Toegankelijkheidsinformatie

Welkom bij de toegankelijkheidsinformatie van Casco, waar je meer informatie kunt vinden over onze toegankelijkheid. We zullen deze pagina regelmatig bijwerken naarmate wij meer leren en ons begrip verdiepen over dit onderwerp. De Engelse pagina is op 19 oktober geüpdatet, de vertaling komt spoedig hier.

Meedoen met Casco’s evenementen

Met financiële steun van de Gemeente Utrecht kunnen wij Nederlandse Gebarentaal (NGT) en/of Amerikaanse Gebarentaal (ASL) vertolking bieden aan D/doof en slechthorenden uit binnen- en buitenland ter ondersteuning van al onze, relatief grote, livestream-evenementen. We zullen ook live-ondertiteling, transcripties en vertalingen opnemen voor onze audiovisuele producties om voor meer mensen meer toegang te creëren met betrekking tot verschillende ontwikkelingsvaardigheden en neurodivergentie, leer- en aandachtsstijlen en eerste / tweede talen. U hoeft deze accommodaties niet aan te vragen, zoals in het verleden nog het geval was. Toch is dit niet gebruikelijk, wij hopen dan ook dat degenen die dit lezen ons zullen ondersteunen bij het bevorderen van toegankelijkheid in kunsten en cultuur op grote schaal door middel van promotie en door het implementeren van deze hulpmiddelen in allerlei praktijken. We zijn ervan overtuigd dat steeds meer mensen deze richting zullen volgen en dat dit de enige weg vooruit is.

 • Intussen streeft Casco Art Institute ernaar dat zoveel mogelijk evenementen ook live worden uitgezonden.
 • Ons informatiemateriaal is beschikbaar in het Engels en Nederlands, en onze evenementen worden doorgaans in het Engels gesproken, tenzij anders vermeld.
 • We bieden beeldbeschrijvingen in onze media, evenals audiobeschrijvingen waar mogelijk.
 • Alle evenementen of materiaal van ons waarvoor een financiële vergoeding wordt gevraagd, worden op een glijdende schaal berekend, aangezien niet iedereen hetzelfde bedrag kan betalen. Lees hier meer over: The Sliding Scale: A Tool of Economic Justice.

Bezoek Casco in Utrecht

Voor degenen die Casco Art Institute: Working for the Commons willen bezoeken – we zijn gevestigd aan het Abraham Dolehof in het Museumkwartier, Utrecht – onderdeel van het historische stadscentrum. Vanaf station Utrecht Centraal kun je te voet, met de fiets of met bus 2 komen.

Vanwege de treden voor de ingang, en de interne trappen van het gebouw, is Casco momenteel niet rolstoeltoegankelijk. We werken eraan om Casco in de toekomst toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers. We houden echter vaak evenementen op onze rolstoeltoegankelijke binnenplaats als het mooi weer is, en onze hotelbuurman heeft ermee ingestemd dat onze gasten hun rolstoeltoegankelijke toilet kunnen gebruiken.

 • Het (kleine) toilet in ons kantoor is genderneutraal. Er is een wat grotere, genderneutrale toiletruimte op de eerste verdieping.
 • Met het oog op onze bezoekers met meervoudige chemische overgevoeligheid (MCS) of auto-immuunziekten, verzoeken wij je vriendelijk om geen geurtje te dragen tijdens je bezoek.
 • We verwelkomen kleine kinderen en baby’s in onze ruimte. We beschikken over een luierkussen.

Werk (samen) met Casco

Casco Art Institute bestaat uit een klein team van verschillende leeftijden en culturele achtergronden. Dit strekt zich uit tot ons dynamische ecosysteem van relaties. Wanneer je met ons samenwerkt, draag je bij aan een warme, genereuze gemeenschap die respect heeft voor ieders ervaring, achtergrond, identiteiten en gemeenschappen waar ze deel van uitmaken. Voor elke vorm van geweld hebben we een nultolerantiebeleid. In conflictsituaties zullen we samenwerken met de betrokken mensen om de juiste oplossingen te vinden met behulp van ‘transformative justice’. Neem contact op met staci@casco.dietweetest.nl als jij je onveilig voelt of ervaringen hebt die je wilt delen.

De vergoedingen voor de kunstenaars waarmee Casco samenwerkt zijn in overeenstemming met de Fair Practice Code, een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie. We zoeken actief naar een lage CO2-voetafdruk en naar duurzame vormen van onze productie en transport.

Als onderdeel van onze Artist Agreements nemen wij de besproken beschrijving en voorwaarden voor samenwerking op. We moedigen artiesten ook om informatie en verzoeken binnen een “access rider” op te nemen voor een betere samenwerking.

”There are always going to be crips. There are always going to be people in pain – that’s just the nature of being in a body. But the social body, we can change!” – Patty Berne, Sins Invalid

Onze kijk op toegankelijkheid

Collectiviteit wordt mogelijk gemaakt door relaties, en deze relaties, zowel menselijke als niet-menselijke, vormen de essentie van het leven. We leren van de biodiversiteit dat verschil het leven helpt gedijen door middel van een systeem van onderling afhankelijke relaties. Maar op het gebied van het sociale leven hebben veel instellingen hier moeite mee. Ze controleren, sluiten uit en overtreden regels als mensen niet netjes in een hokje passen. Extreme ongelijkheden worden verergerd door economische welvaartsverschillen. Niet iedereen heeft vanaf hetzelfde niveau toegang tot kunst en cultuur. De waarde van verschil staat centraal in ons werk met kunst en de commons, aangezien de commons een bruikbaar antwoord kunnen zijn voor een gelijkwaardiger toegang tot gedeelde bronnen, niet alleen voor iedereen, maar voor elke levensvorm.

Het is daarom erg belangrijk dat ons toegankelijkheidsbeleid meer is dan alleen een reeks theoretische reflecties, en in de praktijk wordt uitgevoerd door het team en in samenwerking met de verschillende doelgroepen van Casco. Casco is een ontmoetingsplaats die gemengde vaardigheden, vaardigheden en inzichten omarmt. We verwelkomen feedback en helpen ons bij het verbeteren van onze toegankelijkheid.

Het coronavirus liet zien dat online werken mogelijk is. Voor veel zieke mensen en mensen met een handicap is het moeilijk om te zien hoe snel deze aanpassing is doorgevoerd nu er massaal vraag naar was. Dit fenomeen, ook wel de ‘ontoegankelijkheidscyclus’ genoemd, is iets waar we ons ook schuldig aan hebben gemaakt en nu waakzaam zijn en willen doorbreken. Casco wil toegankelijkheid niet langer als een bijzaak nemen, maar zichtbaar maken en institutionaliseren.

Contact en meer

Neem contact op met Staci via e-mail naar staci@casco.art als je vragen hebt of wat extra hulp nodig hebt, zodat wij kunnen jou helpen bij het bezoeken van onze tentoonstellingen en het bijwonen van de vele evenementen in ons veelzijdige programma. Als je geïnteresseerd bent om dit proces te ondersteunen en er deel van uit te maken, hetzij door uw kennis en ervaring te delen, hetzij door een financiële bijdrage te leveren, neem dan contact op.

Ten slotte willen wij graag het artikel Access Intimacy: The Missing Link delen van Disability-activist en community-organisator Mia Mingus. Haar werk heeft ons geïnspireerd om onderzoek te doen naar de manieren waarop wij Casco toegankelijker kunnen maken en om onze ideeën over toegankelijkheid en over beperkingen en capaciteiten te verruimen. Evenzo halen we inspiratie uit de 10 Principles of Disability Justice die werd beheerd door Sins Invalid met leiderschap tussen verschillende bewegingen van gehandicapte mensen van kleur en van queer en gender-niet-conforme gehandicapten.

Deze site is werkzaam met:

 • Recente populaire screenreaders
 • Schermvergroters
 • Spraakherkenningssoftware
 • Spraakpakketten voor het besturingssysteem