Dinner Conversation II: Ayreen Anastas & Rene Gabri

21 november 2013, 19:00–22:00
Laat u ons weten of u bij het dinergesprek aanwezig bent? Dan zorgen wij dat er genoeg eten is voor iedereen! Stuur een email naar Ying Que via ying@cascoprojects.org.

Op vrijdag 21 november 2013 vindt het tweede dinergesprek met kunstenaars Ayreen Anastas en Rene Gabri plaats, onder de titel Commoning in het dagelijks leven. Het evenement is een voortzetting van het eerste dinergesprek dat Casco in maart organiseerde. In het tweede dinergesprek staat het huidige onderzoek van het kunstenaarsduo centraal, dat zij ondernam in het kader van Commoning Times, een project dat begin volgend jaar bij Casco te zien zal zijn. 

Door het verenigen van onze gedeelde interesses willen we nadenken over de noodzaak en het belang om de commons terug te vorderen en opnieuw vorm te geven, in en voor ons dagelijks bestaan. Hierbij staat de vraag centraal wat voor vormen ‘commoning’, de actieve praktijk van het bouwen van de commons, aan kan nemen. Het dinergesprek is bovendien een gelegenheid om de discussiepunten uit te diepen van Revolution at Point Zero, het tweedaagse evenement met wetenschapper en activiste Silvia Federici en professor sociaaleconomische geschiedenis Tine de Moor, waarin verschillende definities van de commons werden verkend. 

Bij het dinergesprek met Ayreen Anastas en Rene Gabri zullen lokale gemeenschappen, initiatieven, groepen en personen aanwezig zijn die zich dagelijks bezighouden met de commons. Zo experimenteren sommige van hen met alternatieve vormen van voedselproductie door het opzetten van een buurttuin, en van distributiekanalen door een politieke boekwinkel met vrijwilligers te runnen. Andere deelnemers zijn betrokken in activistische praktijken omtrent de commons. Weer anderen leven samen, bijvoorbeeld in een woongroep. Het dinergesprek brengt op deze manier mensen samen die zowel actief als theoretisch op dagelijkse basis bijdragen aan het behoud en het genereren van de commons. Door hun praktijken samen te brengen en verbindingen te leggen met commons die elders plaatsvinden, ontvouwt de stad Utrecht zich als een vruchtbare grond voor de commons.

Colophon:

Het dinergesprek met Ayreen en Rene wordt georganiseerd in het kader van COHAB, een tweejarig project geïnitieerd door Casco, Utrecht; The Showroom, Londen; en Tensta konsthall, Stockholm. COHAB is tot stand gekomen met steun van het Cultuurprogramma van de Europese Unie. In samenwerking met School of Missing Studies. Casco’s programma wordt ondersteund door de Gemeente Utrecht, het Mondriaan Fonds, Stichting Doen en het Cultuurprogramma van de Europese Unie.

This activity is part of:

Explore more activities

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link