Guattari & Sci-Fi Weekend

13–14 december 2014, 16:00–22:00 / Casco HQ
Inschrijven is verplicht. Stuur een email naar Ying Que (ying@cascoprojects.org). U ontvangt dan het volledige programma en het leesmateriaal. Deelname is gratis maar het aantal plaatsen is beperkt.

Casco – Office for Art, Design & Theory nodigt u van harte uit om deel te nemen aan het workshopweekend UIQ in LOVE_A Love of UIQ: Between Translation and Transduction, onder leiding van filmmakers Graeme Thomson en Silvia Maglioni. De workshop – of seance – draait om het nooit uitgevoerde sciencefictionfilmscenario Un amour d’UIQ [UIQ in Love] van de filosoof en psychotherapeut Félix Guattari. In het script beschrijft Guattari hoe Infra-quark Universe (UIQ), een onzichtbare buitenaardse kracht uit een parallelle dimensie, zich op aarde vestigt, contact legt met een groep mensen en zoekt naar een vorm (een gezicht, een lichaam, een taal) die in overeenstemming is met de wereld waarin het te gast is. In de workshop/’seeance’ zal Guattari’s script tot leven gewekt worden als een collectieve ervaring van de deelnemers. De workshop zal geen film voortbrengen, maar faciliteert een ontmoeting tussen het script en de verlangens van hen die zich eromheen verzamelen. De ‘seeance’ geeft vorm aan de beelden, geluiden, karakters en de muziek in het script en roept een voorstelling op van hoe het is om geraakt te worden door een entiteit als UIQ. Deze benadering verruimt niet enkel de mogelijkheden van de film, maar ook die van onze eigen verbeelding.  De filmmakers introduceren de workshop als volgt: 

“In deze “seeance” vatten we Guattari’s script op als een instabiele, mogelijke entiteit waarvan de “wording” [‘deniver’ of ‘becoming’; een filosofische term die continue verandering beschrijft, red.] alleen kan optreden in een voortdurend proces van vertaling en transductie. Het was één van onze doelen om deze film-in-wording collectief te “produceren” zonder ook maar één shot te filmen. In plaats daarvan zal de film zich manifesteren door middel van een proces van ‘besmetting’: we zullen het DNA van het script ‘vertalen’ naar ideeën en mentale beelden en die aan elkaar beschrijven. In een ‘moleculaire verkenning’ van geluid, taal en lichamelijke situaties zullen we reflecteren op de lichamelijke grenzen, paradoxen en mogelijkheden van Infra-quark Universe. In dit proces zullen we ook kijken naar de tijd waarin het script werd geschreven, hoe we die tijd naar onze tijd over kunnen brengen en zo de context opnieuw kunnen verbeelden, in relatie tot de ervaringen van de ‘envisionaries’ en hun denkbeeldige geschiedenissen of toekomsten.”

In het  workshopweekend vindt bovendien de presentatie van ReadingRoom plaats, dat voortkomt uit een samenwerking tussen Terra Critica, het interdisciplinaire netwerk van de “critical humanities” (de kritische geesteswetenschappen), en Casco. ReadingRoom biedt ruimte voor zorgvuldige analyses en betekenisvolle gesprekken omtrent verschillende teksten. The ReadingRoom-serie is getiteld speculation & fabulation – critique in the SF mode en vangt aan met een sessie rondom hoofdstuk één (on the production of subjectivity) en hoofdstuk 6 (the new aesthetic paradigms) van Guattari’s Chaosmosis (1992). 

UIQ in LOVE_A Love of UIQ: Between Translation and Transduction valt samen met twee solotentoonstellingen bij Casco: The Common Sense van Melanie Gilligan en In the Year of the Quiet Sun van The Otolith Group. Beide tentoonstellingen zijn tot 25 januari 2015 te zien. De workshop zal door middel van audio-opnames worden gedocumenteerd. Fragmenten hiervan zullen gebruikt worden in een polyfonisch geluidswerk dat te horen zal zijn in it took forever getting ready to exist: UIQ (the unmaking of), een solotentoonstelling van Thomson en Maglioni bij The Showroom in Londen (februari–maart 2015). De tentoonstelling wordt mede-georganiseerd door The Otolith Collective. ReadingRoom wordt gepresenteerd in het kader van Affective Communities, een samenwerking met de Netherlands Research School of Gender Studies van de Universiteit Utrecht.

Programma

Zaterdag 13 december 2014

16:00–20:00 UIQ Seeance One, met avondmaaltijd
20:00–22:00 Filmscreening In Search of UIQ (73 min, 2013) 

Zondag 14 december 2014

10:00–12:30 ReadingRoom: Félix Guattari’s Chaosmosis, hoofdstukken 1 en 6.
12:30–13:30 Brunch
13:30–16:00 UIQ Séance Two 

Over In Search of UIQ (73 min, 2013) van Graeme Thomson en Silvia Maglioni 

Voor In Search of UIQ maken Graeme Thomson en Silvia Maglioni gebruik van verschillende discursieve vormen: van essay en documentaire tot fictie. In Search of UIQ vertelt het verhaal van de pogingen die Félix Guattari ondernam om zijn script Un amour d’UIQ [UIQ in Love] om te werken tot een sciencefiction-blockbuster. Het script introduceert een hyperintelligente, onzichtbare, gedaanteloze levensvorm genaamd UIQ (Infra-quark Universe). Het beschrijft hoe UIQ contact maakt met een groep maatschappelijke buitenbeentjes, een bewustzijn ontwikkelt en ondertussen verwarring veroorzaakt door de wereldwijde communicatienetwerken te infiltreren. Guattari begon in de vroege jaren tachtig van de vorige eeuw aan het script –op een zeker moment in samenwerking met onafhankelijk filmmaker Robert Kramer– en de radicale droom van een subversieve populaire film zou hem tenminste zeven jaar in zijn ban houden. In In Search of UIQ leggen Thomson en Maglioni enkele sleutelmomenten bloot in de ontwikkeling van Guattari’s ambitieuze project. 

De film kent drie delen: het eerste deel schept een beeld van de “prehistorie” van het project en staat stil bij Guattari’s eerdere filmprojecten waarin hij onderzoek deed naar de “vrije radio” en de Italiaanse Autonomia-beweging. Het tweede deel is deels documentaire, deels fictie en voert Guattari op als een wonderlijke vreemdeling in Hollywood. Het laatste deel presenteert het onderzoek dat de kunstenaars in Guattari’s archieven verrichtten naar een mysterieuze Finse filmmaker die schijnbaar eigen plannen had met het script van Un amour d’UIQ.

Over Graeme Thomson en Silvia Maglioni 

Graeme Thomson en Silvia Maglioni zijn filmmakers en kunstenaars. Hun oeuvre onderzoekt de potentiele vormen en ficties die voortkomen uit de rudimenten van het bewegende beeld. Het omvat speelfilms, tentoonstellingen, geluid- en video-installaties, performances, *event-works*, *tube-tracts*, radioprogramma’s en boeken. Sinds 2005 ontspruit hun werk uit Terminal Beach, dat zij beschrijven als een constructivistische zone voor kritische reflectie en de productie van nieuwe composities van beeld, geluid, tekst en politiek. Het medium film wordt door de kunstenaars ingezet om verdwenen of vergeten archieven en geschiedenissen te reactiveren en om nieuwe modellen te genereren voor collectief engagement. Daarbij putten zij uit hedendaagse theorie en werken soms nauw samen met andere collectieven. Hun werk is eerder gepresenteerd in internationale filmfestivals, musea en kunstcentrum.

This activity is part of:

The Otolith Group’s first solo exhibition in the Netherlands configures moments from the grand project of mid-twentieth century Pan-Africanism.

Explore more activities

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link