2007

Otolith II

17–20 May 2007 / Utrecht

Otolith II is de nieuwe video van de Otolith Group. 

Het uitgangspunt van dit project is het archief van Anasuya Gyan-Chand, een onderwijsdeskundige en feministe die actief was in het naoorlogse milieu van het transnationaal activisme. We zien delegaties Indische feministen die in China, Rusland, Japan en Joegoslavië vrouwengroepen ontmoeten, musea, ziekenhuizen en fabrieken bezoeken, en conferenties een hoorzittingen bijwonen. In een tijd waarin de kunstwereld zich inlaat met het her-bevragen van het potentieel en de erfenissen van de naoorlogse feministische kunstpraktijk, nodigt dit archief uit om de relaties tussen feminisme, communisme en de Niet-Gebonden Beweging te her-denken.  

De interesse van de Otolith Group in het idee van een “toekomst uit het verleden”, richt zich op de poëzie van dergelijke momenten, die het mogelijk maken te her-denken wat het betekent om in het heden te leven. De video concentreert zich op de nasleep van de toekomstperspectieven die werden gepland door de modernisten uit het midden van de 20ste eeuw en werpt een blik op het in crisis geraakte urbanisme, op de informele architecturen en de gepirate moderniteit van de sloppenwijken, die worden beschouwd als de steden van de toekomst. Otolith II besteedt in het bijzonder aandacht aan de sloppenwijken van Bombay, die als de belangrijkste vorm van ongeregelde architectuur gekenmerkt wordt door veelvoudige ongerijmdheden, en een constellatie van improvisatie vormt die het overleven overstijgen en begrepen kan worden als een staat van wording.

Colophon:

Otolith II is co-produced by kunstenfestivaldesarts, Argos Centre for art and Media and If I Can’t Dance, I Don’t Want to Be Part Of Your Revolution/Huis & Festival aan de Werf

Expore more projects

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link