


Daarnaast kunnen een aantal individuele successen niet het gat vullen dat gecreëerd is door de drastische afname van sociale woningbouw. Het is dan ook de uitdaging om instrumenten [tools] te vinden waarmee we een solide infrastructuur kunnen bouwen die een sterke en levensvatbare huisvestingseconomie kan dragen, een die stoelt op solidariteit als een vorm van gedecentraliseerd collectief eigendom – een commons.


Van welke bestaande praktijken kunnen we leren? Tijdens deze eerste bijeenkomst staat het Duitse Mietshäuser Syndikat [appartementshuis-syndicaat] centraal. Het Mietshäuser Syndikat functioneert als een solidariteitsnetwerk én als een collectieve “bank”: door in specifieke projecten te investeren worden deze van de vastgoedmarkt gehaald. Het model, met alle specifieke juridische en economische eigenschappen, zal geïntroduceerd worden door leden van de organisatie zelf.


Verder borduurt dit evenement voort op de “Convention on the Use of Space”, een collectief geschreven en speculatief wetsdocument omtrent huisvesting. Het werd ontwikkeld als een samenwerking tussen Casco’s Artist-at-Work Adelita Husni-Bey, het Casco-team, en een aantal deelnemers, waaronder juristen, activisten, academici, (oud)krakers, filosofen, onderzoekers en cultureel werkers. Tijdens de bijeenkomst zullen we vooral inzoomen op het zesde artikel van de conventie, waarin het idee van een “Local Maintenance Fund”, een lokaal onderhoudsfonds, wordt voorgesteld; een solidariteitsnetwerk dat het langdurig gebruik van ruimte zou moeten garanderen.


Het tweede evenement, over kunst en precariteit in relatie tot huisvesting, zal in maart plaatsvinden, ook bij Casco.


Bent u geïnteresseerd in collectieve woonvormen, sociale woningbouw, kraken, huisvestingspolitiek en huisvesting als een commons? Kom dan langs, leer, deel je kennis, en organiseer!


Het evenement is gratis, maar we stellen het op prijs als u reserveert. Dit doet u door een e-mail te sturen naar Ying Que via ying@cascoprojects.org.


Programma:


14.00–14.15   Welkomstwoord door Roel Griffioen en Abel Heijkamp


14:15–15:00   Presentatie door het Mietshäuser Syndikat


Het Syndikat heeft meer dan twintig jaar ervaring in het organiseren van coöperatieve huisvesting. Hoe kunnen we de relevantie van die ervaring overbrengen naar andere contexten en ander landen?


15.00–15.45   Presentatie Syndikat NL/Vrijcoop met Jan Geurtsen
Vrijcoop wil het model van het Mietshäuser Syndikat toepassen op de Nederlandse context. Op welke problemen stuiten zij? Hoe verschilt de Nederlandse situatie van de Duitse?


15.45–16.00   Pauze


16.00–16.30   Publieke discussie (met verschillende genodigde groepen en individuen)
Wat valt er te leren van het Syndikat-model? Hoe kunnen we de nieuwe huisvestingswet naar onze hand zetten? Wat is de rol van de regering op het gebied van huisvesting en wat is de rol van privé-investeerders?


16.30–17.00   Casus: Nederlandse woningbouwcorporaties verkopen enorm veel sociale huurwoningen. Wat doe je als de corporatie waarbij je huurt, je woning wil verkopen? Martin Janse, een huurder uit Amsterdam, heeft samen met zestig andere bewoners een coöperatief opgericht om te verhinderen dat hun gebouw werd verkocht aan private investeerders. Gezamenlijk zullen we deze casus onderzoeken, met het doel meer inzicht te krijgen in de huisvestingsproblematiek.


17.00–18.00   Borrel