Let’s Squat Something

15 april 2012, 13:00–16:00 / Casco HQ
Het Forum zal plaatsvinden bij Casco, Nieuwekade 213-215 in Utrecht, op zondag 15 april, van 13:00 tot 16:00 uur. De toegang is gratis. Mocht u de eerdere aflevingen van de sitcom gemist hebben, dan is er de mogelijkheid om deze te bekijken in de tentoonstellingsruimte van Casco tijdens het evenement. De voertaal is Engels. 
Reserveren wordt op prijs gesteld. Stuur uw naam/namen naar info@cascoprojects.org met “sitcom forum” in de onderwerp-regel en een korte beschrijving (maximaal 100 woorden) over uw interesse in het evenement en vanuit welke positie of situatie u een bijdrage wenst te leveren aan de discussie. Een compilatie van deze statements zal gemaild worden naar alle geregistreerde deelnemers een paar dagen voor het evenement en zal ook beschikbaar worden gemaakt op de website van Casco. Drop-ins zijn ook welkom. Kunt u er niet zelf bij zijn? Volg de live streaming van het Forum online op www.ourautonomouslife.info.

Naar aanleiding van de laatste uitzending van Our Autonomous Life? – een coöperatieve sitcom over de persoonlijke en politiek vervlochten levens van een fictieve groep krakers na het kraakverbod in Nederland in 2010 – nodigt Casco u uit voor een Forum rondom de vraag, moet kraken doorgaan? 

Met Aetzel Griffoen, Nazima Kadir, Merijn Oudenampsen, Kevin van Beek, Sebastiaan Capel (D66), Cohabitation Strategies, Tamira Combrink (GroenLinks), Abel Heijkamp (Bond Precaire Woonvormen), Kraakspreekuur Utrecht, Momo, Occupy Utrecht, leden van de cast van Our Autonomous Life?: Katayoun Arian, Anja Groten, Klaar van der Lippe, Bart Stuart, Maiko Tanaka, Mariska Versantvoort en anderen. 

Op 1 oktober 2010 werd het officiële verbod op kraken ingevoerd in Nederland, waardoor het bezetten van leegstaande en ongebruikte ruimtes voor wonen, voorheen gedoogd door de Nederlandse wet sinds de jaren ’70, gecriminaliseerd werd. Na anderhalf jaar van verzet, acties en demonstraties tegen het verbod vanuit de kraakbeweging is er maar weinig publiek debat geweest over deze nieuwe tendens in het Nederlandse woningrecht. 

Een meer zichtbaar debat is dat over de afname van de beschikbare Nederlandse sociale woningbouw, de toenemende gentrificatie en de verplaatsing van mensen met een lager inkomen naar de perifere zones; maar veel van deze kwesties gerelateerd aan precaire huisvesting spelen ook een rol in de kraakbeweging. Het valt niet te ontkennen dat er een toenemend conservatisme in levensstijl en wonen plaatsvindt, waaruit blijkt dat ‘het sociale’ met betrekking tot huisvesting zich op een cruciaal punt bevindt in Nederland, terwijl het economische, sociale en politieke debat over huisvesting langzaam verdwijnt uit het publieke domein. Maar waar past kraken binnen het verzet tegen deze veranderingen? 

Op 15 april 2012 roept Casco kijkers van UStad/RTV Utrecht, krakers, studenten, onderzoekers, politici, ambtenaren, activisten, filosofen, stedelijke ontwikkelaars en iedereen die zich betrokken voelt bij de huidige huisvestingsituatie in Nederland op voor het Forum Let’s Squat Something om zich te verzamelen rondom de vraag: moet kraken doorgaan? 

Wij voelen de noodzaak om een kritische massa van belanghebbenden te verzamelen om te onderzoeken wat het betekent om de ‘commons’ te huisvesten: het collectief grip krijgen op de huisvestingssituatie in Nederland, de relaties tussen de praktijk van het kraken, sociale huisvesting, privatisering en de culturele sector en onze eigen aannames omtrent verschillende vormen van huisvesting en onze individuele situaties uit te dagen. Gebaseerd op dit onderzoeken zoeken we naar nieuwe affiniteiten en gemeenschapsvorming gericht of collectieve actie. 

Let’s Squat Something markeert tevens de vierde en laatste aflevering van Casco’s coöperatieve sitcom Our Autonomous Life? (uigezonden op zondag 8 april op het lokale tv-netwerk UStad/RTV Utrecht) en is een poging om een singuliere ruimte te creëren die aanzet tot experimentele gelegenheden voor gemeenschap. Fragmenten uit de vierde aflevering, waarin de kijkers getuigen zullen zijn van de dilemma’s, discussies en transformaties van de krakers in de aanloop naar hun onvermijdelijke ontruiming, zullen gebruikt worden als discursieve en esthetische referentie. 

Doe mee! 

Kijk voor meer informatie over de sitcom op de project website: http://www.ourautonomouslife.info

Colophon:

Our Autonomous Life? en Let’s Squat Something zijn geproduceerd in het kader van Casco’s project The Grand Domestic Revolution – User’s Manual.

This activity is part of:

Explore more activities

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link