decolonial anti-monuments

Onderdeel van het Publieksprogramma van de tentoonstelling If we remain silent
Zaterdag, 14 oktober 2023, 14:00–19:00 / Casco HQ
RSVP via info@casco.art 
Symposium met Noor Abed, Ana Bravo Pérez, Cristina Flores Pescorán, Ibelisse Guardia Ferragutti, Rosalba Icaza (moderator) en Anguezomo Mba Bikoro. Gepresenteeerd in samenwerking met Unsettling Rietveld Sandberg en MA Fine Arts van het Sandberg Instituut.

Georganiseerd door Ana Bravo Pérez en Joram Kraaijeveld in nauw dialoog met Rosalba Icaza, Judith Leysner en het team van Casco Art Institute: Working for the Commons.

• Livestream is hier beschikbaar


decolonial anti-monuments is een symposium dat kunstenaars samenbrengt die zich bezighouden met collectieve herdenking en het zichtbaar maken van onderdrukte verhalen in de publieke ruimte. Het doel van het symposium is om samen te voelen en na te denken over wat dekoloniale anti-monumenten zouden kunnen zijn, om ervaringen en kennis uit te wisselen over de ontwikkelingen ervan, en om samen te spreken over hoe deze kunstprojecten vormen van collectieve rouw bieden die leiden tot het helen van koloniale wonden.

Tijdens het symposium zal elk van de kunstenaars een presentatie geven over de achtergronden, processen en ontwikkelingen van hun verschillende artistieke praktijken. Het symposium zal ingaan op de vraag waarom een feministische, dekoloniale benadering van het maken van gedenktekens leidt tot het creëren van anti-monumenten die gesanctioneerde geschiedenissen, tot zwijgen gebrachte stemmen, orale tradities en collectieve kennis en praktijken omvatten. Tegelijkertijd biedt het symposium de gelegenheid om na te denken over hoe het vergankelijke, tactiele, participatieve en genereuze karakter van anti-monumenten manieren mogelijk maakt om de geschiedenis te herschrijven met persoonlijke ervaringen en veronachtzaamde verhalen. Door mensen in diaspora te betrekken bij collectieve processen, hebben deze kunstprojecten het zwijgen van stemmen tegengegaan door die mensen te versterken, in het bijzonder vrouwen, die zijn onderdrukt.

Naast de deelnemers hebben veel meer kunstenaars tijdelijke, grootschalige kunstprojecten gerealiseerd vanuit een feministische, dekoloniale artistieke positie in samenwerking met diasporagemeenschappen die slachtoffers van koloniale onderdrukking herdenken in de publieke ruimte. Deze feministische, dekoloniale benadering van gedenktekens roept het idee van een monument op, terwijl ze niet willen opdringen en ruimte maken voor onderdrukte stemmen, orale tradities, collectieve kennis en gemarginaliseerde geschiedenissen. Op die manier voegen de kunstenaars een hoofdstuk toe aan de begrippen antimonument of tegenmonument, die in Europa vooral zijn gebruikt in verband met gedenktekens voor slachtoffers van de Holocaust. Recentelijk is het begrip antimonumentas met name in Mexico gebruikt om te verwijzen naar publieke gedenktekens die gerechtigheid eisen voor vrouwen die lijden onder geweld in het land. Tijdens het symposium nodigen de deelnemers de aanwezigen uit om in gesprek te gaan over wat deze verschillende concepten inhouden, specifiek voor hun artistieke praktijken en daarbuiten.

Explore more activities

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link