Money & Meaning met Our New Economy en Femke Herregraven

8 februari 2019, 17:00 – 21:00
Casco HQ 
Als je de bijeenkomst bij wilt wonen kun je je opgeven via Erik Uitenbogaard (erik@casco.art). De avond is gratis bij te wonen, maar breng graag een bijdrage voor het potluck diner mee.

Op vrijdag, 8 februari, 17:00 – 21:00, nodigen we je uit voor de eerste Studiebijeenkomst van 2019, georganiseerd met Our New Economy en een bijdrage van kunstenaar Femke Herregraven, gericht op coalities voor initiatieven die werken volgens niet-kapitalistische economische principes.

Ons denken wordt in belangrijke mate beïnvloed door een oriëntatie op geld. De oorspronkelijke functie van geld als ruilmiddel is verdrongen door geld als doel op zich. Er zijn vele vernieuwende perspectieven en ideeën en soms succesvolle praktijken die een alternatief bieden op de kapitalistische vrijemarkteconomie. Maar welke zijn relevant voor kunst en cultuur? Welke aspecten lijken verandering te blokkeren? Welke paden zijn begaanbaar? Wat kunnen we leren van pioniers in andere sectoren, van (internationale) ‘good practice’ en doorbraken? De nadruk ligt deze avond op het inventariseren en formuleren van praktische perspectieven die een bijdrage kunnen leveren aan een transitie weg van de vrijemarkteconomie. Je hoeft geen expert te zijn op dit gebied, maar vooral enthousiasme hebben voor creatieve samenwerking en het brengen van kennis en actie ‘in common’. 

De studiebijeenkomst is georganiseerd als onderdeel van Casco Art Institute’s studierichting Diverse Economies – voor een commons economy. Diverse Economies begrijpt de economie als meer divers dan enkel kapitalistische, financiële transacties. In plaats daarvan bestaat deze uit sociale en niet-financiële uitwisseling – een realiteit die grotendeels verdwenen is in de kapitalistische economie.

Our New Economy (ONE) wil een economie die goede levens voor alle mensen binnen de ecologische grenzen van de aarde realiseert. Om dit te bereiken ontwikkelt ONE met denkers en ondernemers theorieën en praktijken die aantonen dat het echt anders kan. De samenwerking tussen Casco Art Institute en Our New Economie is gebaseerd op het wederzijds herkennen van drijfveren en de behoefte aan praktisch handelingsperspectief, ieder vanuit een eigen agenda.

Femke Herregraven heeft een op onderzoek gerichte praktijk waarin ze abstracte financiële processen en diens gevolgen in kaart brengt. Haar werk houdt zich bezig met de fysieke infrastructuur die financiële processen vereisen, evenals de ernstige ecologische gevolgen die dit met zich mee brengt. Deze processen creëren afbeeldingen gemaakt uit code. De ‘afbeeldingen’ zijn niet bedoelt voor het menselijk oog maar worden vertaald naar representaties die zichtbaar en tot op zekere hoogte begrijpelijk zijn. Herregraven richt zich op de positie van de mens in deze mechanismen en maakt de onmeetbare abstractie van data zichtbaar op menselijke schaal.

Colophon:

Casco’s programma is mogelijk gemaakt met financiële steun van de Gemeente Utrecht, Mondriaan Fonds en Stichting DOEN via Arts Collaboratory.

Explore more activities

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link