Juridische entiteit

Casco Art Institute: Working for the Commons is een culturele stichting zonder winstoogmerk, met een culturele ANBI-status. Onze donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en stichting Casco de gift vastleggen in een overeenkomst.

Voor nader contact over giften en schenkingen kunt u terecht bij Erik Uitenbogaard, Head of Diverse Economies.

E: erik@casco.art
M: 0615633552.

De doelstelling van Casco is bij te dragen aan het discours over de rol van hedendaagse kunst en het ontwerpen in brede zin. De ambitie is om daarin zowel lokaal, nationaal als internationaal te functioneren voor een professioneel maar ook niet-professioneel publiek. De statuten van Casco vindt u hier.

Casco wordt bestuurd door een raad van bestuur waarin leden zitting hebben die verbonden zijn met de verschillende professionele werkvelden van Casco Art Institute. Bij de samenstelling van dit bestuur wordt rekening gehouden met de aard van de stichting, haar activiteiten en de betreffende gewenste deskundigheid, diversiteit, onafhankelijkheid en achtergrond. Het beleid van Casco Art Institute wordt uitgevoerd door een professioneel team van vaste en freelance medewerkers met een directeur als leidinggevende en eindverantwoordelijke. Binnen het team van vaste en ambulante medewerkers zijn onderlinge taken verdeeld en worden werkzaamheden planmatig opgezet, uitgevoerd, geƫvalueerd en onderling teruggekoppeld. Tenminste viermaal per jaar worden de voortgang van het beleid en de uitvoeringspraktijk met het bestuur besproken en vindt verantwoording, sturing en afstemming plaats. Bezoek de pagina Team voor diens actuele samenstelling, evenals die van het bestuur.

Statutaire naam: stichting Casco
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41183982
Fiscaal nummer: 009715435
Rabobank IBAN: NL62RABO0166320765

De jaarverslagen, financiƫle verslagen (2017, 2018, 2019) en jaarplannen (2019, 2020) vindt u hier.