Access Intimacy & Barn’s burnt down – now I can see the moon

Casco Art Institute is verheugd om de laatste twee online bijeenkomsten in de lentecyclus van Studium Generale aan de KABK te co-presenteren met de titel Wxtch Craft: the poisons, the remedies, waar wxtch craft wordt ervaren als een queer feministische en bevrijdende praktijk. We sluiten ons aan bij hun rijke verkenning van belichaamde sociale verandering, transformatieve rechtvaardigheid en vele gerelateerde praktijken die gedijen in dit ecosysteem van radicale zorg.

We vertrokken vanuit de notie dat herstelprocessen nodig zijn voor individuele en collectieve genezing met betrekking tot gewelddadigheden op institutioneel en interpersoonlijk niveau. Het is in de nasleep van schade dat kansen om te reageren en verantwoordelijkheid te nemen zich openbaren: door het aanbieden van excuses – om te beginnen – en een bijdrage te leveren (zowel materieel als immaterieel) aan herstel als wel een toewijding aan veranderd gedrag voor de lange termijn. Toch is er meer. Helen van schade en het voorkomen van schade zijn verstrengelde processen vanuit waar we onze collectieve kracht tegen onderdrukking op kunnen bouwen. We hebben modellen nodig die zowel ruimte bieden aan ons verdriet alsook onze vreugde.

Preventieve kaders en praktijken kunnen helpen om de beschermende factoren van onze instellingen en relaties te versterken (ruimtes waar we ons gehoord, veilig, bevestigd en ook verantwoordelijk voelen). We zijn van mening dat de enige manier om ons werk met kunstinstellingen te transformeren naar een diep wederzijds begrip, is door te organiseren vanuit een survivor-centered and accountable approach. We denken ook dat verbredende noties van politieke en interpersoonlijke intimiteiten en poëzie deel kunnen uitmaken van ons preventiemodel. Deze twee sessies met Wxtch Craft onderzoeken hoe taal kan helpen tussen het (on)bekende en datgene dat klaar is om genoemd te worden. Deze samenwerking wordt gehost door Staci Bu Shea en Leana Boven, en wordt grafisch vastgelegd door Radical Roadmaps voor elk evenement.

Deze samenwerking wordt gehost door Staci Bu Shea en Leana Boven, en wordt grafisch vastgelegd door Radical Roadmaps voor elk evenement.

Beide evenementen worden gehouden in het Engels en omvatten Amerikaanse gebarentaal (ASL) vertolking en Engelse real-time ondertiteling (CART). Lees de gedragscode hier.

Access Intimacy met Mia Mingus, openingsbijdrage door Not a Playground

13 mei 2021, 18.30-20.00 uur

Schrijver, community organizer en activist voor Disability Justice Mia Mingus gaat dieper in op access intimacy en deelt hoe het eruit kan zien in onze gemeenschappen tijdens dit eerste online evenement. Aanvankelijk onder woorden gebracht op haar blog Leaving Evidence in 2011, is access intimacy een “ongrijpbaar, moeilijk te beschrijven gevoel wanneer iemand anders jouw access needs begrijpt” en een gevoel van “comfort dat je gehandicapte zelf voelt.” Dit soort intimiteit, door Mingus en velen uit Disability Justice gemeenschappen beschouwd als ‘de ontbrekende schakel’ tussen structurele beperkingen van toegang en gemeenschapsopbouw, maakt de weg vrij voor onderling afhankelijke verbindingen in plaats van geïsoleerde, individuele omstandigheden. Access intimacy kan zich uitstrekken tot klasse, ras en geslacht, en ruimte maken voor de pijn en trauma die verband houden met andere vormen en kruispunten van onderdrukkende ervaringen. Not a Playground (NAP), een grassroots organisatie en activistisch onderzoekscollectief dat zich richt op het verzamelen van en reflecteren op institutionele kritiek in de (Nederlandse) kunst/cultuur/design velden, neemt met een openings-bijdrage deel aan deze sessie. In eerste instantie gevormd uit protest in september, reflecteert NAP op hun organisatieprocessen in relatie tot transformatieve gerechtigheid en visualiseert zich een toekomst gegenereerd na de brand.

Barn’s burnt down – now I can see the moon met CA Conrad, Camisha L. Jones en Ching-In Chen

20 mei 2021, 18.30-20.00

Afgeleid van een haiku van de 17e-eeuwse Japanse dichter Mizuta Masahide, Barn’s burnt down – now I can see the moon is een poëzie-rondetafel die draait om hoe het articuleren van de manieren waarop strijd, pijn en verlies ons onvermijdelijk veranderen, ook mogelijkheden opent voor zorgvuldige aandacht, nieuwe vormen van verbinding en ontgrendelde essentiële wijsheid. Voor het tweede online evenement en de laatste digitale coven van het Wxtch Craft 20/21 seizoen komen we samen rondom lezingen door drie dichters: CA Conrad, Camisha L. Jones en Ching-In Chen. Ze lezen voor uit hun werk en bespreken hoe poëzie helpt bij het begrijpen en vertalen van moeilijke ervaringen, en eenvoudige verhalen over genezing of oplossingen bijdragen aan ‘genezen’ en ‘verhelpen’ compliceert. In plaats daarvan informeert het onze nexus over gerechtigheid voor gehandicapten, intergenerationeel getuigen en het ruimte houden voor verdriet.

Colophon:

Mia Mingus, Not a Playground, CA Conrad, Camisha L. Jones, Ching-In Chen, presentators
Deanna Dieckman, Norma Elena Sanchez, American Sign Language
Radical Roadmaps, graphic recording

Van Casco Art Institute: Working for the Commons:
Staci Bu Shea, Leana Boven, curators en hosts

Van KABK Studium Generale: Spring Cycle 21 Wxtch Craft: The poisons, the remedies:
Erika Sprey, curator, concept
Janne van Gilst, coordinator, productie
Graphic design, art-direction, programma: Dayna Casey

Explore more activities

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link