Home

Main Menu

Casco — Office for Art, Design and Theory zet zich in voor artistiek onderzoek en artistieke experimenten die disciplines overstijgen en waarin samenwerking en procesmatigheid de ruimte krijgen. Casco verandert haar naam in “Casco Art Institute: Working for the Commons”