2017–2024

The Outsiders

An artist collective exploring agricultural heritage in urban areas to cultivate knowledge and skills for an ecological, resilient life.

Casco Art Institute: Working for the Commons wil bijdragen aan een duurzame maatschappelijke transitie waarin de commons een centrale rol spelen. Sinds 2017 geeft Casco Art Institute samen met kunstenaarscollectief The Outsiders concreet invulling aan deze transitie door in een langdurige samenwerking projecten te realiseren in de wijk Leidsche Rijn in Utrecht.

The Outsiders begon met het creëren van een gemeenschappelijke ruimte in een oude boerderij genaamd Hof ter Weyde, gelegen in het hart van een woonwijk. Oorspronkelijk onderdeel van een groot agrarisch gebied, wordt de boerderij nu omsloten door winkelcentrum Terwijde en kijkt het uit over het gelijknamige treinstation, die beide zijn vernoemd naar de boerderij. Begin 2018 namen Casco Art Institute en The Outsiders hun intrek in de boerderij en werden geïnspireerd door de vele vragen en verhalen die het gebouw omringen.

Waarom is de boerderij leegstaand? Waar is de boerderij naartoe verhuisd? Waar komt het voedsel van de bewoners van Leidsche Rijn eigenlijk vandaan, nu bijna alle landbouw- en veeteeltbedrijven uit de regio zijn verdwenen? 

Het project begon door buurtbewoners de kans te geven om mee te denken over dit soort vraagstukken, zich uit te spreken over de mogelijke toekomst van de boerderij, en zo konden ze er gezamenlijk aan bijdragen. In onze sterk verstedelijkte en geïndustrialiseerde samenleving moeten we dringend aan de slag met klimaat en dus ecologie. Een bredere definitie van wat een ecologische praktijk is en de representatie daarvan door kunstenaars en ontwerpers vormden het uitgangspunt. Lokale ondernemers, scholen, maatschappelijke instellingen en de overheid maakten inmiddels al gebruik van deze culturele commons.

“… Hoe een kleine barbecue kon uitgroeien tot een tuinfeest, hoe van overgebleven materiaal kippenhokken werden gemaakt, hoe grenzen werden overschreden door glijbanen of deuren, hoe ik voelde dat ik onderdeel werd van de ‘boerenfamilie’. Alles groeide.” – Merel Zwarts, overgenomen uit deze publicatie

Een boerderij op wielen 

Het succes van dit project zorgde voor meer vragen en ambities in de buurt Leidsche Rijn. De boerderij is in de loop van 2019 echter overgedragen aan een nieuwe eigenaar zonder dat we tijd hebben gehad om een potentieel co-eigenaarschap van de boerderij te organiseren. Met deze verandering werd de keuze gemaakt om op de boerderij te verhuizen, de openbare ruimte in te gaan en meer verbinding te maken met andere overlevende boeren en buurtbewoners. Zo ontstond het Travelling Farm Museum of Forgotten Skills. Een ‘boerderij op wielen’ met wie we verschillende boerderijen in de omgeving hebben kunnen bezoeken en opnieuw hebben kunnen ervaren hoe bewoners betrokken kunnen worden bij de vraagstukken rondom landbouw, ecologie en erfgoed, en dus de commons. Niet op locatie gefixeerd, bestaat de mobiele installatie uit een zwarte bakfiets met aan de voorkant een rondzwervende architectuur in de vorm van een boerderij, gemaakt van spiegelglas. Het Travelling Farm Museum is een hulpmiddel voor verbinding, behoud en wederzijds leren dat leeft met de seizoenen.

Vergeten verhalen en vaardigheden herontdekken

Als reactie op de veranderende omstandigheden definieerde het projectteam het jaar 2020 als “de tijd van ploegen en zaaien” – activiteiten die, hoewel minder zichtbaar, fundamenteel zijn voor natuurlijke groei. Onder het motto ‘voedsel voor gezondheid, gezondheid voor de planeet’ richt het Traveling Farm Museum of Forgotten Skills zich op ecologische teeltvaardigheden voor voedsel voor de gezondheid en het vinden van manieren om verbinding te maken met lokale boeren in Leidsche Rijn en in de wijdere omgeving van Utrecht. De milieurampen tijdens de pandemie vertellen ons nogmaals hoe cruciaal het is om agro-ecologische verhalen en vaardigheden te behouden en te verspreiden. Leren van het verleden en het heden begrijpen – om ons een toekomst voor te stellen waarin we samen goed kunnen overleven. Tijdens de winter onderzoeken, plannen en ontwerpen we de collectie, als de lente begint, zaaien we de zaden van onze activiteiten die gedurende de zomer groeien, en in de herfst helpt de oogst ons om ons voor te bereiden op de komende winter. Deze onderzoeks- en actiefasen informeren elkaar, vaak versmelten ze door de energie van de gemeenschap in Leidsche Rijn te volgen.

Verwelkomend en in staat om overal waar ze aankomt verbinding te maken, door letterlijk een spiegel te plaatsen in haar omgeving, blijft het Travelling Farm Museum een toegankelijk begrip door haar eenvoud en ontwerp. Door haar omgeving te reflecteren wekt ze nieuwsgierigheid op en is ze ontworpen om de verschillende activiteiten en productieprocessen die in het Leidsche Rijn plaatsvinden zichtbaar te maken. Door middel van workshops, het vertellen van verhalen en het verkennen van voedselproductie en milieuprocessen, legt het project betekenisvolle verbindingen tussen de verschillende leden van de Leidsche Rijn-gemeenschap, zowel inwoners, boeren en telers. Als het museum niet in beweging is, staat het geparkeerd in een tijdelijk depot, een leegstaande winkel in het winkelcentrum Terwijde, een complex vlak naast de voormalige boerderij.

Dit project en ons voortdurend dialoog met het (internationale) publiek heeft ons laten zien dat de verhalen van de boeren ook wereldwijd haar weerklank vinden. Klimaatverandering door grootschalige landbouw, maar ook door de hedendaagse stedelijke levensstijl, is een feit. We willen een stap terug doen en deze verhalen verzamelen door ze om te zetten in waardevol materiaal. Audiovisuele, grafische en architectonische taal is nodig om verder te werken en de collectie met een breder perspectief te laten groeien. We denken dat we tijd nodig hebben om de ervaringen te vertalen naar een tentoonstelling die duurzaam samenleven kan stimuleren, werken met oude en nieuwe buurtbewoners, en zo samen onze lokale culturele identiteit te (her)ontdekken. Uiteindelijk wil het museum zich vestigen op landbouwgrond… laten we afwachten wat de toekomst in petto heeft!

Colophon:

Bijdragers
The Outsiders: Asia Komarova, Txell Blanco, Merel Zwarts, Leonardo Siquiera
Artist Farmer: Sun Chang
Music & Sound: Maxim Yesodharan
Podcast Contributors: Tom Dello, Jasmine Yesodharan
Universiteit Utrecht: Corelia Baibarac-Duignan, Nanna Verhoeff, Melisse Vroegindeweij, Tamalone van den Eijnden
Buren: Marieke Doubbelman, Jan Fedinger, Jesse van Boheemen

Team
Binna Choi, programmaleider
Marianna Takou, ondersteuning en producer
Erik Uitenbogaard, ondersteuning en financiering
Lara Berkeveld, educatiecoördinator onderwijs
Kim van der Zijde, educatiecoördinator onderwijs
Luke Cohlen, Rosa Paardenkooper, communicatie
Anna Dupont-Crabtree, onderzoeksstagiair

Expore more projects

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link