Access Intimacy & Barn’s burnt down – now I can see the moon

Casco Art Institute is verheugd om de laatste twee online bijeenkomsten in de lentecyclus van Studium Generale aan de KABK te co-presenteren met de titel Wxtch Craft: the poisons, the remedies, waar wxtch craft wordt ervaren als een queer feministische en bevrijdende praktijk. We sluiten ons aan bij hun rijke verkenning van belichaamde sociale verandering, transformatieve rechtvaardigheid en vele gerelateerde praktijken die gedijen in dit ecosysteem van radicale zorg.

We vertrokken vanuit de notie dat herstelprocessen nodig zijn voor individuele en collectieve genezing met betrekking tot gewelddadigheden op institutioneel en interpersoonlijk niveau. Het is in de nasleep van schade dat kansen om te reageren en verantwoordelijkheid te nemen zich openbaren: door het aanbieden van excuses – om te beginnen – en een bijdrage te leveren (zowel materieel als immaterieel) aan herstel als wel een toewijding aan veranderd gedrag voor de lange termijn. Toch is er meer. Helen van schade en het voorkomen van schade zijn verstrengelde processen vanuit waar we onze collectieve kracht tegen onderdrukking op kunnen bouwen. We hebben modellen nodig die zowel ruimte bieden aan ons verdriet alsook onze vreugde.

Preventieve kaders en praktijken kunnen helpen om de beschermende factoren van onze instellingen en relaties te versterken (ruimtes waar we ons gehoord, veilig, bevestigd en ook verantwoordelijk voelen). We zijn van mening dat de enige manier om ons werk met kunstinstellingen te transformeren naar een diep wederzijds begrip, is door te organiseren vanuit een survivor-centered and accountable approach. We denken ook dat verbredende noties van politieke en interpersoonlijke intimiteiten en poëzie deel kunnen uitmaken van ons preventiemodel. Deze twee sessies met Wxtch Craft onderzoeken hoe taal kan helpen tussen het (on)bekende en datgene dat klaar is om genoemd te worden. Deze samenwerking wordt gehost door Staci Bu Shea en Leana Boven, en wordt grafisch vastgelegd door Radical Roadmaps voor elk evenement.

Deze samenwerking wordt gehost door Staci Bu Shea en Leana Boven, en wordt grafisch vastgelegd door Radical Roadmaps voor elk evenement.

Beide evenementen worden gehouden in het Engels en omvatten Amerikaanse gebarentaal (ASL) vertolking en Engelse real-time ondertiteling (CART). Lees de gedragscode hier.

Follow their Instagram account @WindmolenMemes voor updates en meer details.

Toegang tot intimiteit met Mia Mingus, openingsbijdrage door Not a Playground

13 mei 2021, 18.30-20.00 uur

Writer, community organizer, and disability justice activist Mia Mingus elaborates on “access intimacy” and shares what it can look like in our communities in this first online event. Initially coined on her blog Leaving Evidence in 2011, access intimacy is an “elusive, hard to describe feeling when someone else gets your access needs” and a sense of “comfort that your disabled self feels.” This kind of intimacy, considered by Mingus and many from disability communities as “the missing link” across structural limitations of access and community building, paves way for interdependent connections as opposed to isolating, individual circumstances. Access intimacy can extend to class, race, and gender, and make space for the pain and trauma related to other forms and intersections of oppressive experience. Not a Playground (NAP), a grassroots organization, activist research collective who focuses on collecting and reflecting on institutional critique in the (Dutch) arts/culture/design fields, participates in this session with an opening contribution. Initially formed in protest last September, NAP reflects on their organizing processes as it relates to transformative justice and envisioning for a future regenerate

Barn’s burnt down – now I can see the moon met CA Conrad, Camisha L. Jones en Ching-In Chen

20 mei 2021, 18.30-20.00

Afgeleid van een haiku van de 17e-eeuwse Japanse dichter Mizuta Masahide, Barn's burnt down - now I can see the moon is een poëzie-rondetafel die draait om hoe het articuleren van de manieren waarop strijd, pijn en verlies ons onvermijdelijk veranderen, ook mogelijkheden opent voor zorgvuldige aandacht, nieuwe vormen van verbinding en ontgrendelde essentiële wijsheid. Voor het tweede online evenement en de laatste digitale coven van het Wxtch Craft 20/21 seizoen komen we samen rondom lezingen door drie dichters: CA Conrad, Camisha L. Jones en Ching-In Chen. Ze lezen voor uit hun werk en bespreken hoe poëzie helpt bij het begrijpen en vertalen van moeilijke ervaringen, en eenvoudige verhalen over genezing of oplossingen bijdragen aan 'genezen' en 'verhelpen' compliceert. In plaats daarvan informeert het onze nexus over gerechtigheid voor gehandicapten, intergenerationeel getuigen en het ruimte houden voor verdriet.

13 mei 2021 - 20 mei, 2021
Online

Colofon:

Mia Mingus, Not a Playground, CA Conrad, Camisha L. Jones, Ching-In Chen, presenters
Deanna Dieckman, Norma Elena Sanchez, American Sign Language interpreters
Radical Roadmaps, graphic recording

From Casco Art Institute: Working for the Commons:
Staci Bu Shea, Leana Boven, curators and hosts

From KABK Studium Generale: Spring Cycle 21 Wxtch Craft: The poisons, the remedies:
Erika Sprey, curator and concept whisperer
Janne van Gilst, coordinator and unmissable production powerhouse
Graphic design, art-direction, program touchstone: Dayna Casey

Ontdek meer activiteiten

Blijf in contact met de commons

Headquarters:

Lange Nieuwstraat 7 
3512PA Utrecht
Nederland

Neem contact op:

Algemeen
Pers
+31 (0)30 231 9995