Descartes Centre Summer Colloquium

Waar liggen de raakvlakken tussen artistieke en wetenschappelijke kennis? Hoe kan de geesteswetenschap helpen om de kloof tussen beide te overbruggen? Wat is wetenschappelijke kennis eigenlijk?

Het Descartes Centrum aan de Universiteit Utrecht onderzoekt onderwerpen uit de “History and Philosophy of Science”. Dit is zo breed als het klinkt en ze zijn zelfs hun horizon aan het verbreden om te onderzoeken hoe “Histories of Knowledge” geschreven kunnen worden. Op 21 juni organiseert het centrum haar zomercolloquium in Casco en nodigt het mensen uit om met elkaar in gesprek te gaan en het einde van een academisch jaar te vieren.

Transdisciplinariteit en een brede kijk op het maken van kennis zijn thema’s die in ons werk en dat van het Descartes Centre resoneren. We verwelkomen en faciliteren workshops, performances en dialogen tussen artistieke onderzoekers en academische onderzoekers over wat wetenschap is, en hoe/waarom wetenschappelijke kennis wordt geproduceerd. Kom bij ons zitten in de zon voor een praatje en een drankje van 15:30–17:00.

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link