Studie

Met kunst kunnen we ruimte creëren voor studie, dwars door muren en disciplines heen, direct door in de praktijk aan het werk te gaan, door actief en saamhorig te zijn. We staan voor experimenteren om de status quo te veranderen, van het individu naar groepsverband, om uiteindelijk de samenleving te beïnvloeden. Casco Art Institute biedt een scala aan mogelijkheden om te bestuderen en leren met kunst.

Unlearning Center

Unlearning Center is een aanstaand jaarlijks terugkerend educatief programma (in ontwikkeling) van publieke en besloten sessies voor het leren over en voor de commons en kunst. Centraal staat het kritisch bevragen van bestaande leerprocessen door op een verdiepende manier samen te werken aan organisatiestructuren voor kunstenaars en gemeenschappen die zich inzetten voor verandering. Centrale vragen zijn onder meer: Hoe kunnen wij de culturele instituten die wij in gedachte hebben, vormgeven? Hoe kunnen kunst en cultuur ons helpen de commons voor te stellen en te realiseren? In dit programma staan zowel ‘ontleren’ als beschikbare kennis en artistieke vaardigheden centraal, waarbij Casco Art Institute en haar ecosysteem worden gebruikt als de context waarin dit ‘ontleren’ plaatsvindt. Het programma is bedoeld om deelnemers uit te rusten met het vermogen om posities te vinden en te creëren in het bredere culturele en sociale veld, buiten de traditionele educatieve en culturele instellingen om.

Het begin van het Unlearning Center betekent het einde van het stageprogramma bij Casco Art Institute. De stage heeft onze bijzondere aandacht. Studenten en recent afgestudeerden zoeken een stageplek voor het opdoen van werkervaring of als opdracht vanuit hun studie, vaak bevinden ze zich vervolgens in een positie van uitbuiting als goedkope arbeidskracht. Unlearning Center wil de kracht van een stageplek benutten en vergroten, terwijl het deze ongewenste kant mijdt. Het programma biedt de mogelijkheid om in de praktijk te leren als onderdeel van het team en de organisatie. Dit betekent ook het leveren van een actieve bijdrage aan het organiseren van samenwerkende kunstprojecten. Het Unlearning Center legt de nadruk op het afleren van gewoonten en onbewuste patronen om ruimte te maken voor nieuwe kennis over de commons, terwijl hiermee een gemeenschap groeit van gelijkgestemden, bestaande uit de andere deelnemers, het Casco team en haar ecosysteem.

Structuur

Elk jaar wordt de groep uit Utrecht en elders via een open oproep uitgenodigd om deel te nemen aan het programma. Het programma bestaat uit maandelijkse collectieve sessies van lezen en discussiëren, experimentele oefeningen, individuele ‘afzondering/detachering’ van 3 maanden op kantoor en een van de projecten bij Casco. Dit kan meer worden, afhankelijk van de interesse van de deelnemer, het mentorschap en de reflectie & publicatie. Een reeks openbare lezingen zal het programma begeleiden. Dit zal enerzijds de basiskennis verschaffen over de commons, de rol van kunst en hoe de commons en kunst kunnen worden toegepast in zowels het dagelijks leven als in maatschappelijke organisaties, en anderzijds uitnodigen tot publieke debatten.

Vergoeding

Deelnemers zullen een maandelijkse toelage ontvangen waarvan wij het bedrag zullen bepalen aan de hand van de resultaten van onze fondsenwerving.

Publicaties

Unlearning Exercises: Art Organizations as Sites for Unlearning (Reds. Binna Choi, Annette Krauss, Yolande van der Heide, Liz Allan, 2018, Valiz / Casco Art Institute: Working for the Commons), een resultaat van Casco’s 4 jaar durende samenwerking met kunstenaar Annette Krauss, welke zal dienen als het basishandboek om mee te beginnen, vergezeld met een leeswijzer. De deelnemers zullen gevraagd worden om aanvullende oefeningen of aanpassingen/voetnoten bij de bestaande oefeningen te publiceren, samen met andere reflexieve teksten die bijdragen aan de How to Casco-serie. Dit zal gepubliceerd en gedeeld worden in de volgende editie van Unlearning Center en ook geplaatst worden op Casco’s digitale platform, waardoor opnieuw gemeenschappelijke bronnen van kunst x kennis worden gevormd en beschikbaar worden gemaakt voor een breder publiek.

Praktijk

Het team van Casco kijkt uit naar de manieren waarop het Unlearning Center de organisatie van Casco zal omvormen tot een plaats waar meer ruimte is voor wederzijds begrip, duurzaamheid en commoning, waarbij een cultuur van ontleren op dagelijkse basis wordt waargenomen én herzien – en zodoende constant aan verandering onderhevig is.

Al nieuwsgierig?

Mocht je vragen of mogelijke bijdragen in gedachten hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Commons Lexicon

 

Coin

“…houd rekening met geld om utopische projecten te aarden: een een munt is uiteindelijk een object dat bepaalde relatiedynamieken versleutelde” – Yin Aiwen van Reunion Network, ontwerper, Rotterdam

Illustratie door Doeke van Nuil.

Community

“…gevormd door de interactie van actie en leren” – Platohedro-team / Arts Collaboratory, Medellín, Colombia

Illustratie door Munir de Vries.

Care

“…behandel mensen zoals je zelf zou willen worden behandeld […] wees nieuwsgierig naar hun verhalen […] wees dankbaar voor het openhartige delen” – Yuchen Li van Weaving Realities, kunstenaar, Amsterdam

Illustratie door Leyla Ali.

Climate

“…confronteer jezelf het leven op een plek ‘waar historische koolstofemissies en koloniale accumulatie van rijkdom van extractief kapitalisme hoog zijn’, dat wil zeggen, klimaatkolonialisme ” – K MacBride, kunstenaar, Rotterdam

Illustratie door Lonneke Weuring.

Cosmos

“… spiritueel en praktisch groeien. […] Abubuya, een woord dat in de Mojeno-taal betekent ‘zich met de stroom laten meegaan’ […], in het Amazonebekken, wanneer de rivier stijgt, is het tijd om naar een hogere locatie te gaan en ‘abubuya’ te gaan ‘. ” – Sina Ribak & Raquel Schwartz, KIOSKO / Arts Collaboratory, Bolivia

Illustratie door Katja Fred.

Culture

“…het vieren van de oogst en het ritualiseren van de getijden zorgt niet alleen voor ritme en vreugde in ons leven, maar ook voor cultuur.” – Wapke Feenstra met Myvillages, kunstenaar, Rotterdam

Illustratie door La Nonette.