Toegankelijkheidsnota

Welkom bij de toegankelijkheidsnota van Casco, waar je meer informatie kunt vinden over onze toegankelijkheid. We zullen deze toegankelijkheidsnota regelmatig bijwerken naarmate we hierover meer leren en ons begrip verder verdiepen. De laatste update was op 8 december 2022.

Bij het aankondigen van onze activiteiten proberen we specifieke toegangsgegevens te herhalen. Mocht je ooit twijfelen, dan kun je contact opnemen met leana@casco.art.

Toegankelijkheid

Toegang tot onze tentoonstellingen en activiteiten is altijd gratis. Al onze evenementen of materialen waarvoor een financiële vergoeding wordt gevraagd, worden berekend op basis van een glijdende schaal, omdat het niet voor iedereen mogelijk is om hetzelfde bedrag te betalen. Lees hier meer over: The Sliding Scale: A Tool of Economic Justice.

Mobiliteit en aanwezigheid

Vanwege de trappen naar de ingang en de interne trappen van het gebouw is Casco niet rolstoeltoegankelijk. We werken eraan om van Casco in de toekomst een toegankelijke ruimte te maken voor rolstoelgebruikers. Bij mooi weer organiseren we vaak evenementen op onze rolstoeltoegankelijke binnenplaats en het naastgelegen hotel (Court Hotel City Centre Utrecht) heeft toegezegd dat onze gasten gebruik kunnen maken van hun rolstoeltoegankelijke toilet.

Metgezellen/assistenten zijn van harte welkom, inclusief hulphonden. We verwelkomen kleine kinderen en baby’s in onze ruimte en beschikken over een luierverschoonkussen. 

Casco Art Institute streeft ernaar om zoveel mogelijk van onze evenementen op te nemen of te livestreamen. 

Sanitair

Het toilet in ons kantoor is genderneutraal bestaande uit een (kleine) enkele cabine. Er is een wat groter, genderneutraal toilet bestaande uit een enkele cabine op de eerste verdieping. Voel je vrij om je te wassen voor welk doel dan ook. Met het oog op onze bezoekers met meerdere chemische gevoeligheden en auto-immuunziekten, kan er vriendelijk gevraagd worden om uw parfum te verwijderen (of het dragen ervan te voorkomen). 

Taalgebruik

Ons voorlichtingsmateriaal is zowel in het Engels als in het Nederlands beschikbaar en onze evenementen worden over het algemeen in het Engels gesproken, tenzij anders vermeld.

We streven ernaar om ter plaatse en via onze livestream-evenementen gebarentaalvertolking (Nederlandse Gebarentaal (NGT) en/of American Sign Language (ASL)) aan te bieden aan D/dove en slechthorende gemeenschappen.

We nemen ook live ondertiteling, transcripties en vertalingen op voor onze audiovisuele producties om verschillende toegangspunten te creëren met betrekking tot verschillende ontwikkelingsvaardigheden en neurodivergentie, leer- en aandachtsstijlen en eerste/tweede talen. We bieden beeldbeschrijvingen aan in onze media, evenals audiobeschrijvingen waar mogelijk.

Covid-19 veiligheid

Op dit moment zijn er in Nederland geen actieve maatregelen voor het bezoeken van culturele centra. Wij voelen de noodzaak om toch het volgende te vermelden: maatregelen verschillen per land, en immuungecompromitteerden en anderen die simpelweg geen COVID-19 willen riskeren worden vaak verwaarloosd in de veranderende maatregelen. Daarom streven wij ernaar te opereren door de zaal te lezen. Als wij gezamenlijk voor de veiligheid en het comfort besluiten om afstand te houden en een masker te dragen, willen wij graag dat je dat respecteert en ook doet. We willen je eraan herinneren om thuis te blijven als je klachten hebt. Uiteindelijk willen we een veilige cultuur creëren voor onze bezoekers, ons team en de samenleving. 

”There are always going to be crips. There are always going to be people in pain – that’s just the nature of being in a body. But the social body, we can change!” – Patty Berne, Sins Invalid

Onze kijk op toegankelijkheid

Collectiviteit wordt mogelijk gemaakt door relaties, en deze relaties, zowel menselijke als niet-menselijke, vormen de essentie van het leven. We leren van biodiversiteit dat verschil het leven helpt gedijen door een systeem van onderling afhankelijke relaties. Echter, op het gebied van het sociale leven hebben veel instellingen hier zichtbaar moeite mee. Ze controleren, sluiten uit en overtreden regels als mensen niet netjes in een hokje passen. Extreme ongelijkheden worden verder verergerd door economische verschillen in welvaart. Niet iedereen heeft vanaf hetzelfde vertrekpunt toegang tot kunst en cultuur en kunst en cultuur is voor iedereen anders. De waarde van verschil staat centraal in ons werk met kunst en de commons, aangezien de commons een bruikbaar antwoord kunnen zijn op meer gelijke toegang tot gedeelde bronnen, niet alleen voor iedereen, maar voor elke vorm van leven.

Het is daarom van groot belang dat ons toegankelijkheidsbeleid meer is dan een reeks theoretische reflecties, maar in de praktijk wordt uitgevoerd door het team en in samenwerking met de verschillende doelgroepen van Casco. Casco is een ontmoetingsplaats die variabele capaciteiten, vaardigheden en inzichten omarmt. We verwelkomen feedback en ondersteuning bij het verbeteren van onze toegankelijkheid.

De Covid-19 pandemie laat zien dat online werken mogelijk is. Voor veel zieke mensen en mensen met een handicap is het moeilijk om te zien hoe snel deze aanpassing is doorgevoerd nu er massaal vraag naar was. Dit fenomeen, ook wel de ‘ontoegankelijkheidscyclus’ genoemd, is iets waar wij ons ook schuldig aan hebben gemaakt en nu waakzaam voor zijn en deze verder willen doorbreken. Casco wil toegankelijkheid centraal stellen, zichtbaar maken en institutionaliseren.

Werk (samen) met Casco

Casco Art Institute bestaat uit een klein team van verschillende leeftijden en culturele achtergronden. Dit strekt zich uit tot ons dynamische ecosysteem van relaties. Wanneer je met ons samenwerkt, draag je bij aan een warme, genereuze gemeenschap die respect heeft voor ieders ervaring, achtergrond, identiteiten en gemeenschappen waar ze deel van uitmaken. Voor elke vorm van geweld hebben we een nultolerantiebeleid. In conflictsituaties zullen we samenwerken met de betrokken mensen om de juiste oplossingen te vinden middels het principe van transformative justice

De vergoedingen voor de kunstenaars waarmee Casco samenwerkt zijn in overeenstemming met de Fair Practice Code, een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie. We zoeken actief naar een lage CO2-voetafdruk en naar duurzame vormen van onze productie en transport.

Als onderdeel van onze Artist Agreements nemen wij de besproken beschrijving en voorwaarden voor samenwerking op. Voor een betere samenwerking moedigen we artiesten ook aan om informatie en verzoeken binnen een “access rider” op te nemen.

Contact en meer

Als je vragen of extra hulp nodig hebt neem dan contact op met Leana via leana@casco.art, zodat wij je kunnen helpen bij het bezoeken van onze tentoonstellingen en het bijwonen van de vele evenementen in ons veelzijdige programma. Als je geïnteresseerd bent om dit proces te ondersteunen en er deel van uit te maken, hetzij door het delen van je kennis en ervaring, hetzij door een financiële bijdrage te leveren, neem dan contact op.

Ten slotte willen wij graag het artikel Access Intimacy: The Missing Link van Disability-activist en community-organisator Mia Mingus te delen. Haar werk heeft ons geïnspireerd om onderzoek te doen naar de manieren waarop we Casco toegankelijker kunnen maken en om onze ideeën over toegankelijkheid en over beperkingen en capaciteiten te verruimen. Daarnaast halen we inspiratie uit de 10 Principles of Disability Justice, die zijn samengesteld door Sins Invalid vanuit de cross movement leadership beweging van gehandicapte mensen, mensen van kleur en van queer en gender-niet-conforme gehandicapte mensen.

We willen Staci Bu Shea bedanken voor hun inzet en liefde rondom het organiseren van toegankelijkheid voor onze instelling.

Deze site is werkzaam met:

  • Recente populaire screenreaders
  • Schermvergroters
  • Spraakherkenningssoftware
  • Spraakpakketten voor het besturingssysteem