Annual Assembly: We Owe Each Other Everything (2020)

11–12 december 2020 / Online

Hoe zetten collectieve (kunst-)praktijken hun manieren van samenzijn voort en dragen deze bij aan kunstinstellingen die werken voor de commons – juist wanneer tijd schaars is en overleving onzeker? (1)

Onze waarden moeten verschuiven van individualisme naar collectiviteit en gemeenschap; van hiërarchie naar gedeeld eigenaarschap, macht en welvaart; van winst en product naar mens en planeet. Deze verschuiving decentraliseert de dualistische wereld van publiek (staat) en privé (markt), een wereld waarin autoritarisme, competitie, afbrokkeling en uitbuiting onvermijdelijke factoren zijn. In plaats daarvan zorgt deze verschuiving voor de uitbreiding van het commons principe van pluraliteit en gelijkheid. Casco Art Institute gelooft dat de kunsten en kunstinstellingen ook moeten veranderen als onderdeel van deze verschuiving. Naast conceptuele kunst, individueel eigenaarschap, de notie van artistieke autonomie en avant-garde bewegen wij ons ook verder naar kunst die de symbiose aangaat met mens en andere (levens-)vormen. We concentreren ons op kunst die collectief binnen een gemeenschap gemaakt is en kunst afgestemd op sociale bewegingen en ecologie. Dit soort kunst manifesteert zich niet altijd in objecten en is evenmin te vinden in esthetische vervreemding en veroordelend toeschouwerschap, maar komt eerder naar voren temidden van collectief experimenteren, denken, ontwerpen, maken, gezamenlijk handelen, zorgen en delen. 

De jaarlijkse Assembly voor het commonen van kunstinstellingen, georganiseerd door Casco Art Institute, is een terugkerende collectieve samenkomst voor kunst, institutionele reflectie, collectieve planning en experiment rondom commonen. Het is toegankelijk voor het publiek, dat deel kan uitmaken van dit proces.

In navolging van de 2019 Assembly getiteld Our House is on Fire, waaruit een scherpe, onafhankelijke werkgroep is ontstaan gericht op het ontwikkelen en invoeren van de climate justice code en de inaugurele 2018 editie Elephants in the Room waar we institutionele gewoonten en ‘ontleren’ collectief behandelden. Deze Assembly richt zich op verscheidene vormen van collectieve kunstpraktijken en hun veerkrachtigheid, met bijdragen van 20 groepen uit allerlei delen op de wereld – o.a. Utrecht, Singapore, Londen, Warschau, Kampala en Medellín – die actief deel uitmaken van Casco Art Institute’s ecosysteem en zo gezamenlijk de institutionele praktijken vormen.

Terwijl het institutionele gebouw verlaten was tijdens de pandemie, zijn de sociale webben niet gestopt met spinnen, maar juist een constante gebleven. In feite verduurzamen deze sociale relaties dit proces juist. Getiteld We Owe Each Other Everything (2), organiseert de Assembly een kameradelijk moment voor wederzijdse herkenning en leren te midden van pluriforme collectieve lichamen. Onder collectieve kunstpraktijken verstaan we kunst collectieven, werkgroepen, projectteams, duo’s, multidisciplinaire samenwerkingen, multi-lokale netwerken, collectieve oproepen, coalities en plaatsgebonden gemeenschapswerk. Zoals altijd zal de Assembly het publiek zowel als actieve luisteraar en (potentiële) partners betrekken. We Owe Each Other Everything is voor het delen van verhalen, blinde vlekken, tactieken, methodes, en actiepunten om elkaar te supporten en het geheel te versterken, rekening houdend met de kwetsbaarheid en veerkrachtigheid inherent aan deze collectieve praktijken.

Vanwege de pandemie zijn de mogelijkheden beperkt. Om deze reden zal de tweedagelijkse Assembly dit jaar online plaatsvinden, waarbij vorm en lengte gecomprimeerd zijn. De Assembly blijft echter een vast collectief moment om te engageren met het doen van kunst mét en vóór de commons.

Voorafgaand aan de Assembly heeft elke deelnemende groep gereageerd op de uitnodiging van Casco Art Institute om in te gaan op hun collectieve werkwijze en activiteiten door middel van het kiezen van een woord beginnend met een C. De verzamelde antwoorden, getiteld “C-words for the Commons,” zal van te voren worden gedeeld met de deelnemers en diegenen die zich hebben geregistreerd voor de Assembly. 

Tijdens de eerste dag van de Assembly worden deelnemende groepen samengebracht in een serie van “conversatietafels” om de gedeelde C-woorden en relevante verhalen die betrekking hebben op hun werkwijzen gezamenlijk te bespreken. Naast publieke bijdragen en facilitering is de conversatie veeleer bestemd voor modi van collectiviteit (gezelligheid, liefde, vrijgevigheid en andere vormen van positieve ondersteuning) in tegenstelling tot debat. Tijdens de tweede dag zal wat er tijdens de eerste dag gedeeld en geleerd tastbaar worden gemaakt. De tweede dag zal bestaan uit ‘mapping’ workshops om de verbindingen, verstrengelingen en/of tegenstrijdigheden die zichtbaar zijn geworden fysiek in kaart te brengen. Deze map als collectieve uitkomst zal zowel Casco Art Institute als bijdragers/participanten van de Assembly dienen om hun praktijken voort te zetten, nieuwe inzichten eigen te maken en/of strategieën aan te passen: allen om wegen en perspectieven te openen voor een bredere collectieve alliantie.

De Assembly wordt gehouden in het Engels en bevat live ondertiteling. Het gedetailleerde schema en de “C-words for the Commons”-document zullen in de aanloop naar de Assembly worden gedeeld. Bij inschrijving vragen we elke deelnemer om bij te dragen aan de collectieve pot. Hun bijdrage zal worden gebruikt voor eventuele vervolgwerkzaamheden na de Assembly..

Vind het boekje inclusief volledig colofon en programma hier.

(1) Geinspireerd door het werk "Haunted Bookshelves for Catalogue No.3" door Display Distribute, Kunci en Read-in tijdens de Seoul Mediacity Biennale 2018, die geinspireerd was door Anna Lowenhaupt Tsing die op diens beurt was geinspireerd door Ursula K. Le Guin met betrekking tot storytelling.
(2) De titel komt uit het boek The Undercommons: Fugitive Planning & Black Study (2013) geschreven door Fred Moten en Stefano Harney, als wel door de vele echo's die dit boek met zich meebracht.

This activity is part of:

Een jaarlijkse bijeenkomst voor het commonen van kunstinstellingen door middel van collectief (ont)leren, workshops doen en actieplannen maken.

Explore more activities

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link