Studiebijeenkomst: Rizvana Bradley & Affective Communities

27 mei 2019 18:00 – 21:00 
Casco HQ 
Taal: Engels

RSVP: Staci Bu Shea, staci@casco.art

Onderlinge relaties – op het niveau van affectieve, socio-economische, en materiële steun en zorg – vormen een onmisbaar onderdeel van geleefde socialiteit, informeren ons werk en welzijn, onze persoonlijke en professionele levens, en onthullen deze als constitutief in plaats van als elkaar uitsluitende ervaringen. 

De vierde Studiebijeenkomst bij Casco Art Institute nodigt het publiek uit om na te denken over wederzijdse afhankelijkheid als een noodzakelijk ethisch principe van inter-gemeenschappelijke allianties. Als voornaamste premisse van Poetics of Living, een van Casco’s studierichtingen rondom kunst en de commons, zullen wij de potentie onderzoeken van wat wij ‘poetics’ noemen om na te denken over relationaliteit als middel zonder doel in de huidige samenleving. 

De Studiebijeenkomst zal beginnen met kunst historicus en curator Rizvana Bradley die, samen met Casco’s curator Staci Bu Shea, de gedachten die de Poetics of Living informeren uiteen zal zetten, aan de hand van de constellatie van kunstenaars en kunstwerken die andere manieren van samenzijn en samen creëren mogelijk maken. 

Vergezeld door Rosemarie Buikema en Kathrin Theile, samen met andere docenten, studenten, en medewerkers van het Gender Studies programma en Terra Critica, neemt en verruimt de discussie de geschiedenis van de affectieve gemeenschap, de naam voor de voortdurende/doorlopende samenwerking tussen Casco Art Institute, het gender studies programma van Utrecht University, Terra Critica en de kunstenaars, academici en culturele werkers die hier deel aan hebben. De bestaande relationele praktijken van zorg en wederzijdse hulp hoeven niet hernoemd te worden maar benadrukken het belang van het onderhouden en verdiepen van onze gedeelde vocabulaires waarmee we deze begrijpen, om ze te kunnen vernieuwen. 

Over Studiebijeenkomsten

Elk seizoen organiseert Casco Art Institute Studiebijeenkomsten die zich richten op centrale vraagstukken rondom de studierichtingen over de commons en gerelateerde kunstpraktijken. Dit is ook een moment om de verschillende gemeenschappen die zich bezigen met de studierichtingen te ontmoeten. Samen met deze groep bestuderen en activeren we het vraagstuk om zo hulpmiddelen te genereren die ook buiten de studiegroep te gebruiken zijn! In deze context zien wij studie als een collectieve, kritische, constructieve en niet-disciplinaire manier van leren en ontleren door middel van het activeren van verschillende kunstpraktijken. Dit is een kernvorm van het commoning proces en draagt bij aan een bevestigende kijk op leven en samenleven. 

Colophon:

Georganiseerd bij Staci Bu Shea in samenwerking met het Gender Studies programma van de universiteit Utrecht en Terra Critica

Explore more activities

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link