The Arts in Solidarity

Navigating Funding Constraints and Shifting Paradigms of Growth and Competition 

‎ ‎

13 april 2024, 13:00–17:00 / Casco HQ
Lange Nieuwstraat 7, 3512 PA Utrecht, Netherlands
Met bijdragen van Gertrude Flentge, Yazan Khalili, Laura Alexander, Justin O’Connor, Andy Hewitt en Mel Jordan. Het gesprek wordt voorgezeten door Christa-Maria Lerm Hayes. Dit evenement is een werkvergadering georganiseerd door de Partisan Social Club, VK, en het Casco Art Institute als onderdeel van het SPACEX-Rise uitwisselingsproject.

‎ ‎

Er is geen twijfel dat de langdurige omhelzing van neoliberale kapitalistische economische en politieke ideologieën door de Britse en Nederlandse regeringen een diepgaande invloed heeft gehad op het sociale leven. Deze beleidsmaatregelen, die vrijemarktkapitalisme begunstigen, de overheidsinterventie beperken, pleiten voor deregulering, privatisering en bezuinigingen, tonen ongetwijfeld aan dat het eens geïdealiseerde engagement voor de burgermaatschappij door beide naties in de praktijk nauwer aansluit bij een streven naar de-socialisatie.

Het geavanceerde neoliberalisme benadrukt innovatie, accumulatie en extractie als primaire technologieën voor economische groei. In de kunsten vertaalt dit zich in een push voor kunstinstellingen, organisaties, ruimtes, evenals kunstenaarsgroepen om een ondernemende kapitalistische houding aan te nemen, waardoor ze worden gealigneerd met, en gearticuleerd als, facetten van de ‘culturele industriesector’. Onder neoliberalisme wordt kunst getransformeerd van een gemeenschappelijk ‘goed’ naar een geprivatiseerd goed, wat ogenschijnlijk de afnemende publieke financiering voor de kunsten rechtvaardigt. Deze verandering heeft cruciale implicaties voor wat sociale kunstpraktijken kunnen zijn: waar ze het potentieel hebben om bij te dragen aan de wederopbouw van associatief leven door het herstel en de revitalisering van gemeenschapsverbindingen en -affiliaties, bedreigt het kapitalistische apparaat deze mogelijkheid kort te sluiten.

In het VK en Nederland zijn tal van grote kunstinstituten gedwongen zich te conformeren aan neoliberale beleidsmaatregelen en hun financieringsbronnen te ‘diversifiëren’ in het afgelopen decennium, waardoor mogelijkheden voor economische duurzaamheid worden beperkt. Naarmate we overgaan naar wat sommigen een tijdperk van hyperneoliberalisme noemen – een fase gekenmerkt door een versterkte nadruk op marktmechanismen in bestuur, economie en sociale sferen, vaak zonder rekening te houden met het openbare welzijn – zien we de nieuwste golf van bezuinigingen in kunstfinanciering. Deze bezuinigingen hebben niet alleen een schadelijke invloed op kunstenaarsgemeenschappen; ze brengen ook de structuren in gevaar waarbinnen culturele en sociale praktijken plaatsvinden. Recente overwinningen voor de Partij voor de Vrijheid suggereren een uitdagend landschap voor de Nederlandse cultuur in het verschiet, wat mogelijk de overleving van sociale kunsten bedreigt.

Het evenement Arts in Solidarity werpt cruciale vragen op over het navigeren door uitdagende tijden. Het brengt wetenschappers, kunstenaars, activisten en kunstorganisaties uit het VK en Nederland samen om alternatieven te bedenken voor beperkende en beperkte financieringsparadigma’s. Kan de ervaring van het VK waardevolle inzichten bieden? Hoe hebben de kunsten vroegere en huidige uitdagingen aangepakt? Samen zullen we bespreken en debatteren: Hoe kunnen we kritisch kunstgebaseerd werk voortzetten wanneer publieke middelen schaars zijn? Hoe kunnen we ons werk beter delen en gemeenschappelijk maken? Hoe kunnen we weerstand bieden aan kunstfinanciering die een competitief proces wordt tussen instellingen? Kunnen kunstinstituten sociale en artistieke gemeenschapspraktijken toepassen als methoden om de huidige economische financieringsstructuren uit te dagen? Hoe kunnen we beleidsvorming beïnvloeden door nieuwe experimentele, collaboratieve en solidaire praktijken te ontwikkelen? Hoe kunnen gemeenschapsreacties op het verdwijnen van kunstsubsidies helpen de kunsten opnieuw te aligneren met radicale agenda’s voor meer rechtvaardige toekomsten?

Explore more activities

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link