Design Attitudes #3: PUBLIC CLUB

18 juni–17 juli 2005 / Casco HQ

Ben Laloua/ Didier Pascal presenteert in Casco vier grote vlaggen die deel uit maken van het project PUBLIC CLUB. De ontwerpen van de vlaggen zijn het resultaat van een analyse van beeldvorming, aan de hand van observaties van gedragingen, tekens, de codes en symbolen die zich in de openbaarheid voordoen.

PUBLIC CLUB stelt niet alleen de vraag hoe publiek de openbare ruimte nog is, nu zij steeds meer onderworpen wordt aan privatisering, economische principes en regulering; de ontwerpen weerspiegelen ook een zoektocht naar een nieuwe iconografie. Op de vlaggen zijn symbolen en tekens uit de spectaculaire wereld van de media en de niet-spectaculaire wereld van natuur en alledaagsheid samengebracht in een nieuwe synthese. Die alledaagsheid omvat de onnadrukkelijke aanwezigheid van marginale activiteiten, informele netwerken of ongeoorloofd gedrag. Herkenbare, maar veelal niet eenduidige voorstellingen en tekens zijn door Ben Laloua/ Didier Pascal vertaald naar beelden, die zich laten lezen als representaties van een meer complexe en heterogene werkelijkheid. Zo voorzien ze het officiële beeld van de samenleving van een subversief geluid. 

Ook in hun uitvoering zijn de vlaggen het tegendeel van gemediatiseerde vluchtigheid. De ontwerpen zijn niet gedrukt maar in applicaties in zijde met de hand steeds op een blauwe achtergrond aangebracht. In een situatie waarin informatie en communicatie verhandelbaar zijn, lijkt de functie van de grafisch ontwerper als betekenisgevende intermediair steeds meer plaats te maken voor een louter stilistische aanpak. PUBLIC CLUB is een voorstel voor een ontwerppraktijk die zich opnieuw positioneert in het publieke domein.

Op uitnodiging van Ben Laloua/ Didier Pascal zal kunstenaar/ ontwerper Frank Bruggeman het open karakter van Casco benadrukken middels een ingreep in de voorgevel van de ruimte aan de Oudegracht.

De vlaggen zijn vervaardigd door Els Roseboom.

This activity is part of:

Explore more activities

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link