Re-enact

12 december 2004, 20:00 / Amsterdam
Post CS-Gebouw, 11, Oosterdokskade 5, Amsterdam  
Aanvang 20:00 uur  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jans Possel (jans@mediamatic.net) of Arne Hendriks (arne@cascoprojects.org

Re-enact  

een avond shoppen in het repertoire van de performancekunst  

Het ontstaan van performance in het begin van de 20ste eeuw hing nauw samen met de behoefte conventies van bestaande kunstvormen en impasses te doorbreken. Vanuit een afkeer voor starre burgerlijke bekrompenheid en diens traditionele kunstvormen ontwikkelde de historische avant-garde binnen korte tijd een ongrijpbare, authentieke en iconoclastische tegenvorm die het publiek overrompelde en confronteerde met zichzelf. Performance toonde geen dubbele bodem, geen diepte, en trok zich niets aan van de geschiedenis. Er was slechts de kunstenaar die zich, los van de ballast van het verleden, aan de blikken van het publiek blootgaf.  

Sinds haar acceptatie en institutionalisering in de jaren zeventig kan de performance zich niet meer zo maagdelijk wanen. Niet langer onttrekt zij zich aan de wetten van de spektakelmaatschappij, haar activististische potentie heeft ook sterk aan kracht ingeboet. Alles is per slot van rekening al eens gezien en gedaan. Re-enact stelt echter dat zich juist in deze verarming van de mogelijkheden om te shockeren en te verrassen een nieuwe artistieke uitdaging aandient. In de herhaling van wat ooit is geweest, kan misschien een oorspronkelijke ervaring teruggevonden worden. Re-enact wil, zonder angst voor citaten, referenties en verdubbelingen terugblikken op het verleden met het oog op de toekomst.  

Colophon:

Met performances van: L.A. Raeven, Martin Butler and Auxraus, Lars Eijssen, Nezaket Ekici, Natascha Hagenbeek, Yingmei Duan, Eva Meyer Keller, Lawrence Weiner, Gerald van der Kaap, Mai Ueda, Daisuke Nishimura, Erik Pold, Pernille Koch, Simon Will, Patrick Healy, Henk van Engelen and Terrorgruppe Schwarzen Raben.

‘Re-enact’ is een samenwerking van Mediamatic en Casco.

De avond wordt financieel ondersteund door het Amsterdams Fonds voor de Kunst en OCW.

Explore more activities

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link