User’s Manual: The Grand Domestic Revolution in progress

3 oktober 2009–3 oktober 2011 / Casco HQ

In The Grand Domestic Revolution – User’s Manual (GDR) wordt het potentieel van huiselijke en private domeinen als ontstaansplek van ‘the commons’ (algemeen en gemeenschappelijk bezit) onderzocht, door het initiëren van verschillende artistieke, organisatorische, architectonische en vormgevingsinterventies.  

Het project is genoemd naar een boek van architectuurhistoricus Dolores Hayden waarin zij aandacht besteedt aan de feministische ontwerppraktijk in Amerika aan het einde van de negentiende eeuw. In deze periode vonden er ontwikkelingen plaats die het geïsoleerde private domein openbraken en een collectiviteit nastrevende beweging op gang brachten. Hierbij valt te denken aan het bouwen van openbare keukens, coöperatieve kinderopvang, het initiëren van collectieve woon- en werkgemeenschappen en het beïnvloeden van stadsontwikkeling. GDR refereert aan deze veelzijdige sociale beweging door middels interdisciplinair artistiek onderzoek en theorievorming op zoek te gaan naar alternatieve woonvormen. Hierbij wordt impliciet commentaar geleverd op huidige samenlevingsmodellen die onder directe invloed staan van een dominant neoliberaal gedachtegoed. 

This activity is part of:

Explore more activities

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link