Circular Facts launch

24 april 2010, 15:00–16:00 / Casco HQ

Circular Facts is een samenwerkingsverband tussen drie Europese instellingen voor hedendaagse kunst: Casco – Office for Art, Design and Theory in Utrecht, Objectif Exhibitions in Antwerpen en The Showroom in Londen, met de Kunst Halle Sankt Gallen en Electric Palm Tree als partners. Het project is een informele denktank en een structuur voor wederzijdse ondersteuning. Het werkt als een verbindingspunt bij het produceren en dissemineren van kunstprojecten. De nadruk hierbij ligt op het vinden van niet-bureaucratische manieren van samenwerken, gezamenlijk creatief denken, en het vrijelijk laten circuleren van nieuwe ideeën. Hiermee proberen de deelnemers een klimaat in stand te houden dat bijdraagt aan artistieke creativiteit en kritiek, maar wordt tevens gepoogd een pragmatisch en duurzaam model voor coproducties op te zetten. Wij hopen dat dit model ook na het aflopen van dit project bruikbaar blijft.  

De betrokken organisaties streven er naar artistieke praktijken te ondersteunen die het kritisch denken over hedendaagse omstandigheden bevorderen, met name door het naar voren brengen van verschillende manieren van artistiek onderzoek. We zijn geïnteresseerd in het vergroten van het aantal mogelijke vormen dat een kunstorganisatie kan aannemen om dit soort praktijken zo goed mogelijk te faciliteren en te begrijpen. Dit is iets wat we naar onze overtuiging het beste gezamenlijk kunnen doen. 

Circular Facts stippelt een route uit voor het produceren en presenteren van kunstprojecten en schept zo een netwerk waarbinnen ervaringen, betekenissen en ideeën kunnen worden uitgewisseld. Zes of meer kunstenaars zetten projecten op, die zich via de verschillende platformen die onze ruimtes bieden verder zullen ontwikkelen. Ieder project is gebaseerd op een specifiek onderzoek, en wordt gerealiseerd op minstens twee locaties. De projecten groeien met de tijd, en nemen daarbij invloeden mee uit elke lokale context. Geen twee presentaties zullen daarom hetzelfde zijn, en er zal een permanente dialoog zijn tussen de kunstenaars, curatoren en de verschillende contextuele omgevingen. Verder zijn we van plan workshops en groepsprojecten te organiseren en de resultaten tenslotte te publiceren. 

Circular Facts is bedoeld als een manier om verschillende lokale, intellectuele en culturele inspiratiebronnen te transporteren. Doel van het project is ook om de beste manieren van productief uitwisselen en verbinden te vinden, waarbij soms wordt gereflecteerd over het veranderlijke Europese terrein. Via artistieke vormen van kennisproductie en –mobilisatie proberen we de het perspectief te verbreden op de vraag hoe verschillende regio’s – met hun eigen, specifieke intellectuele en culturele achtergronden zoals geschiedenis, instituten, archieven – elkaar kunnen beïnvloeden en zo herscheppen. Een aantal punten in de ruimte, die in hun onderling handelen de veelvuldigheid vieren. 

Colophon:

Opgezet door: Binna Choi, Casco – Office for Art, Design and Theory, Utrecht, Mai Abu Eldahab, Objectif Exhibitions, Antwerpen, Emily Pethick, The Showroom, Londen.

Met dank aan Ruth Buchanan voor de inspirerende titel.

Circular Facts wordt financieel ondersteund door het European Union Culture Programme.

Explore more activities

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link