(Un)usual Business

Main Menu

(Un)usual Business ,

In de lente van 2013 startten Casco en de kritische post-graduate studentengroep Kritische Studenten Utrecht (KSU) de lange-termijn onderzoekssamenwerking (Un)usual Business. (Un)usual Business verkent zogenaamde “community economies”, een term geformuleerd door de feministische economen en geografen Katherine Gibson en Julie Graham. De kerngedachte is dat de economie veel breder en diverser is dan doorgaans wordt aangenomen, want economie nestelt zich juist in alledaagse uitwisselingen en relaties. Echter, deze “gemeenschapseconomieën” worden vaak niet als economie erkend. Het zijn juist deze vormen van uitwisseling die sociale waarden en middelen voortbrengen, zoals welzijn, vriendschap en eigendom of niet-eigendom. Deze waarden verschillen sterk van de doelen van het kapitalistisch denken, zoals winstbejag en financiële accumulatie. Wij denken dat hedendaagse kunst een cruciale rol kan vervullen in het zichtbaar en mogelijk maken van deze niet-kapitalistische economieën.

Het (Un)usual Business onderzoek heeft zich tot nu toe ontwikkeld vanaf de eerste Conversation Market die afgelopen zomer plaatsvond in het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catharijne, en door middel van tweewekelijkse onderzoeksbijeenkomsten in het Casco Storefront. Deze eerste onderzoeksfase is samengebracht in een online reader, welke u hier kunt vinden. Inmiddels richt (Un)usual Business zich op actief onderzoek. Van februari tot mei 2014 nemen we interviews af, voeren we onderzoek uit, en sluiten we ons aan bij zelfgeorganiseerde groepen in Utrecht die op coöperatieve wijze zorg, werk, onderwijs, kennisproductie en -verspreiding en milieupraktijken organiseren, onder het motto: “The economy is something we do, not just something that does things to us.” Imagining and Enacting Noncapitalist Futures (2001), Julie Graham for the Community Economies Collective.