GDR GOES ON ACTION Turn-Key Home/Two in One

15–16 december 2010, 10:00–18:00 / Utrecht en Puttershoek

De Tsjechische kunstenares Katerina Šedá stelt in haar praktijk dikwijls spelregels of instructies op die uitgevoerd worden door inwoners van buurten, dorpen of steden, met als doel om onderlinge verbondenheid te bevorderen. Vaak worden deze regels ontwikkeld in overleg met de bewoners/deelnemers en ze zijn – hoewel ze soms dwingend en absurd lijken – door iedereen erkend en gezamenlijk bedacht. Voor deze gelegenheid gaat Katerina Šedá aan de slag in het Zuid-Hollandse Puttershoek, waar onlangs een na-oorlogse wijk werd gerenoveerd. Hierbij zijn diverse collectieve voorzieningen aangelegd zoals crèches en bejaardentehuizen Bij de renovatie hebben de autoriteiten geprobeerd om generaties samen te brengen. Maar hoewel de bewoners van de bejaardentehuizen meer privéruimte dan voorheen tot hun beschikking hebben, vinden veel bewoners dat deze ontwikkeling leidt tot verwaterend onderling contact.  

Samen met de inwoners van Puttershoek bevraagt Katerina Šedá deze ‘vernieuwde’ collectieve leefomgevingen, die door velen als onpersoonlijk, isolerend, lelijk en disfunctioneel worden ervaren. Het komende jaar zullen zij in gezamenlijkheid manieren bedenken om op de nieuwe omstandigheden te anticiperen. Tijdens deze eerste stap in dit proces zullen alle op leeftijd zijnde wijkbewoners in kaart worden gebracht, waarbij de hulp wordt ingeschakeld van zowel inwoners van Puttershoek als Utrechters. Uit deze ‘gezamenlijke concentratie’ zal Seda een interventieplan destilleren waarmee oude sociale cohesie in de nieuwe vormen van architectuur kan worden geïmplementeerd.  

GDR GOES ON is een tussentijdse reflectie op de activiteiten die tot op heden hebben plaatsgevonden in het kader van User’s Manual: The Grand Domestic Revolution, een programma dat is ontwikkeld als Casco’s bijdrage aan Utrecht Manifest – Biënnale voor Social Design.

This activity is part of:

Explore more activities

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link