Cop Talk / Recruiting!

24 maart 2005 / Amsterdam
De eerste in de reeks politie rekrutering lezingen vond plaats op 24 maart op de Rietveld Academie in Amsterdam.

doorlopend project 

Chris Evans nodigt de nationale politiemacht uit voor het geven van presentaties op kunstacademies in Nederland waarbij ze de mogelijkheden van zo’n carrière toelichten en studenten stimuleren om zich erbij aan te sluiten. 

De politie wordt vaak beschouwd als de antithese van creativiteit, kunst, vrijheid van expressie enzovoorts, maar toch maakt zij deel uit van een symbiose waarin creatie en dwang onlosmakelijk verbonden zijn – van een mogelijke botsing tussen de esthetische ambities van de avant-garde met de politieke ambities van totalitaire staten (zoals gesuggereerd door de schrijver en tentoonstellingmaker Boris Groys in zijn tentoonstelling Dream Factory Communism) tot de discrete methoden van bevestiging, stimulering en legitimering in kunstinstellingen. 

Een land kan alleen een effectieve politiemacht hebben als de werknemers daarvan een afspiegeling vormen van de demografie van de maatschappij. Misschien is het onvermijdelijk dat leden van de kunstgemeenschap ondervertegenwoordigd zijn in het uitoefenen van toezicht door de staat en deze presentatie is een poging om die situatie aan de orde te stellen en een begin te maken met het heroverwegen van deze tendens. 

Vanuit het perspectief van het kunstopleidingsinstituut gaat maar een verhoudingsgewijs kleine groep kunst- en designstudenten door met het nastreven van een carrière die direct verband houdt met hun studie. Het rekruteringsgesprek moet de nadruk leggen op het feit dat het voor studenten nodig is om in een vroeg stadium te bekijken met wat voor alternatieve carrières ze zich zouden kunnen bezighouden; met erkenning van het voordeel van een niet-beroepsmatige studie en de manieren waarop die de creativiteit, gedachtevorming, kwaliteit en waarde in de sectoren van dienstverlening, handel en bestuur zou kunnen verrijken. 

Explore more activities

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link