un/learning: the p/re/distribution of knowledge & The Joycean Society

Main Menu

un/learning: the p/re/distribution of knowledge & The Joycean Society,

Terra Critica,

Event 14 feb 2018, 17:00-20:00

ReadingRoom is een langlopende samenwerking tussen Casco en Terra Critica; samen nodigen wij je van harte uit om de eerste ReadingRoom-sessie van het jaar 2018 bij te wonen! Met deze bijeenkomst beginnen we aan de vierde thematische reeks van deze serie leesgroepen, die onder de titel un/learning: the p/re/distribution of knowledge in de loop van het jaar een zorgvuldige en kritische reis aflegt langs onderwerpen die te maken hebben met toegankelijkheid, overmaat en de verdeling en verspreiding van kennis. Deze jaargang is geïnspireerd door de centrale thema's van de projecttentoonstellingen The Library of Unread Books van Heman Chong en Renée Staal en Army of Love met Dora García en Ingo Niermann, die nog tot en met 25 februari te zien zijn bij Casco.


De ReadingRoom-serie un/learning: the p/re/distribution of knowledge is ingegeven door hoe bibliotheken kennis huisvesten, structureren en onderhouden. In bredere zin komen er vragen aan bod over de toegang die bibliotheken tot kennis hebben en hoe zij deze institutionaliseren en verspreiden. De zogenaamde "p/re/distributie" van kennis, oftewel de manieren waarop kennis op verschillende momenten wordt gedeeld en herverdeeld, vormt een cruciaal hulpmiddel dat kan worden ingezet voor kritisch werken en vergemeenschappelijking in het kader van de feministische, dekoloniale en antikapitalistische strijd. De verspreiding van kennis is nauw verbonden aan het ontleren van onze gewoontes op het gebied van embodied denken en handelen.


Het doel van de eerste sessie is om meer in het bijzonder stil te staan bij de vraag wat het tegenwoordig betekent om te ont/lezen en ont/leren, om niet alleen aan te voelen wat voorheen onopgemerkt is gebleven, maar om ook oude manieren van betekenisgeving en waardetoekenning te "ont-leren." De sessie vindt plaats in de Possibility Room van The Library of Unread Books en wordt bijgewoond door kunstenaar Annette Krauss, die als medeoprichter en en deelnemer al lange tijd betrokken is bij het collectief Read-in. Krauss geeft een toelichting op het artistieke onderzoeksproject Site for Unlearning (Art Organization) dat zij samen met het team van Casco ontwikkelde. Het is, in haar eigen woorden, "een actief kritisch onderzoek naar normatieve structuren en praktijken, waarin wij ons bewust proberen te worden van de voor lief genomen 'waarheden' die schuilen in zowel theorie als in de (alledaagse/gewoontegetrouwe) praktijk, en waarin we onszelf daarvan proberen te verlossen."


Deze sessie van ReadingRoom gaat van start met een vertoning van de film The Joycean Society van Dora García, die naast een prominente deelnemer aan Army of Love een kunstenaar is die zich in haar praktijk sterk laat inspireren door literatuur en de handeling van het lezen. The Joycean Society vertelt, aldus het Brusselse productie- en distributieplatform Auguste Orts, het verhaal van "een groep mensen die al dertig jaar lang gezamenlijk een boek lezen [...] waarbij iedere tocht van de eerste naar de laatste pagina elf jaar in beslag neemt. Wanneer ze bij het laatste woord, een raadselachtig 'the,' zijn aangekomen, beginnen ze opnieuw bij het eerste woord, 'riverrun.' De tekst blijkt onuitputtelijk te zijn, de mogelijke interpretaties eindeloos, en de aard van het lezen dat nooit uitsluitsel biedt spannend. Buiten dit leeszaaltje lijkt de wereld op te houden te bestaan, of bestaat die, heel misschien, juist dankzij de leesgroep."


Als je jezelf zou willen opgeven voor ReadingRoom, doe dat dan door voor maandag 5 februari a.s. een e-mail te sturen naar info@terracritica.net, waarbij we je vragen om ook aan te geven of je bij het vegetarische diner na afloop van de sessie aanwezig wil zijn. Net als voorheen vragen we voor het diner een bescheiden vergoeding van €10 per persoon. (Houd er rekening mee dat er een bord voor je klaarstaat wanneer je je voor het diner opgeeft, dus laat het ons a.u.b. voor maandag 12 februari weten als je er desondanks niet bij kunt zijn!)




Voor de film hoef je jezelf niet aan te melden, kom gewoon lekker langs en wij hopen je daar te zien!


** The Library of Unread Books neemt nog altijd boekdonaties in ontvangst voor de reizende onderzoeksbibliotheek; kom langs om op locatie een donatie te doen! **


Zorg op Valentijnsdag ook dat je Army of Love meemaakt in het "voorprogramma" van Studium Generale: Hold Me Now – Feel and Touch in an Unreal World, op woensdag 14 februari, 13.00-15.30 uur.  Studium Generale richt zich binnen deze editie op aanraking of tastzin in artistieke, filosofische en politieke termen, om zo te achterhalen hoe men over het haptische denkt en hoe het beleefd wordt. De workshop van Army of Love, met bijdragen van Ingo Niermann, Mirjana Smolic en Staci Bu Shea, omvat onder meer praktijkoefeningen die haptische ervaringen inzetten ten behoeve van sterkere wederzijdse liefde en vindt plaats in de gymzaal van de Gerrit Rietveld Academie, Fred. Roeskestraat 96, Amsterdam.