2009

Stadtstaat. A Scenario for Merging Cities – Episode 2

Een mise-en-scene van een stedelijk experiment van het samensmelten van twee steden.

25 september–15 november 2009 / Casco HQ 
Opening: vrijdag 25 september, 17:00-20:00

Casco presenteert dit najaar het eerste soloproject in Nederland van het internationaal gerenommeerde designcollectief Metahaven. De tentoonstelling is het resultaat van het onderzoek dat Metahaven heeft verricht naar de mogelijkheid om de steden Utrecht en Stuttgart tot een gezamenlijke entiteit, een stadstaat, om te vormen. Uitgangspunt van dit speculatieve scenario is dat deze ‘rebranding’ niet alleen op bestuurlijk niveau wordt gerealiseerd, maar een letterlijke samenvoeging behelst van lokale identiteit, architectuur en stedenbouw. 

Waar Utrecht en Stuttgart binnen hun regio groot genoeg zijn om als belangrijke speler te fungeren, beschikken ze over onvoldoende aantrekkingskracht om op landelijk niveau tot de voorhoede van de echte metropolen door te dringen. Bestuurders van beide steden proberen al jaren tevergeefs hun stad te verfraaien middels architectonische eyecatchers en stedenbouwkundige vernieuwingen. Nu de mondiale economische crisis niet alleen de financiële wereld treft, maar ook het vertrouwen in de huidige politieke structuren ondermijnt, komt Metahaven met een revolutionair voorstel: door niet zomaar een transnationale alliantie aan te gaan maar met elkaar te versmelten, kunnen Utrecht en Stuttgart mondiale aandacht genereren.  

Gedurende de tentoonstelling zullen in Casco ondermeer voorstellen voor architectuurmodellen, stadsplattegronden, een postercampagne en allerhande dragers van de nieuwe visuele identiteit van de stadstaat worden getoond. Hoewel het in elkaar opgaan van steden uit verschillende landen een utopie lijkt, kan er weldegelijk gesteld worden dat er op dit moment sprake is van versmeltende gemeenschappen doordat ‘virtual reality’ en ’real life’ steeds meer met elkaar verweven raken. Metahaven plaatst echter vraagtekens bij het democratische gehalte van het internet en brengt de basisprincipes van ‘social networking’ in verband met strategieën die overheden toepassen om hun burgers te controleren.  

Ten grondslag aan de conceptuele benadering die Metahaven voor deze vooruitstrevende vorm van citymarketing toepast, liggen de begrippen comprimering en vervorming. Paspoorten, rijbewijzen en productbeschrijvingen zoals wij ze nu kennen zullen op den duur worden vervangen door dragers waarin data gecodeerd en voor het menselijk oog onleesbaar zijn, zoals nu al het geval is bij mobiele telefoons en creditcards. Aan de hand van het onderzoek dat in Stadtstaat. A Scenario for Merging Cities wordt belicht, stelt Metahaven fundamentele vragen over doorgaans onzichtbare mechanismen aangaande identiteitvorming, communicatie, het toegang hebben tot informatie en de rol die vormgeving hierbij kan spelen. 

Metahaven is gevestigd in Amsterdam en Brussel. Het collectief werd in 2006 opgericht en bestaat uit grafisch vormgevers Daniel van der Velden (Rotterdam, 1971), Vinca Kruk (Leiden, 1980) en architectonisch ontwerper Gon Zifroni (Askelon, Israël, 1980). Veel van hun projecten zijn samengebracht in het binnenkort te verschijnen boek Uncorporate Identity, dat verder teksten bevat van architecten, schrijvers en politieke wetenschappers.

Forum 
Networked Cities: Governance, Trust, Design

Zondag 15 november 2009, 13:00–18:00 

Op 15 november, de laatste dag van Stadtstaat. A Scenario for Merging Cities, organiseert Casco een openbaar toegankelijke forumdiscussie onder de titel Networked Cities: Governance, Trust, Design. Aan dit symposium zullen internationale denkers en professionals vanuit diverse disciplines een bijdrage leveren. Er zal gediscussieerd worden over de manieren waarop lokale overheden gebruik maken van diverse netwerken en over het vertrouwen dat stedelijke bestuurders hebben in samenwerkingsverbanden.  

Tot de sprekers behoren: Pier Vittorio Aureli, architect en auteur van het boek The Project of Autonomy, Rotterdam; Theo Deutinger, architect, Rotterdam; Matthias Görlich, vormgever, onderzoeker en mede-initiator van het ‘Civic City’-programma, Zürich; Ingo Niermann, schrijver en redacteur van de Solution series (Sternberg Press), Berlijn; Marina Vishmidt, criticus en redacteur van Uncorporate Identity, Londen; en de leden van Metahaven.  

Meer informatie over het forum en de biografieën van de sprekers vindt u hier 

Tijdelijke Faculteit
een serie activiteiten door HKU Creative Lab  

9–13 november 2009, Casco Huis (Bemuurde Weerd Oostzijde 18b, Utrecht) 

In het kader van Stadtstaat en onder de hoede van Casco is een groep studenten van het Creative Lab van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) een voorstel aan het ontwikkelen voor een nieuwe visuele identiteit voor de HKU. Voorafgaand aan de presentatie van hun definitieve voorstel, organiseren de studenten een aantal activiteiten voor medestudenten, HKU docenten en overige geïnteresseerden. Onder de titel Tijdelijke Faculteit zal worden bekeken hoe de ontwikkelde visuele identiteiten zich verhouden tot bestaande persoonlijke zienswijzen over de HKU.  

Een overzicht van het programma van de Tijdelijke Faculteit vindt u hier. 

De activiteiten vinden plaats in het Casco Huis, een appartement dat Casco huurt in het kader van het project User’s Manual: The Grand Domestic Revolution. Voor meer informatie over de Tijdelijke Faculteit kunt u contact opnemen met Julian Wassenaar.  

Workshops met MaHKU 

September–oktober 2009  

Metahaven verzorgt een serie workshops voor studenten van de masteropleiding van de HKU (MaHKU) rond de methoden en vraagstukken die in Stadtstaat aan de orde komen. De workshops worden ontwikkeld in het kader van Utrecht Consortium, een samenwerkingsverband tussen diverse Utrechtse instellingen voor hedendaagse kunst en MaHKU.

Colophon:

Metahaven consists of Daniel van der Velden, Vinca Kruk, and Gon Zifroni.

Expore more projects

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link