2002–2003

Super-Utrecht: In Search of a Neighbor

1 november 2002–15 januari 2003 / Leidsche Rijn

Super-Utrecht is een project dat zich af zal spelen in de context van de VINEX-locatie Leidsche Rijn, nabij het centrum van Utrecht. Een vijftal kunstenaars en ontwerpers is uitgenodigd om voor deze gelegenheid een project te ontwikkelen en presenteren in de loop van 2002. 

Super-Utrecht suggereert de aanwezigheid van een stad voorbij (boven, achter) de stad Utrecht, zoals de naamgeving van menig wintersportgebied (Super-Espot, Super-Cannes). Deze gebieden zijn meestal levendig in de winter maar nagenoeg verlaten in de zomer en ontberen een permanente of gewortelde gemeenschap. De economische en sociale infrastructuur is seizoensgebonden. In Leidsche Rijn treffen we een situatie aan die vergelijkbaar is. De economische, culturele en sociale infrastructuur is een infrastructuur-in-wording en richt zich op een stad met een toekomstige gemeenschap. 

Super-Utrecht is een manier om na te denken over hoe die toekomstige gemeenschap vorm krijgt en over de relatie tussen de oude stad en de nieuwe stad. Leidsche Rijn is al uitvoerig bediscussieerd vanuit verschillende invalshoeken, maar in de meeste gevallen concentreerde de analyse zich op onderwerpen als architectuur en urbanisme. Super-Utrecht daarentegen zal de consequenties van beslissingen die architecten en stedelijke planners genomen hebben als uitgangspunt nemen. Super-Utrecht wil vragen onderzoeken gerelateerd aan nieuwbouwwijken en de zorgen, dromen en voorkeuren van haar bewoners. De uitgenodigde kunstenaars en ontwerpers zullen in verschillende projecten en presentaties de notie ‘gemeenschap’ onderzoeken – de relatie tussen het individu en het collectief, en het effect van stedelijk planning op de ontwikkeling van een gemeenschap. Tevens worden de mogelijkheden van de bijdrage van een artistieke interventie aan de constructie van een sociale en culturele infrastructuur in kaart gebracht. 

Deelnemende kunstenaars/ontwerpers: 

Nathan Coley (Dundee, Schotland, UK), kunstenaar 

Nathan Coley onderzoekt in zijn werk de psychologische resonanties van gebouwen in hun stedelijke omgeving, waarbij hij verwijst naar processen van betekenisgeving. Hij onderzoekt ontstaansprocessen van hedendaagse monumenten, waardoor zijn werk een andere blik op de representatie van het gemeenschappelijke mogelijk maakt. Voor een recent project kwam hij naar Utrecht om het Lockerbie proces in Zeist bij te wonen. 

Jens Haaning (Kopenhagen, DK), kunstenaar 

Jens Haaning richt zich in zijn projecten met name op communicatiestrategiën en machtsverhoudingen. Door het onderzoeken van de dubbelzinnige posities van controle en afhankelijkheid legt hij de krachten bloot waaraan individuen en sociale groepen onderworpen zijn. Haaning visualiseert sociaal-culturele en economische spanningen door middel van vervreemding en ‘displacement’, hierbij gebruikmakend van uiteenlopende media. 

Maureen Mooren & Daniël van der Velden (Amsterdam, NL), grafisch ontwerpers 

In het werk van deze grafisch ontwerpers ligt een sterke nadruk op ontwerp als communicatieproces. Dit impliceert een rijk geschakeerde visie op de gebruiker, op informatie en op de functie van ontwerpen. Deze benadering is duidelijk af te lezen aan hun recente ontwerp van het tijdschrift Archis, waarin zij de lezer een interactieve rol toebedelen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk pagina’s uit te scheuren en notities te maken. 

Visuele communicatie: 

Hotel (Utrecht, NL), grafisch ontwerpers 

Hotel (Jay Sunsmith, Polo Miller, Fernandez Diaz) Deze jonge grafisch ontwerpers verzorgen de visuele communicatie van het project ‘Super-Utrecht’. Ze hebben onder andere logo’s, platenhoezen en posters ontworpen. Hun werk wordt gekarakteriseerd door verwijzingen naar pop-cultuur en eclectische ontwerpstijlen, veelal gecombineerd met een humoristisch-ironische noot.  

 

Colophon:

Super-Utrecht is a co-production by BeganeGrond, Centre for Contemporary Art, and CASCO.

Expore more projects

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link