Japan Syndrome – Amsterdam Version

13 maart 2013, 12:00–18:00 / Amsterdam
Studium Generale Rietveld Academie  
Fred. Roeskestraat 96, Amsterdam

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het levendige en uitdagende vierdaagse conferentie-festival van Studium Generale Rietveld Academie Amsterdam: WHERE ARE WE GOING, WALT WHITMAN? An ecosophical road map for artists and other futurists, (12–15 maart 2013). Gabriëlle Schleijpen, hoofd van het programma, nodigde Casco directeur Binna Choi, alsmede Anselm Francke, Carolyn Christov-Bakargiev en Natasha Ginwala & Vivian Ziherl uit om elk een discursief en performatief programma van een dag te organiseren. Casco’s dag op 13 maart is gewijd aan het ontrafelen van de betekenissen van post-Fukushima Japan. 

In de jaren 1970 verwees de term ‘China Syndrome’ naar een hypothetische nucleaire kernramp in de VS die zich een weg dwars door de aarde zou branden en de andere kant zou bereiken: China. Vandaag de dag leeft deze onjuiste hypothese in een andere richting voort. Post-Fukushima Japan vraagt om een nieuw soort aardse verbeelding en een discours dat verder gaat dan de taal van angst en oproep voor humanitaire hulp. Japan Syndrome – Amsterdam Version verbindt performatieve, anarcho-urbanistische, feministisch psychoanalytische, filmische, sci-fi, zelforganisatie, archivering, en electromuzikale perspectieven met rampen die niet langer als ‘natuurlijk’ of ‘door menselijk toedoen’ gecategoriseerd kunnen worden. De conferentie verenigt discursieve momenten met rouwrituelen en visies van mogelijke toekomsten en probeert zo een ruimte te creëren voor een nieuw imaginair landschap van de ‘commons’.  

Japan Syndrome – Amsterdam Version is bedacht in samenwerking met Studium Generale Rietveld Academie. Het is de voorloper van de solotentoonstelling Japan Syndrome – Utrecht Version (27 april–6 juli 2013) van kunstenaar Tadasu Takamine, wiens werk de titel van deze conferentie verschafte. Zie hier het volledige Studium Generale programma. 

Programma, 12:00-18:00 uur 

12:00 tot 12:30 – Introductie – Binna Choi 
12:30 tot 13:10 – Lezing – Sabu Kohso 
13:10 tot 14:10 – The Radiant (2012) – The Otolith Group 
14:10 tot 14:30 – Gesprek tussen Sabu Kohso en The Otolith Group 
10 min pauze 
14:40 tot 14:50 – Aankondiging van muziek/vertoning/performance Yum Yum Vibe & Lost Love– Stefan Tcherepnin & Hanna Törnudd met Green Tea Gallery 
14:50 tot 15:10 – Statement – Stichting Laka 
15:10 tot 15:50 – Lezing en schildering – Bracha L. Ettinger 
15:50 tot 16:20 – Presentatie van ‘Yum Yum Vibe & Lost Love’ – Stefan Tcherepnin & Hanna Törnudd met Green Tea Gallery 
10 min pauze 
16:30 tot 17:00 – Presentatie & SHIORI project – Miya Yoshida 
17:00 tot 17:40 – Iwaki Odori (2nd Anniversary) & Lost Love – Ei Arakawa 
17:40 tot 18:00 – Statement – Hope Step Japan 

Borrel in het Glazen Paviljoen. Bezoek ook de Shadow Cabinets, met documenten van en over de antinucleaire beweging en archiefstukken van Stichting Laka.  

Het programma kan mogelijk veranderen. 

Biografieën van de sprekers 

Ei Arakawa is een Japanse kunstenaar gevestigd in New York. Zijn praktijk reageert veelal op vluchtige, veranderlijke situaties alsmede op opzettelijke ongelukken. Arakawa’s op performance geïnspireerde acties situeren zich in en kronkelen door zijn vergankelijke installaties die vaak collectieve improvisatieoefeningen stimuleren. Een van zijn meest recente projecten is Paris & Wizard: The Musical (2013) in het MoMA. Hierin onderzoekt Arakawa belangrijke verhaallijnen binnen de Japanse videokunst uit de jaren 1970 en interpreteert deze als muzikale vorm. 

Binna Choi is directeur van Casco – Office for Art, Design and Theory, Utrecht, waar zij zich richt op de vraag hoe kunstinstellingen als een model voor een sociale ruimte kunnen dienen door middel van kritische, esthetische praktijken en samenwerkingsverbanden tussen verschillende disciplines. Daarnaast is Choi faculteitslid van het Dutch Art Institute/ArtEZ, Arnhem en medeoprichter van Electric Palm Tree.  

Bracha L. Ettinger is een in Tel Aviv woonachtige kunstenaar, psychoanalyticus, en theoreticus, wiens praktijk deze verschillende beroepen met elkaar verweven tot wat zij noemt “artworking”. Ettinger is tevens professor aan de European Graduate School in Saas-Fee, Zwitserland. Een recente monografie over haar werk is Art as Compassio, geredigeerd door C. de Zegher en G. Pollock (Paper Kunsthalle & ASA Publishers), 2011. Recente publicaties zijn o.a. Communicaring: Reflexion around Hiroshima mon amour, in ‘PostGender: Sexuality and Performativity’ in Japanese Culture, 2009. 

Hope Step Japan is een groep vrijwilligers uit verschillende disciplines in Nederland, die zich wijdt aan het denken en handelen in reactie op de aardbeving van 11 maart 2011 en de daaropvolgende nucleaire ramp. Gezamenlijk streven zij ernaar een platform te creëren waarin de complexe sociale vraagstukken die ten grondslag liggen aan de nucleaire ramp en diens gevolgen centraal staan, zowel in Japan als in de wereld. 

Sabu Kohso is een politieke en sociale criticus, vertaler, academicus en sinds lange tijd activist in de wereldwijde strijd tegen het kapitalisme. Kohso groeide op in Okayama, Japan en woont sinds de vroege jaren 1980 in New York. Hij publiceerde verschillende boeken over strijd en de stedelijke ruimte in Japan en Korea. Ook vertaalde hij boeken van Kojin Karatani en David Graeber. Hij is redacteur van Japan Fissures in the Planatary Apparatus: een online platform gewijd aan het vertalen, citeren en analyseren van informatie omtrent een wereldwijde opstand tegen het kapitalisme en de staat, alsmede de rampsituatie in Japan. Kohso is medeoprichter van de groep Todos Somos Japon, waarin hij werkt aan het opbouwen van mondiale solidariteit. 

Stichting Laka (Landelijk Kernenergie Archief) is een documentatie- en onderzoekscentrum over kernenergie, opgericht in 1988. Stichting Laka heeft een uitgebreid archief over de wereldwijde antinucleaire beweging, kernenergie en nucleaire wapens. Hun archief is vrij toegankelijk voor het publiek. 

The Otolith Group is een kunstenaarscollectief, opgericht door Anjalika Sagar en Kodwo Eshun in 2002, dat een kunstpraktijk integreert met een onderscheidend publiek platform. Het werk van The Otolith Group ontwikkelt zich volgens een reeks projecten die zich op lange-termijn onderzoek baseren en constant in beweging zijn. In deze projecten worden de erfenissen en mogelijkheden onderzocht van voorstellen die raakvlakken hebben met moderne architectuur, kosmopolitisme, speculatieve toekomsten, cybernetics, en science fiction. Voor dOCUMENTA (13) regisseerde The Otolith Group de film The Radiant, die de nasleep van de ramp in Fukushima verkent. 

Stefan Tcherepnin is een in New York gevestigde muzikant en componist. Zijn huidige muzikale praktijk varieert van het werken met experimentele noise bands, tot electro/akoestische vrije improvisatie en piano/kamermuziek. Hij is tevens lid van Grand Openings – een groep kunstenaars die werkzaam is in verschillende disciplines, en performance, acteren, zingen, schilderen en kritiek met elkaar verenigt. Hanna Törnudd is een in Stockholm gevestigde kunstenaar en chef. Tcherepnin en Törnudd zijn leden van Green Tea Gallery, een mobiel tentoonstellingsplatform in Fukushima, Japan. 

Miya Yoshida is een onafhankelijk curator en onderzoeker. Haar gepubliceerde proefschrift in Fine Arts aan de Malmö Art Academy / Lund University in Zweden richt zich op mobiele telefonie. Recentelijk ontwikkelde zij als curator projecten waarin vraagstukken omtrent arbeid en amateurisme centraal stonden, met artistiek onderzoek als uitgangspunt. Met het vijf jaar durende project in Heidelberger Kunstverein, Duitsland, Sharing as Caring – Presence for the Future, introduceerde Yoshida een aantal significante artistieke en sociale bewegingen die actief zijn in post-Fukushima Japan.

Colophon:

Met Ei Awakara, Bracha L. Ettinger, Hope Step Japan, Sabu Kohso (Japan-Fissures in the Planetary Apparatus), Stichting Laka, The Otolith Group, Stefan Tcherepnin & Hanna Törnudd met Green Tea Gallery, en Miya Yoshida. De biografieën van de sprekers vindt u hieronder.

This activity is part of:

Explore more activities

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link