GDR GOES ON CHECK IN

28–30 oktober 2010 / Utrecht

CHECK-IN is een reeks bijeenkomsten waar de kernpunten die uit het GDR-onderzoek naar voren komen worden besproken en opnieuw verwoord in de context van een aantal specifieke, huiselijke ruimtes in Utrecht, zoals het GDR-appartement, het Rietveld Schröder Huis (RSH) en het huis naast het RSH. Bij deze gelegenheid worden een aantal lopende activiteiten van GDR uitgelicht, die met hun plaatsvinden op de rand van private en openbare ruimte voor transgressieve momenten zorgen. De CHECK-IN’s worden verzorgd door voormalige en toekomstige GDR-bewoners en diverse gasten. Tijdens de CHECK-IN’s wordt de strijd aangegaan met gangbare ideeën over huiselijke activiteiten als weinig voorstellend, geïsoleerd, onbelangrijk; tegelijkertijd wordt thuisnijverheid van zijn romantiek ontdaan. De toon en inhoud van de evenementen wordt ook beïnvloed door de ruimtes en routes tussen de ruimtes waar deze plaatsvindt.  

De term ‘check-in’ is gekozen omdat de evenementen een anker, reflectie- en inventarismoment zijn binnen de voortgang van GDR. Aan de dubbele betekenis van ‘inchecken’ – in een hotel, bijvoorbeeld – is ook gedacht. De gasten en het publiek kunnen tijdens het programma de nacht doorbrengen in een aan het project gelieerde locatie om zo hun betrokkenheid verder te vergroten.  

CHECK IN over koken, recepten en auteurschap  

Donderdag 28 oktober, 19:00–21:00  
ACU, Voorstraat 71  
Verzorgd door Agency, met Will Jansen (hoofdredacteur Bouillon Magazine), Dennis Steur (kok), copyright-onderzoekers Tim Braakman en Marieke de Rooy (curatorencollectief Trailer), Samir Allioui en Dirk Poot (Piratenpartij).  

Agency is de naam van een Brussels agentschap, in 1992 opgezet door de Belgische kunstenaar Kobe Matthys. Agency is een steeds groeiend archief van objecten, teksten, beelden en andere efemere zaken die de tweedeling tussen ‘natuur’ en ‘cultuur’ op scherp zetten. Deze indrukwekkende lijst, bij elkaar gezocht en gecatalogiseerd door Agency, is georganiseerd – Agency noemt het ‘geassembleerd’ – naar voorbeeld van de juridische procedures, rechtszaken, kwesties, controverses, affaires enzovoort waarin deze tweedeling in het openbaar werd bediscussieerd. Voor User’s Manual: The Grand Domestic Revolution onderzoekt Agency een aantal ‘dingen’, waarin ‘huiselijke’ praktijken in aanraking komen met controverses rond intellectueel bezit. Agency presenteert voor deze gelegenheid: Agency Publications International, Limited, (Plaintiff/ Counter defendant- Appellant) vs. Meredith Corporation (Defendant/Counter plaintiff-Appellee), een zaak over verschillende copyrightkwesties die spelen rond koken en het schrijven van recepten. Een aantal relevante gasten is uitgenodigd voor een ceremoniële bijeenkomst waarop deze zaak en de wrijvingspunten daarbinnen worden besproken. De avond wordt afgesloten met het gezamenlijk nuttigen van een maaltijd die ontleend is aan die avond besproken recepten.  

CHECK-IN over weven, uitwisseling en activisme  

Vrijdag 29 oktober, 19:00–21:00  
De Katoen Fabriek, Oudegracht 382, bij de Twijnstraat  
Verzorgd door Travis Meinolf en Kirsty Robertson.  

De zelfverklaarde ‘action weaver’ Travis Meinolf uit Berlijn verzorgt een workshop met zijn weefgetouw als voortzetting van zijn verblijf in het GDR appartement afgelopen winter (Cottage Industrie: Making Accomodations) Kunsthistoricus en onderzoeker Kirsty Robertson (Londen/Ontario) deelt gedurende deze avond met hem en de aanwezigen haar kennis over de verbanden tussen textiel, hedendaags activisme en netwerktechnologie. Doordat het een niet gangbaar zijnde verspreidingsmanier en een plezier verschaffende productiemethode kent –en daarbij over het algemeen als conservatief en kneuterig wordt beschouwd, beschikt de huiselijke productie van textiel over de potentie om voor kritische en politieke doeleinden te worden gebruikt. Door in te gaan op de relatie tussen textiel, globalisering en alternatieve economische stelsels, zullen Travis en Kirsty deze avond al wevend en discussierend inzicht verschaffen in de wereld van ‘action weaving’.  

CHECK-IN over zorgzaamheid, arbeid en precariteit  

Zaterdag 30 oktober, 15:00–17:00  
15:00 Rietveld Schröderhuis, Prins Hendriklaan 50  
16:00 Appartement naast het Rietveld Schröderhuis  
Verzorgd door Ruth Buchanan en Marina Vishmidt.  

Het afgelopen jaar presenteerde kunstenaar Ruth Buchanan een performance – Lying Freely I Nothing is Closed – in de vorm van een alternatieve rondleiding door het Rietveld Schroderhuis (RSH), waarbij de ruimtelijke elementen van het RSH werden ingezet in een script dat openheid in de private en publieke sfeer en de verhouding tussen beide belichtte. Als voortzetting van dit onderzoek naar de vormen van private woonruimte, en als verdere bijdrage aan GDR, heeft Ruth een hoorspel gemaakt dat in het RSH zal worden opgevoerd. In dit stuk wordt de ruimte tussen ‘dichtbij’ en ‘bekend’ onderzocht met betrekking tot de onzekere levensomstandigheden in wisselende standslandschappen. Na het hoorspel volgt een gesprek/conversatie met Marina Vishmidt waarin een verband wordt gelegd tussen ideeën over kunst, arbeid en zorg en de neoliberale economische processen waaraan deze onderhevig zijn, waarmee de basis is gelegd voor een discussie over alternatieve mogelijkheden voor hedendaags wonen. Na het evenement zal een gezamenlijke maaltijd plaatsvinden.  

Colophon:

GDR GOES ON wordt mogelijk gemaakt middels verscheidene samenwerkingsverbanden: CHECK-IN vindt plaats dankzij ondersteuning van Dutch Design Double en het Centraal Museum, de ACTION wordt gerealiseerd in coproductie met SKOR en de MIDTERM MANUAL wordt gepubliceerd in samenwerking met Bedford Press. Casco’s programma wordt tevens ondersteund door de Mondriaan Stichting en de Gemeente Utrecht.

This activity is part of:

Explore more activities

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link