Een Dialoog over de Commons

15 november 2015–13 maart 2016 / Casco HQ

Fonds. 

Wat bedoel je als je het hebt over ‘de commons’? ‘Commoning’ is trouwens al net zo abstract!

Denk aan een stuk land (waar dan ook!) voordat individuen, bedrijven of overheden het in handen kregen. Ooit was het land gemeenschappelijk bezit. Het was een common.

Denk ook aan kennis! We bezitten allemaal kennis, kennis die we delen met anderen om ons heen. We leren alleen, maar ook met elkaar. Kennis is dus ook een common.

Commons kunnen niet bestaan zonder een gemeenschap: ze worden altijd onderhouden en gemanaged door een gemeenschap.

Ik heb een hekel aan managers…

Maar wat vind je van management dat je niet vertelt wat je moet doen?

Maar zelforganisatie is zo veeleisend!

De commons gaan ook over tijd: over tijd maken voor elkaar, om samen dingen te doen en voor elkaar te zorgen (ook al zijn we allemaal verschillend)!

Commoning! Het is de handeling, de praktijk van het bouwen en het in leven houden van de commons (op de laaaaaaange termijn).

Bovendien is er geen commons zonder economie!

Wat voor economie?

De kapitalistische economie heeft alleen maar tot doel om privé belangen te behartigen.

Maar de overheid lijkt de kapitalistische economie te ondersteunen, toch?

Laten we de economie commonen! Common de overheid! Common ons dagelijks leven!

Hoe zit het met kunst? En met kunstorganisaties? Waarom hebben we het juist hier over de commons?

Ook wij opereren binnen die kapitalistische economie, binnen de relaties en productiemechanismen.

Kunnen we dat ontleren en samen aan de commons bouwen?

Hoe doen we dat?

Colophon:

Casco’s programma is mogelijk gemaakt met financiële steun van de Gemeente Utrecht, Mondriaan Fonds, Stichting DOEN en het Culturele Programma van de Europese Unie. We Are the Time Machines: Time and Tools for Commoning krijgt ook steun van het K.F. Hein

This activity is part of:

An exhibition and study program to generate “tools” for practicing the commons.

Explore more activities

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link