Doe Mee

Meedoen aan onze activiteiten

Al onze collectieve kunstprojecten en organisatieprocessen staan open voor actieve deelname van iedereen die de waarden en verantwoordelijkheden deelt rond de commons. Iedereen met belangstelling kan onze activiteiten ervaren en heeft toegang tot openbaar beschikbare gemeenschappelijke bronnen van én over de projecten van Casco. Voorbeelden van regelmatig terugkerende activiteiten waar actieve deelname zeer op prijs wordt gesteld, zijn de Assembly for Commoning Art Institutions en de excursies van het Travelling Farm Museum of Forgotten Skills. Neem voor vragen over onze huidige en geplande activiteiten contact met ons op – we zullen je vragen graag beantwoorden.

Collective Pot

Doneer aan onze collectieve pot! Dankzij jouw financiële bijdrage zijn we minder afhankelijk van overheidssteun en fondsen om kunst voor de commons te onderzoeken, te beoefenen en de aandacht hierop te blijven vestigen. Als donateur steun je een kunstpodium voor het verkennen van vraagstukken die wereldwijd verschillende gemeenschappen raken en vragen om een noodzakelijke paradigmaverschuiving en waarbij de verbeeldingskracht van kunst en kunstenaars een essentiële rol vervult. Kijk voor meer informatie over onze stichting en wat de mogelijkheden voor donatie zijn op onze Juridische pagina of neem contact met ons op.

Vrijwilligerswerk bij Casco

Tijdens onze tentoonstellingen en evenementen, zowel in de productiefase als in de openbare fase, steunen we dankbaar op de enthousiaste hulp en energie van onze pool van vrijwilligers. Als vrijwilliger help je mee met de opbouw van de tentoonstelling, ondersteun je het team tijdens publieke momenten, host je de zaal en help je mee met het verspreiden van promotiemateriaal. Het is een actieve mogelijkheid om Casco en onze werkwijze van binnenuit te ervaren. Veel van onze vrijwilligers zien we later als teamleden terug of blijven nauw verbonden met ons ecosysteem. Er is altijd een bescheiden vrijwilligersvergoeding beschikbaar voor je bijdragen. Heb je interesse om mee te doen?

Gebruik van onze ruimte

Als kunstinstituut werkzaam voor de commons, ontwikkelen we voortdurend manieren om onze middelen en infrastructuur toegankelijk te maken voor anderen. Daarom bieden we zowel ons kantoor als onze tentoonstellingsruimte aan om vergaderingen en activiteiten te organiseren na overleg met het team en indien passend binnen de expositiekalender van ons gebouw. Verschillende groepen, instellingen en initiatieven in ons ecosysteem maken met regelmaat gebruik van de ruimte. Het uitgangspunt is dat de ruimte gebruikt kan worden om iets te organiseren dat samenvalt met onze missie en visie. Er is geen sprake van huur – afhankelijk van de gebruiker en het type gebruik hanteren we een glijdend schaalprincipe voor het doneren aan onze Collectieve Pot.

In Ons Netwerk

Arts Collaboratory (AC) is een translokaal ecosysteem dat bestaat uit 25 uiteenlopende organisaties van over de hele wereld welke zich richten op kunstpraktijken en processen van sociale verandering, waarvoor deze werken met bredere gemeenschappen buiten het kunstveld. Sinds de oprichting in 2007 biedt Arts Collaboratory niet alleen financiële steun aan sociaal en politiek geëngageerde kunstinitiatieven uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten, maar fungeert het ook als een uniek samenwerkingsplatform voor het delen van kennis en het opbouwen van alternatieve gemeenschappen tussen deze initiatieven. 

Het huidige netwerk van Arts Collaboratory bestaat uit de volgende organisaties: 32° | East Ugandan Arts Trust, Al Ma’mal, Ashkal Alwan, Casco Art Institute: Working For The Commons, Cooperativa Cráter Invertido, Darb 1718, DOEN Foundation, Doual’art, Fundación Casa Tres Patios, KËR THIOSSANE, Kiosko, KUNCI Study Forum & Collective, Lugar A Dudas, Más Arte Más Acción, NUBUKE FOUNDATION, Plateforme CSA, Platohedro, Raw Material Company, RIWAQ- Centre For Architectural Conservation, Ruangrupa, TEOR/ÉTica, Theater 705, Theertha, Visual Arts Network Of South Africa en WAZA.  

Lees meer op de website van Arts Collaboratory.

AndersUtrecht, opgericht in november 2020, wil een netwerk ontwikkelen om samenwerking tussen initiatieven die zich inzetten voor duurzaamheid en sociale verandering in de regio Utrecht mogelijk te maken en te versterken. AndersUtrecht werkt vanuit de overtuiging dat stedelijke initiatieven een diepgaand transformatief potentieel in zich dragen. Van formele verenigingen en sociale ondernemingen tot burgerbewegingen en buurtinitiatieven, ieder heeft een rol te spelen in het realiseren van een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving.

Het huidige netwerk van AndersUtrecht bestaat uit de volgende organisaties: Amelisweerd Niet Geasfalteerd, Casco Art Institute: Working for the Commons, Centrum EMMA, De Weggeefwinkel, Economy for the Common Good, Milieucentrum Utrecht, Repair Café Utrecht, Taste Before You Waste Utrecht, Tuin Kansrijk, Utrecht Natuurlijk, Vereniging Dwarsverband, Villa Vrede, VOKO Utrecht en Wijk C Stroom.

Lees meer op de website van AndersUtrecht.

Het Dutch Art Institute is een veelzijdig programma dat een verscheidenheid aan praktijken bevordert op het snijvlak van kunst en theorie, en (collectief) denken, onderzoeken, uitvoeren, cureren, schrijven, verwoorden, maken en publiceren stimuleert. DAI’s Roaming Academy wordt geprezen om haar inventieve werkwijze, haar genereuze semi-publieke programma en het transformerende potentieel van haar curriculum, dat wordt ontwikkeld in langdurige samenwerking met een nauwkeurige selectie van creatieve culturele collectieven/organisaties en met individuele practici en onderzoekers in de voorhoede van artistiek en intellectueel onderzoek, context, productie en distributie. 

Elk jaar is Casco Art Institute een van DAI’s samenwerkingspartners die een COOP-studiegroep organiseert. COOP-studiegroepen vormen de kern van het curriculum. Het collectieve onderzoek vraagt om actieve deelname aan en productieve bijdragen aan gecureerde, coöperatieve, artistieke onderzoekstrajecten. Deze studiegroepen brengen makers, onderzoekers, schrijvers en curatoren samen rond specifieke en relevante vragen en onderwerpen.  

Lees meer op de website van DAI.

ReadingRoom is een lokale praktijk van Terra Critica in Utrecht in samenwerking met Casco Art Institute. Het staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in aandachtige close readings. Hierin streeft het naar een open en inclusieve plek voor wezenlijke en betekenisvolle gesprekken in de geesteswetenschappen, de kunsten en daarbuiten. In het licht van de huidige maatschappelijke druk voor toegepaste wetenschap en hoe deze relateert aan sociaal-economische winstgevendheid, zijn lezen en het uitwerken van kritische vragen vaardigheden die we moeten verfijnen om ons begrip van, en ons handelen in, deze wereld aan te scherpen. Wij zien lezen als een actieve interventie in ons dagelijks leven – een gedeelde praktijk die onze zintuigen scherpt en nieuwe gemeenschappen mogelijk maakt. 

Lees meer op de website van Terra Critica.

C4R (Cultures for Resilience) is een pan-Europees project met als doel veerkrachtige en inclusieve samenlevingen te bevorderen aan de hand van participatieve culturele praktijken en het creëren van sociale dwarsverbindingen. Het C4R-project is gestart door een samenwerking van Casco Art Institute, Atelier d’Architecture Autogérée, AAA/Parijs, tranzit.ro/Boekarest, en NetHood in 2020. 

Lees meer op de website van C4R.