Climate Justice Code

De boekpublicatie Climate Justice Code: For artists, art workers, and arts organisations situated in the Global North is nu beschikbaar! Je kunt hier een gratis digitale versie van de publicatie downloaden. De fysieke versie ligt binnenkort in boekhandels en kunstinstellingen in Nederland en in het buitenland. Om alvast een exemplaar op ons kantoor te bemachtigen, kun je mailen naar info@casco.art.
‎ 
‎ 

De Climate Justice Code (CJC) nodigt kunstenaars en kunstinstellingen uit om de waarden die zij (her)presenteren in overeenstemming te brengen met hun praktijken. De Code nodigt hen uit om hun verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van de (eco)systemen waarin ze zijn verwikkeld uit te breiden om de urgentie van klimaat- en milieuproblemen te erkennen en ernaar te handelen.

Klimaat- en milieuproblemen hebben het zesde massa-extinctieproces op aarde veroorzaakt. Het verstoort en vernietigt generaties van menselijk en meer-dan-menselijk leven, gedeelde omgevingen, culturele praktijken, kennis, ecosystemen en erfgoed. De ongelijke uitroeiing van het leven op deze planeet is een voortzetting van de vernietiging van levenswerelden die centraal hebben gestaan in meer dan vijfhonderd jaar van steeds verder uitbreidend koloniaal kapitalisme. Het CJC is een instrument om trans-oceanisch en intersectioneel te reageren op de ineenstorting van het klimaat, in de hele culturele sector, en benadrukt de gedeelde maar gedifferentieerde macht en verantwoordelijkheid die we allemaal hebben om de crisis aan te pakken.

Het CJC sluit aan bij de klimaatrechtvaardigheidsbeweging, wat betekent dat het erkent dat klimaat- en milieuproblemen geworteld zijn in de extractieve structuren van kolonialisme, imperialisme, patriarchaat, witte dominantie en kapitalisme. Degenen die het meest gemarginaliseerd worden door het neokoloniale geracialiseerde kapitalisme worden echter nog steeds het hardst getroffen. Zwarte, inheemse, door vrouwen geleide, LGBTQI+ en lagere kaste of klasse gemeenschappen en anderen over de hele wereld, wiens land, water, lucht en levens nog steeds vernietigd worden, hebben eeuwenlang geworsteld met de vele crises van deze extractieve systemen.

Het CJC erkent het werk dat al gedaan wordt binnen de bewegingen voor klimaatrechtvaardigheid, milieurechtvaardigheid, ecofeminisme en landrechten, vaak geleid door de frontlinie en inheemse gemeenschappen, en neemt praktische stappen om hen te steunen, te versterken en zich met hen te verenigen.

Voor alle levensvormen vormen de crises als gevolg van klimaatverandering een uitdaging voor hoe we zijn, hoe we de wereld kennen en hoe we onszelf begrijpen in relatie tot elkaar en de kosmos. Elk antwoord vereist een fundamentele overgang weg van extractieve systemen en relaties door radicale vormen van actie, desinvestering, zorg en reparatie.

Voor kunstenaars en kunstinstellingen betekent dit dat we onze financieringsbronnen, ons programmeringsbeleid en onze programmeringspraktijken, ons beleid en onze praktijken op het gebied van toegankelijkheid, onze milieuverplichtingen en ecologische voetafdruk op de lange termijn, onze praktijklocaties (online en fysiek), onze medewerkers en ondersteunende teams, onze ethische praktijken, onze transparantie en verantwoordingspraktijken, onze inzet voor verandering en onze bereidheid om kleiner te worden, aan de orde moeten stellen. Het betekent dat we de kennisstructuren van de moderne tijd moeten decentraliseren en ruimte moeten maken voor een veelheid aan kennis, praktijken en benaderingen. We kunnen de ineenstorting van het klimaat en het milieu alleen aanpakken door te werken aan de onderlinge verbanden tussen al deze kwesties.

De Code in actie

De CJC is een oproep en een hulpmiddel voor kunstenaars en kunstorganisaties om zichzelf en elkaar te gebruiken en verantwoordelijk te houden – voorbij hiërarchieën van macht, posities of relaties – voor hun verantwoordelijkheden ten aanzien van klimaatrechtvaardigheid.

Het is een ethische code voor praktische toepassing die is gestructureerd rond een aantal kernonderdelen. Het werk om de principes van de code in de praktijk te brengen zal verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de context en middelen van elke gebruiker, dus de CJC fungeert eerder als een anker waarnaar je blijft terugkeren dan als een checklist met taken. Individuen en organisaties die het CJC overnemen, worden uitgenodigd om zich voortdurend in te zetten voor de ontwikkeling ervan in de praktijk; het CJC groeit en past zich aan in reactie op de context en omstandigheden waarbinnen het zich ontwikkelt.

Geschiedenis van de Code

Het proces van de Climate Justice Code begon in onze tweede Assembly for commoning art institutions, Our House is on Fire, in oktober 2019, waar het werd opgesteld door de redactiecommissie in samenwerking met de stuurgroep en door alle deelnemers aan de Assembly verder werd ontwikkeld, met de bedoeling dat kunstinstellingen en kunstenaars in Nederland en daarbuiten het zouden adopteren. In de jaren na het opstellen van de code heeft de Climate Justice Code Working Group de uiteindelijke publicatie gerealiseerd via een wisselende groep van contribuanten. We zijn de werkgroep zeer dankbaar voor hun enorme inzet om de Code tot stand te brengen.

Het idee van de Code kwam tot leven als een instrument om te reageren op de klimaatcrisis en zich aan te sluiten bij de klimaatrechtvaardigheidsbeweging, die staat voor bredere systemische verandering als het gaat om de klimaataanpak. De Code nodigt mensen met de kracht van kunst en verbeelding uit om te verenigen hoe we onze politiek beoefenen in het dagelijks leven als kunstenaars en kunstinstellingen. Tegelijkertijd houdt het rekening met andere codes die al zijn ontwikkeld door een brede vertegenwoordiging van culturele en creatieve professionals en die in Nederland zijn geïmplementeerd – zoals de Fair Practice Code, de Code Culturele Diversiteit en de Code Cultural Governance – die nauw met elkaar verbonden zijn en die zijn ontwikkeld als maatstaf voor lokaal en nationaal cultuurbeleid van de overheid.

Colophon:

In 2019 werd het CJC geïnitieerd door een stuurgroep van Casco (Annette Krauss, Wan Ing Que, Binna Choi, Yolande Zola Zoli van der Heide met Rosa Paardenkooper) en een redactiecommissie (Platform BK’s Joram Kraaijeveld, Commons Network’s Thomas de Groot en Taru Aitola, Fossil Free Culture NL’s Teresa Borasino en Harriet Bergman, Code Rood’s Selçuk Balamir en kunstenaar Clementine Edwards).

In 2020 hebben de volgende mensen actief meegewerkt aan het CJC: Alessandra Saviotti, Ama Josephine Budge Johnstone, Amy Pekal, Binna Choi, Carina Jansen, Clementine Edwards, het Community Economies Institute (Molly Mullen, Aviv Kruglanski, Leo Hwang en Ana Inés Heras), Jessica Palalagi, Joram Kraaijeveld, Josina Calliste, Cannach MacBride, Marianna Takou, Nicole Jesse, Nish Doshi, Pau(la) Chaves Bonilla, Sina Ribak, Suzanne Dhaliwal, Valentina Vella, Wan Ing Que, Yolande Zola Zoli van der Heide en Zoe Scoglio.

In het kader van de masteropleiding van het Dutch Art Institute, waarbinnen Casco een studiegroep 2020–21 faciliteerde, werkten ook de volgende mensen aan het CJC: Amit Rai, Alexandra Martens Serrano, Csilla Klenyánszki, Dakota Guo, Elvis Krstulovic, Emmeli Person, Liza Rinkema Rapus, Marika Vandekraats, Mia van den Bos, en Raúl Silva.

Sinds 2021 is aan het CJC gewerkt door de volgende mensen: Ama Josephine Budge Johnstone, Amy Pekal, Binna Choi, Clementine Edwards, Cannach MacBride, Marianna Takou, Nicole Jesse, Pau(la) Chaves Bonilla, Teresa Borasino, Wan Ing Que, Yolande Zola Zoli van der Heide, en Zoe Scoglio.

De Climate Justice Code is ontwikkeld voor publicatie door Clementine Edwards en Cannach MacBride, ontworpen door Zhizhong Keene met Maxim Preaux en gepubliceerd door Casco Art Institute: Working for the Commons in 2023.

Teksten waar geen auteursvermelding bij staat zijn mede geschreven door de Climate Justice Code werkgroep. De activiteit van Casco Art Institute: Working for the Commons wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Utrecht, Arts Collaboratory, en vele andere beoefenaars in hun ecosysteem.

Climate Justice Code © 2023 door Casco Art Institute, Climate Justice Code werkgroep, en de auteurs: Teresa Borasino; Ama Josephine Budge Johnstone; Josina Calliste; Pau(la) Chaves Bonilla; het Community Economies Institute (Leo Hwang, Ana Inés Heras, Aviv Kruglanski, Molly Mullen); Nish Doshi; Clementine Edwards; Cannach MacBride; Jessica Palalagi; Zoe Scoglio. Climate Justice Code © 2023 door Climate Justice Code werkgroep is gelicenseerd onder CC BY-NC-ND 4.0. Ga voor een kopie van deze licentie naar http:// creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Je bent vrij om: Het materiaal te delen – kopiëren en opnieuw te verspreiden in elk medium of formaat.

This activity is part of:

Een jaarlijkse bijeenkomst voor het commonen van kunstinstellingen door middel van collectief (ont)leren, workshops doen en actieplannen maken.

Explore more activities

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link