The Utrecht Common(s) Course

23 april–30 april 2014 / Casco HQ
De eerste sessie vindt plaats op woensdag 23 april om 18:30 uur in Casco’s nieuwe gebouw aan de Lange Nieuwstraat 7, gelegen in het Utrechtse museumkwartier. De vorm en inhoud van de daaropvolgende sessies zullen worden bepaald door wat er gebeurt en wie er deelneemt. Deelnemers worden aangemoedigd om deel te nemen aan alle dagen, maar elke sessie biedt ruimte aan zo veel mogelijk mensen. Deelnemers kunnen beslissen welke sessie(s) zij bijwonen. Hoe meer tijd we samen doorbrengen, hoe waardevoller de cursus zal zijn. 
Heeft u interesse om deel te nemen aan De Utrechtse Common(s) Cursus? Schrijft u zich dan in voor de speciale mailinglist via utrecht-join@commoningtimes.org en kom naar de eerste sessie.

In de aanloop naar de opening van New Habits en het openingsfestival Every Mode of Doing Needs Commons: An Uncommon Festival of the Common(s), zal Casco – Office for Art, Design and Theory ruimte bieden aan een (hopelijk) autonome tijd/ruimte waarin commons-denken centraal staat. De Utrechtse Common(s) Cursus is een voorstel om een common(s) instituut te vormen. Kunstenaars Ayreen Anastas en Rene Gabri werken mee aan de cursus en introduceren deze als volgt: 

*** 

De afgelopen eeuwen werd de politieke verbeelding gedomineerd door een logica van privé versus publiek. Vandaag de dag wordt steeds duidelijker dat deze logica niet effectief is, vooral met het oog op het aangaan van gemeenschappelijke uitdagingen. Wat wij publiek bezit noemen is in een neoliberaal systeem een synoniem geworden voor een goed zakelijk klimaat, zelfs wanneer dit betekent dat het politieke en ecologische klimaat verslechtert. Daarnaast wordt het beeld van privéwelzijn gekarakteriseerd door hoog oplopende winsten voor bedrijven en daarnaast vormgegeven door diegenen die beschikken over grote rijkdommen. 

(Ondertussen worden publieke sectoren, die voorheen afhankelijk waren van financiële steun van de overheid en onderhevig waren aan haar autoriteit, geconditioneerd om zich zakelijker op te stellen. De publieke sector heeft te maken met schulden en heeft zich daarmee dienstbaar opgesteld aan particulier kapitaal. Zelfs de meest liefdadige activiteiten moeten geld genereren om de huur of rente te kunnen betalen.) 

In een dergelijke, ontaarde omgeving is experiment noodzakelijk. Door middel van experiment kunnen we onderzoeken wat voor soort solidariteit, gewoontes en instituten we zouden kunnen creëren om de commons terug te winnen en om commoning-praktijken te beschermen tegen processen van monetarisering en regimes van privébezit. 

In New York, met onze vrienden van 16 Beaver Street, bestond de behoefte om een cursus op te zetten. De cursus zou enerzijds functioneren als een plek voor gezamenlijke studie; als een manier, een oriëntatie om van elkaar te leren. Bovendien was het de intentie met de cursus een intergenerationele, culturele ruimte te creëren waarin het leren over en de strijd rondom de common(s) en commoning centraal stond. We noemden deze cursus Commoning the City and Withdrawing from the Community of Money.  

In Utrecht hopen we, samen met individuen en groepen in en rondom de stad, zeven hele dagen te wijden aan het verkennen van de grondvesten van het denken over de commons, en velerlei commoning-praktijken. De common(s) zien wij als een plek waar verschillende sociale, politieke, economische en ecologische uitdagen, die zich door al het aardse leven vlechten, zich situeren en samenvloeien. Onze wens om die reflecties en zorgen met een grotere groep te delen is een essentieel element binnen het besef dat een culturele verandering onderdeel uitmaakt van een grotere strijd. 

We willen graag samen met u een vocabulaire opbouwen om op die verandering te reflecteren, haar onder woorden te brengen en te verbreden. Daarnaast hopen we dat de cursus een dieper collectief bewustzijn creëert over onze praktijken, praktijken die weerstand bieden aan de toenemende sociale macht en kracht van geld.  

Onze hoop is dat de cursus onderdeel zal blijven uitmaken van het Utrechtse tapijt, en wellicht ook op andere plekken inspiratie kan bieden voor discussie over, en de ontwikkeling van, het denken in termen van de commons. 

*** 

De cursus zal de eerste stenen leggen voor het openingsfestival Every Mode of Doing Needs Commons: An Uncommon Festival of the Common(s). Tijdens het festival zullen personen en groepen bijdragen door middel van verschillende acties en activiteiten, waarmee we een breder begrip of gevoel van de commons willen opbouwen.

This activity is part of:

Explore more activities

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link