2003

Nike Town

24 augustus–21 september 2003 / Casco HQ

In 2001 baarde Tarik Sadouma (onder de naam Taba79) opzien met het project Albert Heijn wordt Allah waarbij hij een voormalige supermarkt veranderde in een moskee. Achter het glas waar voorheen de producten van de consumentenmaatschappij waren te zien bogen nu moslims voor een geheel andere god. Wat in gedachte misschien een tegenstrijdigheid leek, bleek als beeld een volmaakte synthese. De tas werd tegel, plastic werd marmer, Albert Heijn werd Allah. Dit was een even eenvoudige als krachtige reactie op een veranderende culturele werkelijkheid waarin bedrijven – met hun reclame en hun logo’s – en niet langer ideologieën, de openbare ruimte zijn gaan bepalen.  

Ook in Nike Town verbindt Sadouma twee verschillende werelden met elkaar. De 3D-animatie toont de metamorfose van de zool van een Nike-schoen in een visionair stadslandschap. Het uitgekristalliseerde eindstation van het ene betekenissysteem (mode, sport) wordt bouwtekening voor een ander betekenissysteem (architectuur, maatschappij). Een reeds bestaand patroon van een product verandert in het voorgestelde patroon voor een samenleving. Culturele, sociale en historische ontstaansredenen worden vervangen door een visuele retoriek.  

Tarik Sadouma (Amsterdam, 1979) is beeldend kunstenaar en studeert aan de Rietveld Academie in Amsterdam.

Expore more projects

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link