Ecosysteemverschuiving bij Casco Art Institute: Working for the Commons

Als kunstorganisatie die zich inzet voor het vinden van post-kapitalistische manieren van samenleven door middel van kunst en de commons heeft Casco Art Institute: Working for the Commons zich in een richting bewogen van ontleren en experimenteren met radicale vormen van gemeenschapsvorming en uitwisseling. Als deel van dit proces zijn we verheugd om een verandering van de eigen organisatie aan te kondigen. Naar aanleiding van een verandering in het directeurschap en een verlangen om zorg te dragen voor de instituten die het leven voeden, hebben medewerkers van Casco Art Institute, die verbonden zijn met het Arts Collaboratory netwerk en daarbuiten, de verantwoordelijkheid voor Casco’s continuïteit en heropbouw op zich genomen middels een manier die gericht is op ons ecosysteem. Dit vertaalt zich in een compact team dat zich bezighoudt met de dagelijkse zorg en het onderhoud van de organisatie in nauw dialoog met een nieuw gevormd samenwerkingscomité van adviseurs en partners die in verbinding staan met het bredere ecosysteem. Hun programmering zal een transdisciplinaire collectieve curatoriële praktijk omvatten, gebaseerd op dekoloniale, feministische en queer benaderingen van commoning. 

Met grote waardering nemen we afscheid van Binna Choi als directeur van de afgelopen vijftien jaar en verwelkomen we haar in haar nieuwe rol als curatorieel adviseur. Sinds 2008 heeft Binna Casco voortgedreven, geïnspireerd en verzorgd tot de organisatie die zij vandaag de dag is. Ze initieerde Casco’s eerste langlopende, transdisciplinaire project Grand Domestic Revolution en leidde de organisatie uiteindelijk naar de studie en praktijk van de commons en un/learning voorbij die van strikte representatie. Ze verhuisde ook het pand van Casco naar de huidige centrale locatie van het voormalige schoolgebouw in de Abraham Dolehof in het Utrechtse Museumkwartier. Daarnaast heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbreden van de visie en betrokkenheid van de organisatie buiten Europa, in het bijzonder door de relatie met Arts Collaboratory, een translokaal ecosysteem dat bestaat uit 25 verschillende organisaties over de hele wereld die zich richten op kunstpraktijken, processen van sociale verandering en het werken met bredere gemeenschappen buiten het kunstveld. Deze samenwerking is cruciaal voor de huidige transformatie van de organisatie.

Binna wordt opgevolgd door Aline Hernández en Marianna Takou, die respectievelijk artistiek directeur en uitvoerend directeur zijn. Aline Hernández is tentoonstellingscurator, werkt al lange tijd samen met Casco en is lid van Arts Collaboratory via de in Mexico gevestigde coöperatie Cráter Invertido. Marianna Takou kwam in 2018 bij het team van Casco na vele jaren vrijwilligerswerk tijdens haar studie sustainable development en is essentieel geweest in het cultiveren van Casco’s affectieve cultuur van onderlinge relaties. Aline en Marianna hebben het voortouw genomen in de huidige organisatorische transitie in samenspraak met het team en het bestuur van Casco, terwijl ze daarnaast het nieuwe samenwerkingscomité hebben vormgegeven. Het comité bestaat uit kunstenaar en docent Annette Krauss en cultureel werker Wan Ing Que uit de Utrechtse gemeenschap, naast onderzoeker en schrijver Nuraini Juliastuti van Kunci Study Forum & Collective en kunstenaar Reza Afisina van ruangrupa, beiden lid van Arts Collaboratory en respectievelijk gevestigd in Leiden en Amsterdam. Zoals gezegd participeert Binna ook in dit comité en meer leden worden te zijner tijd aangekondigd.

In deze lijn zijn we blij te kunnen aankondigen dat Stichting DOEN en Casco dit najaar host zijn van de volgende editie van Arts Collaboratory Assembly in Nederland met de aangesloten organisaties. De jaarlijkse bijeenkomst is een integraal onderdeel van de manier waarop Arts Collaboratory functioneert als translokaal ecosysteem. Het biedt lidorganisaties de mogelijkheid om kennis uit te wisselen, problemen aan te pakken in een modus van collectieve studie, en deel te nemen aan besluitvormingsprocessen. We verwelkomen de gemeenschap om ons te vergezellen op de openbare evenementen van de Assembly, in het bijzonder wanneer we bijeenkomen om Casco’s ecosysteemverschuiving te delen in gesprek met andere organisaties uit het netwerk die vergelijkbare transformaties hebben ondergaan.

“Everything falls into place” (vertaald: “Alles valt op zijn plek”) is de uitdrukking die ons tijdens deze transitie bij Casco Art Institute heeft vergezeld. Het is ons een genoegen om deze uitdrukking te delen als een krachtige herinnering om te vertrouwen op veranderingsprocessen van binnenuit en stappen te zetten in de richting van commoning in en vanuit kunstinstellingen.

Beeldbeschrijving: Een groep ecosysteemleden verzamelt zich voor het gebouw tijdens de opening van het Nina bell F. House Museum in Casco Art Institute: Working for the Commons op zaterdag 27 mei 2023. Foto: Chun Yao Lin. Ontwerp: Seo Kyung Kim.

Explore more activities

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link