I Can’t Work Like This

1 mei–23 juni 2012 / Casco HQ

“Hoe bedoel je, je kunt zo niet werken?” 

Het project I Can’t Work Like This vormt een platform om op kritische wijze onze werkomstandigheden in de permanente crisis van de neoliberale economie te onderzoeken en te leren hoe werkers uit verschillende sectoren zich effectief kunnen organiseren. We stellen voor dit te doen door middel van samenwerking en een transdisciplinaire aanpak met inzet van kunst, vormgeving, actie en theorie. 

De afgelopen jaren is een deel van de Nederlandse vakbeweging (FNV Bondgenoten) begonnen de functie van de vakbond en de beperkingen van het zogenaamde ‘service model’ te heroverwegen. Men koos ervoor te experimenteren met het ‘organising model’, waarbij de vakbondsorganisatie vanuit de basis wordt opgebouwd met een grote mate van zelforganisatie voor de leden en grass-roots-acties. Dit betekende een breuk met de gebruikelijke top-down structuur binnen de vakbond en hun functie als een soort verzekeringsmaatschappij voor werknemers met vaste contracten. Niettemin blijven verscheidene problemen in relatie tot de organisatie van werk, zoals het toenemende aantal freelancers, uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk contract én van vaak onzichtbare, slecht betaalde ongedocumenteerde arbeiders, vaak buiten het bereik van de meeste vakbonden. Vandaar dat er nog veel te doen is. 

Niet alleen zijn de werkomstandigheden in het algemeen veranderd, ook in de wereld van de kunst en cultuur zijn er verschuivingen in het paradigma merkbaar. In wat beleidsmakers nu de creatieve industrie noemen gaat de nadruk op affectiviteit en creativiteit hand in hand met een feitelijke waardering van managementkwaliteiten boven artistieke kwaliteiten. Kunstinstellingen leven van het engagement van kunstwerkers voor wie leven en werk vaak samenvallen, terwijl een bureaucratische structuur in stand wordt gehouden die steeds dominanter lijkt te worden in deze tijd van bezuinigingen en onzekerheid. Deze situatie suggereert de noodzaak voor heroverweging, articulatie en nieuwe organisatievormen: het is tijd om duidelijk te maken wat voor werk wij culturele werkers verrichten en ons af te vragen hoe en voor wie wij werken. Ook is het tijd dat we nieuwe organisatievormen ontwikkelen en onszelf herkennen als collectief subject, als onderdeel van een groter geheel. 

Door middel van een tentoonstelling en publieke activiteiten presenteert het project verschillende relaties tussen kunst en arbeidsstrijd door documentatiemateriaal van acties, hedendaagse en historische kunstwerken, ontwerpen en andere artefacten. In de tentoonstelling zijn onder andere werken te zien van kunstenaar Charlotte Posenenske, het Argentijnse kunstcollectief Tucumán Arde (Archivo Graciela Carnevale) en Britse filmcollectieven uit de jaren ’60 en ’70. Verder is documentatie te zien van een aantal projecten waarbij de strijd voor betere arbeidsomstandigheden samengaat met de artistieke praktijk, zoals in het werk van Carrotworkers’ Collective, Jinsuk Kim & Hope Bus beweging, en de organisatiemodellen die gebruikt worden in de campagnes van Justice for Janitors, werkers van Sillicon Valley en de Nederlandse Vakbond van Schoonmakers. 

Waar zal dit artistieke onderzoek uiteindelijk toe leiden? Door de relaties te onderzoeken tussen kunstwerkers en vakbonden, tussen artistieke praktijk en arbeidsconflicten, hoopt I Can’t Work Like This nieuwe allianties tussen esthetiek en politiek te stimuleren. Uiteindelijk is de cruciale vraag deze: Waarom zoeken we niet het gemeenschappelijke uitgangspunt en voeren we samen met andere werkers actie voor betere arbeidsomstandigheden? 

PROGRAMMA 

TENTOONSTELLING 

Met bijdragen van Tucumán Arde (Archivo Graciela Carnevale), Carrotworkers’ Collective, Fnv Schoongenoeg (Nina Mathijsen & Marnix de Klerk), Natascha Sadr Haghighian, Jinsuk Kim & Plog TV, Florian Schneider, Charlotte Posenenske, Henk Tukker, Mierle Laderman Ukeles 

Fase 1: 1–17 mei 2012 (dagelijks geopend van 12:00–18:00, behalve op feestdagen en op 5, 6, 12 en 13 mei) 
Opening: 1 mei, 14:00–17:00 (deuren open om 13.30), met een bijeenkomst en installatie van I Can’t Work Like This van Natascha Sadr Haghighian 

Tijdens Fase 1 zal de tentoonstelling worden gerealiseerd rondom Natascha Sadr Haghighians kunstwerk  I Can’t Work Like This, waar het project naar vernoemd is. Er zal tijdens de bijeenkomst op 1 mei, die ook als opening fungeert, gestart worden met de realisatie door alle deelnemers: met honderden spijkers wordt (in negatief) de zin “I Can’t Work Like This” gevormd. 

Neem je eigen hamer mee! 

Voor meer informatie over de bijeenkomst, zie hiernaast. 

Fase 2: 18 mei–23 juni 2012 (dagelijks geopend van 12:00-18:00, behalve op feestdagen) 
Opening: 18 mei, 18:00–21:00 met vertoning van film van kunstenaar Petra Bauer 

Ter gelegenheid van de opening van Fase 2 zal Petra Bauers film Conversations: Stina Lundberg Dabrowski meets Petra Bauer (2010, 30 min) worden vertoond. De film werd gemaakt in het kader van Bauers onderzoek naar een aantal Britse filmcollectieven in de jaren ’70 met verschillende relaties tot (en esthetische strategieën voor) arbeid. 

BIJEENKOMST – voor Debat en “Co-Productie” 

1 mei 2012, 14:00–17:00 (deuren open om 13.30) 

De tentoonstelling zal worden geopend met een bijeenkomst op 1 mei, tegelijkertijd de opening van Fase 1 van het project. Anders dan in de buurlanden is de Dag van de Arbeid in Nederland geen vrije dag, en wordt er aan de viering weinig gedaan. Bij Casco wordt de Nederlandse Dag van de Arbeid gevierd met een stevig debat tussen Valery Alzaga (vakbondswerker) en Merijn Oudenampsen (socioloog en politicoloog). 

Onderwerp is de economische crisis en de gevolgen daarvan voor de welvaartsstaat en arbeidsomstandigheden in Europa en in Nederland, waaronder het uiteenvallen van het poldermodel, de opkomst van zelforganiserende campagnes en stakingen als moderne strategieën van Nederlandse werknemers, een mogelijke positieve samenwerking tussen de strijd van werknemers in de dienstensector en kunstenaars, enzovoort. 

Gedurende de bijeenkomst worden alle deelnemers uitgenodigd om een begin te maken met de (re)productie van Natascha Sadr Haghighians kunstwerk  I Can’t Work Like This. Binna Choi en Matthijs de Bruijne zullen ook een vooruitblik op de tentoonstelling geven, en zijn beschikbaar voor vragen en feedback. 

WORKSHOP – Organiseren als een Open Source 

5 juni 2012, 12:00–18:00

Nadat de protesten tegen de bezuinigen in de culturele sector voorbij waren, is er in het afgelopen jaar belangrijk werk en energie verloren gegaan. Samen met de ervaren campagnevoerder Valery Alzaga zal kunstenaar Matthijs de Bruijne een eendaags workshop organiseren over effectief campagnevoeren voor mensen die werkzaam zijn in de kunst- en cultuursector en die geïnteresseerd zijn in het opbouwen van sterkere en duurzame samenwerkingsverbanden en allianties. Het doel van deze workshop is om organisatiemethoden te delen, zodat individuele energie en moeite niet verloren gaan.  

Vrije inschrijving (stuur voor 30 mei een e-mail met motivatie naar Suzanne Tiemersma, suzanne@cascoprojects.org) 

TALK – Designers’ Inquiry door Construction Site for Non-Affirmative Practice 

5 juni 2012, 19:00–21:00 

Wij nodigen u uit op de avond van de workshop een presentatie bij te wonen van Construction Site for Non-Affirmative Practice en bij te dragen aan hun onderzoek naar de arbeidsomstandigheden van ontwerpers! 

“We zijn een groep jonge Italiaanse ontwerpers die elkaar in de herfst van 2011 in Milaan hebben ontmoet, tijdens een collectieve residentie in Careof, een non-profit ruimte voor hedendaagse kunst binnen de Fabbrica del Vapore. Sindsdien hebben we gewerkt aan het stellen van vragen, het doen van studie naar en het experimenteren met ondersteunende structuren voor kritisch geëngageerde ontwerp-praktijken. 

Als ontwerpers voelen we ons niet alleen nauw betrokken bij het maken van objecten, maar ook bij het creëren van relaties, processen, talen en collectieve denkbeelden. Als gevolg hiervan zijn wij van mening dat ons onderzoek vragen zou moeten oproepen over het soort maatschappij waaraan we met ons werk een bijdrage willen leveren en moeten we ons afvragen welke rol we spelen in het economische systeem waar we deel van uitmaken.” 

EVENT – Filmvertoning, Boekpresentatie en Manifestatie 

23 juni 2012, 17:00–19:00 

Een nieuwe vakbond getiteld De Nieuwe Vakbeweging (The New Union Movement, DNV) wordt op 23 juni door de FNV gelanceerd. Het concept is nog nader te bepalen. Het tweede schaduwspel van Domestic Workers Netherlands en kunstenaar Matthijs de Bruijne zal bij Casco in première gaan. Kunstenaar Petra Bauer zal optreden als eerste respondent van de film en tevens de voortgang van haar nieuwe boek presenteren, dat ze samen met Dan Kidner heeft gemaakt op basis van het bovengenoemde onderzoek. Centraal staat de vraag waar dit artistieke onderzoeksproject uiteindelijk toe leidt. Hoe kan dit bijdragen aan een bredere sociale beweging? Voor wie is dit? We gaan het samen ontdekken!

Colophon:

I Can’t Work Like This is een initiatief van de directeur van Casco, Binna Choi en kunstenaar Matthijs de Bruijne. Het project is ontwikkeld in samenwerking met vakbondsorganisator en lid van SEIU Valery Alzaga, kunsthistorica Beatrix Birken, filosoof en universiteitsdocent aan de UvA Johan Hartle en met assistentie van Suzanne Tiemersma (projectcoördinator bij Casco) en Loes Degener (stagiair bij Casco).

Het project is een spin-off van Casco’s lange-termijnproject The Grand Domestic Revolution – User’s Manual en is mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van het Mondriaan Fonds, Gemeente Utrecht, en het European Union Cultural Programme, in het kader van COHAB, een nieuwe samenwerkingsstructuur tussen Casco, The Showroom (London) en Tensta Konsthall (Stockholm).

Met dank aan Ask! Actie Schone Kunsten, Sven Lütticken, Katayoun Arian, Marijke de Wal, Marleen de Kok, Justin Flood, NFP-Photography, Utrecht.

This activity is part of:

Explore more activities

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link