The Grand Domestic Revolution GOES ON

28 oktober–16 december 2010 / Utrecht
CHECK IN: 28 & 29 oktober 19:00–21:00; 30 oktober 15:00-17:00  
READ-IN: 30 oktober 18:00-21:00  
HOME CINEMA: 31 oktober 14:00-18:00  
ACTION: 15 & 16 december 10:00-18:00  
FORUM: 21 november 14:00-18:00 
Voor alle activiteiten dient u zich van tevoren aan te melden door een email te sturen naar Cindy van Rooijen. Als u deel wilt nemen aan de ACTION dient u tevens akkoord te gaan met de deelnamecriteria. Hiervoor kunt u contact opnemen met Yolande van der Heide.

Onder de titel The Grand Domestic Revolution GOES ON organiseert Casco een reeks activiteiten als tussentijdse evaluatie van het langlopende ‘living research’ project User’s Manual: The Grand Domestic Revolution (GDR). In dit project wordt het potentieel van huiselijke en private domeinen als ontstaansplek van the commons (algemeen en gemeenschappelijk bezit) onderzocht, door het initiëren van verschillende artistieke, organisatorische, architectonische en vormgevingsinterventies. Het project is genoemd naar een boek van architectuurhistoricus Dolores Hayden waarin zij aandacht besteedt aan de feministische ontwerppraktijk in Amerika aan het einde van de negentiende eeuw. In deze periode vonden er ontwikkelingen plaats die het geïsoleerde private domein openbraken en een collectiviteit nastrevende beweging op gang brachten. Hierbij valt te denken aan het bouwen van openbare keukens, coöperatieve kinderopvang, het initiëren van collectieve woon- en werkgemeenschappen en het beïnvloeden van stadsontwikkeling. GDR refereert aan deze veelzijdige sociale beweging door middels interdisciplinair artistiek onderzoek en theorievorming op zoek te gaan naar alternatieve woonvormen. Hierbij wordt impliciet commentaar geleverd op huidige samenlevingsmodellen die onder directe invloed staan van een dominant neoliberaal gedachtegoed.  

GDR GOES ON valt te beschouwen als een reflectie op de activiteiten die tot op heden hebben plaatsgevonden. Via publieke discussie en evaluatie zullen in verschillende formats belangrijke vraagstukken aan bod komen. Op het programma staan een drie dagen durend CHECK-IN programma, de collectieve leesactie READ-IN, een HOME CINEMA filmprogramma, een ACTION van Katerina Seda onder de titel Turn-Key Home/Two in One en het FORUM Dwelling in the Commons. GDR GOES ON gaat vergezeld met een MIDTERM MANUAL

User’s Manual: The Grand Domestic Revolution is ontwikkeld als Casco’s bijdrage aan Utrecht Manifest–Biënnale voor Social Design. Wat van start ging in oktober 2009 en in eerste instantie een jaar zou duren, is uitgegroeid tot een meerjarig project dat in oktober 2011 uit zal monden in een tentoonstelling en een publicatie. De onderzoeksresultaten die hierbij gepresenteerd gaan worden, kunnen fungeren als voedingsbodem voor toekomstige projecten. Het appartement dat dienst doet als hoofdkwartier van het project blijft tot die tijd ‘bewoond’ en tevens openbaar toegankelijk voor het publiek. 

Het programma kan onderhevig zijn aan verandering. 

CHECK-IN 

28, 29, 30 oktober 2010 

CHECK-IN is een reeks bijeenkomsten waar de kernpunten die uit het GDR-onderzoek naar voren komen worden besproken en opnieuw verwoord in de context van een aantal specifieke, huiselijke ruimtes in Utrecht, zoals het GDR-appartement, het Rietveld Schröder Huis (RSH) en het huis naast het RSH. Bij deze gelegenheid worden een aantal lopende activiteiten van GDR uitgelicht, die met hun plaatsvinden op de rand van private en openbare ruimte voor transgressieve momenten zorgen. De CHECK-IN’s worden verzorgd door voormalige en toekomstige GDR-bewoners en diverse gasten. Tijdens de CHECK-IN’s wordt de strijd aangegaan met gangbare ideeën over huiselijke activiteiten als weinig voorstellend, geïsoleerd, onbelangrijk; tegelijkertijd wordt thuisnijverheid van zijn romantiek ontdaan. De toon en inhoud van de evenementen wordt ook beïnvloed door de ruimtes en routes tussen de ruimtes waar deze plaatsvindt. 

De term ‘check-in’ is gekozen omdat de evenementen een anker, reflectie- en inventarismoment zijn binnen de voortgang van GDR. Aan de dubbele betekenis van ‘inchecken’ – in een hotel, bijvoorbeeld – is ook gedacht. De gasten en het publiek kunnen tijdens het programma de nacht doorbrengen in een aan het project gelieerde locatie om zo hun betrokkenheid verder te vergroten. 

Het CHECK IN programma maakt onderdeel uit van Dutch Design Double, http://www.dutchdesigndouble.com

CHECK IN over koken, recepten en auteurschap  

Donderdag 28 oktober, 19:00–21:00  
ACU, Voorstraat 71  
Verzorgd door Agency, met Will Jansen (hoofdredacteur Bouillon Magazine), Dennis Steur (kok), copyright-onderzoekers Tim Braakman en Marieke de Rooy (curatorencollectief Trailer), Samir Allioui en Dirk Poot (Piratenpartij).  

Agency is de naam van een Brussels agentschap, in 1992 opgezet door de Belgische kunstenaar Kobe Matthys. Agency is een steeds groeiend archief van objecten, teksten, beelden en andere efemere zaken die de tweedeling tussen ‘natuur’ en ‘cultuur’ op scherp zetten. Deze indrukwekkende lijst, bij elkaar gezocht en gecatalogiseerd door Agency, is georganiseerd – Agency noemt het ‘geassembleerd’ – naar voorbeeld van de juridische procedures, rechtszaken, kwesties, controverses, affaires enzovoort waarin deze tweedeling in het openbaar werd bediscussieerd. Voor User’s Manual: The Grand Domestic Revolution onderzoekt Agency een aantal ‘dingen’, waarin ‘huiselijke’ praktijken in aanraking komen met controverses rond intellectueel bezit. Agency presenteert voor deze gelegenheid: Agency Publications International, Limited, (Plaintiff/ Counter defendant- Appellant) vs. Meredith Corporation (Defendant/Counter plaintiff-Appellee), een zaak over verschillende copyrightkwesties die spelen rond koken en het schrijven van recepten. Een aantal relevante gasten is uitgenodigd voor een ceremoniële bijeenkomst waarop deze zaak en de wrijvingspunten daarbinnen worden besproken. De avond wordt afgesloten met het gezamenlijk nuttigen van een maaltijd die ontleend is aan die avond besproken recepten.  

CHECK-IN over weven, uitwisseling en activisme  

Vrijdag 29 oktober, 19:00–21:00  
De Katoen Fabriek, Oudegracht 382, bij de Twijnstraat  
Verzorgd door Travis Meinolf en Kirsty Robertson.  

De zelfverklaarde ‘action weaver’ Travis Meinolf uit Berlijn verzorgt een workshop met zijn weefgetouw als voortzetting van zijn verblijf in het GDR appartement afgelopen winter (Cottage Industrie: Making Accomodations) Kunsthistoricus en onderzoeker Kirsty Robertson (Londen/Ontario) deelt gedurende deze avond met hem en de aanwezigen haar kennis over de verbanden tussen textiel, hedendaags activisme en netwerktechnologie. Doordat het een niet gangbaar zijnde verspreidingsmanier en een plezier verschaffende productiemethode kent –en daarbij over het algemeen als conservatief en kneuterig wordt beschouwd, beschikt de huiselijke productie van textiel over de potentie om voor kritische en politieke doeleinden te worden gebruikt. Door in te gaan op de relatie tussen textiel, globalisering en alternatieve economische stelsels, zullen Travis en Kirsty deze avond al wevend en discussierend inzicht verschaffen in de wereld van ‘action weaving’.  

CHECK-IN over zorgzaamheid, arbeid en precariteit  

Zaterdag 30 oktober, 15:00–17:00  
15:00 Rietveld Schröderhuis, Prins Hendriklaan 50  
16:00 Appartement naast het Rietveld Schröderhuis  
Verzorgd door Ruth Buchanan en Marina Vishmidt.  

Het afgelopen jaar presenteerde kunstenaar Ruth Buchanan een performance – Lying Freely I Nothing is Closed – in de vorm van een alternatieve rondleiding door het Rietveld Schroderhuis (RSH), waarbij de ruimtelijke elementen van het RSH werden ingezet in een script dat openheid in de private en publieke sfeer en de verhouding tussen beide belichtte. Als voortzetting van dit onderzoek naar de vormen van private woonruimte, en als verdere bijdrage aan GDR, heeft Ruth een hoorspel gemaakt dat in het RSH zal worden opgevoerd. In dit stuk wordt de ruimte tussen ‘dichtbij’ en ‘bekend’ onderzocht met betrekking tot de onzekere levensomstandigheden in wisselende standslandschappen. Na het hoorspel volgt een gesprek/conversatie met Marina Vishmidt waarin een verband wordt gelegd tussen ideeën over kunst, arbeid en zorg en de neoliberale economische processen waaraan deze onderhevig zijn, waarmee de basis is gelegd voor een discussie over alternatieve mogelijkheden voor hedendaags wonen. Na het evenement zal een gezamenlijke maaltijd plaatsvinden.  

READ IN 

Zaterdag 30 oktober, 18:00–21:00 
Startpunt: het appartement naast het Rietveld Schröderhuis, Prins Hendriklaan 
Met Annette Krauss, Hilde Tuinstra en andere Read-In’ers. 

De deelnemers aan het experiment (‘Read-In’ers’) nodigen u uit om op deze avond deel te nemen aan deze ongebruikelijke vorm van sociale interactie. De vaste GDR-activiteit ‘Read-In’ is een evoluerend experiment rondom groepslezingen, opgezet en geleid door kunstenaar Annette Krauss en theatermaker Hilde Tuinstra. Tijdens een ‘Read-In’ bellen de deelnemers aan bij inwoners van Utrecht met de vraag of deze hun huis voor een leessessie beschikbaar willen stellen. De vooraf gekozen publicatie wordt gezamenlijk gelezen, waarna collectief gereflecteerd wordt op kwesties en vragen die tijdens het lezen naar voren komen. Met hun leesacties weten de deelnemers door te dringen tot private ruimtes en maken zij van een typisch solistische activiteit als lezen een gemeenschappelijke ervaring. Tijdens de sessies worden verbanden gelegd tussen de inhoud van een boek en het ‘lezen’ van een ruimte, ontstaan nieuwe inzichten in het leesmateriaal en komt tevens de politieke dimensie van collectief lezen naar voren.  

HOME CINEMA 

Met films over huishoudelijke arbeid. 
Zondag 31 oktober, 14:00–18:00 
GDR-appartement, Bemuurde Weerd oz 18b 

Home Cinema is een van de vaste activiteiten binnen GDR. Hierbij worden films vertoond die draaien om de verschillende kanten van huiselijkheid, buurtorganisatie, stadsplanning en alternatieve politiek. Voor GDR GOES ON worden films vertoond die gaan over kwesties rond huiselijk werk in de context van de globale arbeidseconomie. Ze worden gepresenteerd in het intieme, informele GDR-appartement. De bedoeling van de vertoningen is het onderzoeken van de esthetische en structurele effecten van architectuur, populaire cultuur en de wijze waarop deze beeld en realiteit van huiselijk werk beïnvloeden. Kunnen zulke esthetische onderzoekingen de rol van degenen die werken in dit veld beïnvloeden? Huishoudelijk hulpen en vakbondsorganisatoren uit heel Nederland zijn welkom om deel te nemen aan de discussie na de vertoningen, om zo lokale ervaringen en kwesties aan het licht te brengen. Er wordt gezorgd voor hapjes en drankjes. 

ACTION ‘Turn-Key Home/Two in One’ 

Onder leiding van Katerina Seda. 
woensdag 15 en donderdag 16 december 10:00–18:00 
Utrecht & Puttersoek (de specifieke locaties worden binnenkort bekend gemaakt). 

De Tsjechische kunstenares Katerina Šedá stelt in haar praktijk dikwijls spelregels of instructies op die uitgevoerd dienen te worden door de inwoners van buurten, dorpen of steden, met als doel om onderlinge verbondenheid te bevorderen. Vaak worden deze regels ontwikkeld in overleg met de bewoners/deelnemers en ze zijn – hoewel ze soms dwingend en absurd lijken – door iedereen erkend en gezamenlijk bedacht. Voor deze gelegenheid gaat Katerina Šedá aan de slag in het Zuid-Hollandse dorp Puttershoek, alwaar onlangs een na-oorlogse wijk is gerenoveerd. Hierbij zijn diverse collectieve voorzieningen aangelegd zoals crèches en bejaardentehuizen Bij deze renovatie hebben de autoriteiten geprobeerd om generaties samen te brengen in. Hoewel de bewoners van de bejaardentehuizen meer privé ruimte dan voorheen tot hun beschikking hebben, vinden velen dat deze ontwikkeling leidt tot verwaterend contact tussen de bewoners.  

Samen met de inwoners van Puttershoek bevraagt Katerina Šedá deze ‘vernieuwde’ collectieve leefomgevingen, die velen als onpersoonlijk, isolerend, lelijk en disfunctionerend worden ervaren. Het komende jaar zullen zij gezamenlijk manieren bedenken om op de nieuwe omstandigheden te anticiperen. Tijdens deze eerste stap in dit proces zullen deze twee dagen alle op leeftijd zijnde wijkbewoners in kaart worden gebracht, waarbij de hulp wordt ingeschakeld van zowel inwoners van Puttershoek als Utrechters. Uit deze ‘gezamenlijke concentratie’ zal Šedá een interventieplan destilleren waarmee oude sociale cohesie in de nieuwe vormen van architectuur kan worden geïmplementeerd.  

FORUM Dwelling in the Commons

zondag 21 november 14:00–18:00 
De Kersentuin (Centrale Wonen locatie) Atalantahof 11, Utrecht*  
14:00–18:00 

Met Levan Asabashvili (Urban Reactor), Atelier d’architecture autogérée (Constantin Petcou & Doina Petrescu), Co-Habitation Strategies (Phillip Luehl & Guillermo Delgado), Anna Dijkhuis, Janna Graham (with Åbäke) en Nazima Kadir  

Dit FORUM brengt een groep deskundigen uit verschillende disciplines bijeen – arctitectuurkunst, activisme, wetenschappers en sociaal organisatoren – die werken binnen de context van buurten of gedeelde ruimte. Ze bediscussiëren de vorm en betekenis van ‘gemeenschappelijk wonen’ in onze tijd en kijken kritisch naar het huidige beleid dat privaat huisbezit en zogenaamde ‘sociale cohesie’ bepleit. 

Uitgangspunt is de moderne woongroepenbeweging in Nederland, die zal worden geïntroduceerd door Anna Dijkhuis, lid van de Federatie Gemeenschappelijk Wonen. Het aantal woongroepen en andere communale woonvormen in Nederland is sinds de jaren zestig naar 10.000 gestegen. Meestal organiseren de bewoners deze gemeenschappen zelf, waarbij de bewoners onderhandelen over hun verschillende behoeften en verlangens met betrekking tot privacy en toewijding aan gezamenlijke idealen. Wat voor radicaal democratisch potentieel bieden deze modellen? Hoe beïnvloeden de participatieprocessen het architecturale ontwerp en vice versa? Hoe verschillen deze gemeenschappen van de communes van de jaren zestig en van andere gemeenschappelijke projecten, zoals ‘gated communities’? 

Kraakpanden, waar bewoners informele manieren ontwikkelen om gebouwen te delen, hebben in Nederland een welbekende geschiedenis. Het collectieve aspect van deze woonpraktijk is ook verbonden met politieke principes, zij het in verschillende mate. Kraken heeft momenteel een kritiek keerpunt bereikt, met de aanname van de antikraakwet in oktober 2010. De reikwijdte en impact van deze wet op de toekomst van kraakgemeenschappen is nog onduidelijk, maar het is zeker tijd om te bekijken wat dit betekent voor de samenlevingsstrategieën binnen woongroepen. 

Wat beide voorbeelden – en de context van de uitgenodigde deelnemers – gemeen hebben is dat ‘thuis’ of ‘gemeenschap’ de fysieke, conceptuele plekken vormen waar sociale en economische samenlevingsvormen in de praktijk worden gebracht in wisselwerking met politieke paradigma’s. Vanuit dit plaatselijke, al bestaande netwerk vragen we onze diverse groep deelnemers te denken over werken binnen hun buurten en gemeenschappen, en hoe ze daar een idee van de ‘commons’ (algemeen en gemeenschappelijk bezit) kunnen scheppen. Verder worden de manieren bekeken waarop alternatieve woonvormen uit hun semigeïsoleerde structuren kunnen breken en zich uitstrekken tot de straat, het dorp en de stad. 

-Levan Asabashvili is een Georgische architect die zich bezig houdt met stedelijke leefomstandigheden. Hij is verder lid van Urban Reactor, een zelfverklaarde openbare groep activisten me die kritisch staan tegenover het architectenvak en de socio-ruimtelijke realiteit waarin we leven (http://urbanreactor.blogspot.com/). 

– Atelier d’architecture autogérée (aaa) werd in 2001 opgericht door Constantin Petcou en Doina Petrescu. Zij besteden aandacht aan stedelijke veranderingsprocessen en culturele, sociale en politieke bewegingen die in de hedendaagse stad ontstaan. Hun interdisciplinaire team verandert voortdurend van samenstelling en bestaat uit architecten, kunstenaars, onderzoekers, bewoners en gebruikers (http://www.urbantactics.org). 

-Anna Dijkhuis is actief binnen de woongroepenbeweging sinds 1975. Ze is bestuurslid van de Federatie Gemeenschappelijk Wonen (FGW, http://www.gemeenschappelijkwonen.nl) en lid van de Landelijke Vereniging Centraal Wonen (LVCW, http://www.lvcw.nl). 

-Cohabitation Strategies is een non-profitorganisatie voor socio-ruimtelijke ontwikkeling, gevestigd in Rotterdam. De coöperatie richt haar acties, ontwerpen en onderzoek op conflicten en uitsluiting binnen de hedendaagse stad, maar probeert ook de traditionele tweedeling tussen planning en ontwikkeling te doorbreken. Hiermee worden architectuur en radicaal stadsontwerp bijeengebracht met experts uit het professionele, wetenschappelijke en artistieke veld (http://www.cohabitationstrategies.org). 

-Janna Graham is curator voor onderwijsprojecten van de Serpentine Gallery in Londen. Voor het project ‘The Urban Transformation and the Politics of Care’ werkte zij ondermeer samen met het vormgeverscollectief Åbäke. Samen met hen benaderde zij diverse ouderen, marktkramers, zorgwerkers en jongeren met als doel om vaardigheden uit te wisselen en ideeën voor sociale en architecturale veranderingen te ontwikkelen. Graham is tevens lid van de geluidsactiegroep Ultra Red. 

-Nazima Kadir is bezig met haar promotie aan het Department of Anthropology van de Yale University en fellow bij het International Institute of Social History (IRISH). Momenteel doet ze etnografisch onderzoek voor haar dissertatie naar de Amsterdamse krakerbeweging, gebaseerd op twee jaar participerende observatie en veldwerk in een Amsterdamse kraakgemeenschap. 

MIDTERM MANUAL  

De MIDTERM MANUAL biedt reflectie op de diverse praktijken en verschillende activiteiten die tot op heden in het kader van GDR hebben plaatsgevonden. De publicatie bevat ondermeer de resultaten van een onderzoek naar hedendaagse coöperatieve organisaties en bewegingen, een essay over de overeenkomsten tussen thuisnijverheid en kunstenaarsarbeid en een interview met Dolores Hayden, de auteur van de ‘originele’ Grand Domestic Revolution publicatie. Een verzameling citaten uit publicaties die zich in de GDR bibliotheek bevinden, fungeert als kapstok om de lezer wegwijs te maken in de gevolgde onderzoeksmethodes.  

U kunt reeds nu intekenen op de publicatie, die eind oktober zal verschijnen door een email te sturen naar Cindy van Rooijen.  

Redactie: Binna Choi en Maiko Tanaka  
Tekst: Peter Bakker, Binna Choi, John Curl, Dolores Hayden, Maiko Tanaka en Marina Vishmidt  
Vormgeving: Scott Ponik  
Engelstalig, 144 p.  
MIDTERM MANUAL is een gezamenlijke publicatie van Bedford Press and Casco  
ISBN: 978-1-907414-14-5  
Prijs €12 (exclusief €3 verzendkosten)  

Colophon:

GDR GOES ON wordt mogelijk gemaakt middels verscheidene samenwerkingsverbanden: CHECK-IN vindt plaats dankzij ondersteuning van Dutch Design Double en het Centraal Museum, de ACTION wordt gerealiseerd in coproductie met SKOR en de MIDTERM MANUAL wordt gepubliceerd in samenwerking met Bedford Press. Casco’s programma wordt tevens ondersteund door de Mondriaan Stichting en de Gemeente Utrecht.

Explore more activities

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link