We Are the Time Machines Studie Programma

15 november 2015–13 maart 2016 / Casco HQ
Zie het tijdsschema hieronder.

Introductie

“They’re building something in there, something down there, a different kind of speculation, a speculation called “study,” a debt speculation, a speculative mutuality. Mutual debt, unpayable debt, unbounded debt, unconsolidated debt, debt to each other in a study group, to others in a nurses room, to others in barbershops, to others in a squat, a dump, the woods, a bed, an embrace.”

–Stefano Harney and Fred Moten, The Undercommons: Fugitive Planning & Black Study (2013)

Stefano Harney en Fred Moten stellen in The Undercommons een concept van studie voor dat zich niet beperkt tot ‘professioneel’ onderwijs, een domein dat steeds bureaucratischer en neoliberaler wordt. Volgens Harney en Moten refereert studie juist aan wat er op de grenzen van die instituten gebeurt, aan het gesprek dat doorgaat wanneer de les voorbij is. Studie is een manier van samen in de wereld staan.

De behoefte aan deze vorm van studie is bij Casco sterker dan ooit voelbaar in het project Site for Unlearning: Art Organization (sinds 2014), een samenwerking tussen Casco en kunstenaar Annette Krauss over zelfreflectie en institutionele praktijken. Ook Stefano Harney’s lezing bij Casco in juni 2015 was van grote invloed. Studie zoals Harney en Moten het voorstellen vormt een belangrijke grond voor de huidige tentoonstelling: We Are the Time Machines: Time and Tools for Commoning (WTM). In deze context beschouwen we studie als een manier om kunstwerken en objecten om ons heen in een nieuw licht te zien: als instrumenten voor de commons. Tijdens de tentoonstelling vindt een uitgebreid studieprogramma plaats waarin we ‘tijd maken’, niet alleen voor studie, maar ook door middel van studie. Het programma bevat activiteiten georganiseerd door Casco, door collega’s en door diverse gemeenschappen met wie wij affiniteit voelen.

Structuur

Wat: Verschillende vormen van studie, georganiseerd door Casco en nabije gemeenschappen. Het programma omvat leesgroepen, discussies, filmvertoningen, lezingen, etc., met onderwerpen variërend van het vluchtelingendebat, migratie en arbeid tot alternatieve economieën en revolutionair feminisme. Casco zelf organiseert vier fora met als titel Commoning; over hoe we de economie, kunstinstellingen, de overheid en esthetiek kunnen commonen. Het eerste forum vindt plaats in januari 2016.

Wanneer: De activiteiten vinden meestal doordeweeks in de avonduren, en in de weekenden overdag plaats, op locatie in de WTM-tentoonstellingskamers, die door iedereen gebruikt kunnen worden voor presentaties en andere vormen van studie. Hieronder vindt u de agenda met activiteiten in december.

Hoe: Studie is een voortdurend proces waarin we verschillende levensritmes bijeen trachten te brengen. Het studieprogramma is de komende vier maanden dan ook aan het groeien, krimpen en veranderen. Wilt u meedoen? Houd dan onze website en social media in de gaten.

Deelname aan het programma is gratis. De voertaal is Engels, maar het staat u vrij om evenementen in een andere taal te organiseren. Om een studieactiviteit te organiseren, loop dan eerst de handleiding WTM User’s Guide door en neem daarna contact op met Ying Que via ying@cascoprojects.org. Kom langs en studeer met ons mee!

WTM-studiegroep

Bovendien neemt een speciale We Are the Time Machines-studiegroep de microkosmos/microcommons van Casco onder de loep en verkent zo zowel het begrip als de relaties van de commons. Met het instituut als ijkpunt, bestuderen we verschillende commoning-instrumenten, waarvan Casco er een is. We willen graag het Casco-team, onze partners, leden van diverse gemeenschappen en ons publiek samenbrengen om Casco’s commoning-instrumenten te evalueren. Daarbij houden we onze ogen open voor andere prefiguratieve mogelijkheden voor de commons, onder meer op het gebied van esthetiek, ruimte, arbeid, en relaties.

WTM-studieprogramma: agenda

zaterdag 14 november 2015, 15.00-19.00 uur

Tentoonstellingsopening & A Score for Sharing Negativity, georganiseerd door Casco & Mattin

maandag 16 november 2015, 17.00-19.30 uur

Revolutionary Feminism Reading Group, georganiseerd door Ask Annabel 2.0 & Perdu

dinsdag 17 november 2015, 19.30-22.00 uur

The Traffic in Girls: Crisis, Criminality, and Affective Currencies in the Libidinal Economy: Artist Talks by Cassandra Troyan and Maya Gonzalez, georganiseerd door Ask Annabel

woensdag 25 november 2015, 17.00-19.00 uur

relationality – envisioning new wor(l)dings, georganiseerd door Terra Critica

woensdag 9 december 2015, 19.30-22.00 uur

How to Care Together, georganiseerd door (Un)usual Business

zaterdag 12 december 2015, 10.00-22.00 uur

Casco and Cooperativa Cráter Invertido Mirror Each Other, georganiseerd door Casco Cooperativa Cráter Invertido

zondag 13 december 2015, 15.00-18.00 uur

Screening en gesprek: Zachary Formwalt & Johan Hartle, georganiseerd door Casco

maandag 14 december 2015, 17.00-19.30 uur

Revolutionary Feminism Reading Group, georganiseerd door Ask Annabel 2.0 Perdu

zaterdag 19 december 2015, 18.00-22.30 uur

Refugees and Migrant Workers are Here, georganiseerd door We Are Here, IMWU & Doorbraak

zondag 10 januari 2016, 14.00-16.00 uur

Kinderactiviteit: Iedereen is een kunstenaar, georganiseerd door Merel Zwarts

maandag 11 januari 2016, 17.00-19.30 uur

Revolutionary Feminism Reading Group, georganiseerd door Ask Annabel 2.0 & Perdu

woensdag 13 januari 2016, 19.30-22.00 uur

How to Live Together, georganiseerd door (Un)usual Business

zondag 17 januari 2016, 14.00-18.00 uur

Forum I: Commoning Economy, met (Un)usual Business, Katherine Gibson, Martijn Jeroen van der Linden & Philippe Van Parijs, georganiseerd door Casco

woensdag 20 januari 2016, 17.00-21.00 uur

relationality – new wor(l)dings met Alex Martinis Roe, georganiseerd door Terra Critica & Casco

woensdag 27 januari 2016, 19.30-22.00 uur

How to Live Together, georganiseerd door (Un)usual Business

donderdag 28 januari 2016, 20.00-22.00 uur

Mark Our Words #1

zaterdag 30 januari 2016, 14.00-18.00 uur

Forum II: Commoning Art Organization, met Annette Krauss, Andrea Phillips & Nora Sternfeld, georganiseerd door Casco

maandag 8 februari 2016, 17.00-19.30 uur

Revolutionary Feminism Reading Group, georganiseerd door Ask Annabel 2.0 & Perdu

dinsdag 9 februari 2016, 19.30-22.00 uur

Wie betaalt de kunstenaar?, met Ad de Jong, Janneke van der Putten, Ella Derksen, Steven ten Thije & Irene de Craen, georganiseerd door Platform BK (in het Nederlands)

zaterdag 13 februari 2016, 14.00-18.00 uur

Towards a Housing Commons, met Mietshäuser Syndikat, Syndikaat NL & Soweto, georganiseerd door Roel Griffioen, Abel Heijkamp & Casco

maandag 15 februari 2016, 17.00-21.00 uur

relationality – new wor(l)dings, met Denise Ferreira da Silva, georganiseerd door Terra Critica & Casco

zondag 28 februari 2016, 14.00-18.00 uur

Forum III: Commoning Governance, met Michel Bauwens, Aetzel Griffioen & Manuela Zechner, georganiseerd door Casco

zaterdag 12 maart 2016, 14.00-20.00 uur

Forum IV: Commoning Aesthetics, met Annie Fletcher, Maria Lind, Stavros Stavrides, Marina Vishmidt en Arseny Zhilyaev, georganiseerd door Casco & Open! Platforum for Art, Culture and the Public Domain.

(Un)usual Business is een langdurig onderzoeksproject dat in 2013 werd geïnitieerd door Casco en de activistische groep Kritische Studenten Utrecht. Met publicaties, evenementen en een website, verkent (Un)usual Business het potentieel van lokale gemeenschapseconomieën, om de term van JK Gibson-Graham aan te halen. Gibson en Graham trachten fysieke en virtuele ontmoetingsruimtes te creëren om mede-commoners met elkaar in contact te brengen. Het doel? Een antwoord vinden op de vraag hoe we elkaar kunnen ondersteunen en duurzame commoning-gemeenschappen kunnen opbouwen.

Ask Annabel 2.0 is de informele studentenorganisatie van het Gender Studies-programma aan de Universiteit Utrecht. Het programma stimuleert kritisch denken en dialoog langs en over de (denkbeeldige) lijnen van gender, leeftijd, seksuele oriëntatie, etniciteit, klasse, onderwijs en capaciteit. Ask Annabel 2.0 overbrugt theorie en praktijk, en zet zich in om feminisme als een positief concept terug te eisen.

Doorbraak is een Nederlands initiatief dat wordt gerund door vrijwilligers. Veel mensen denken dat ze alleen staan in deze wereld en dat onrecht een gegeven is. Doorbraak is ervan overtuigd dat verandering acuut mogelijk is, verspreidt daarom haar visie en werkt samen met mensen die opkomen voor belangen die voor iedereen waardevol zijn. Op die manier levert Doorbraak een bijdrage aan -hopelijk- succesvol verzet tegen kapitalisme en voor meer gelijkheid en vrijheid op alle fronten. Daarbij plaatsen we ons in een brede traditie van strijd en solidariteit van onderop, die -in al haar diversiteit- door de eeuwen heen en in alle continenten bestaan heeft.

IMWU is een zelforganisatie, opgericht door en voor Indonesische migrantarbeiders in Nederland. IMWU tracht arbeidsrechten voor alle arbeiders en in specifiek voor Indonesische arbeiders, voor zowel gedocumenteerden als voor ongedocumenteerden, in Nederland voor het voetlicht te brengen. IMWU is vastbesloten om mensenhandel, banenhandel, misbruik, verschillende rechtenovertredingen en discrimiatie tegen alle werknemers en in het bijzonder Indonesische arbeiders in Nederland uit te bannen.

Perdu is een literaire stichting in Amsterdam die zich bezighoudt met recente ontwikkelingen in poëzie en proza. Als vrijwilligersorganisatie organiseert Perdu wekelijkse avondprogramma’s met poëzie voordrachten, lezingen, en meer.

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en vertegenwoordigt kunstenaars, ontwerpers en andere culturele producenten. We zijn de schakel tussen de kunstsector, belangenverenigingen, politiek en media. We voeden het debat over het belang van kunst voor de samenleving met de vele stemmen uit de kunstsector – met de taal van de schrijver, de ontwerper en de kunstenaar.

Terra Critica is een internationaal onderzoeksnetwerk in de menswetenschappen dat academici die geïnteresseerd zijn in kritische theorieën samenbrengt. Het doel van Terra Critica is de rol van kritische theorieën en kritiek in de 21ste eeuw in vraag te stellen.

We Are Here (Wij Zijn Hier) is een groep vluchtelingen in Amsterdam die vanuit de Nederlandse overheid geen onderdak krijgt maar ook niet mag werken en dus op straat zou moeten leven. De groep heeft besloten de onmenselijke situatie waarin zij leven zichtbaar te maken, door zich niet meer te verschuilen maar juist de situatie van afgewezen maar onuitzetbare vluchtelingen in Nederland aan de kaak te stellen. Dankzij de kracht van de vluchtelingen en de hulp van vele supporters, bestaat de groep al zo’n drie jaar. Wij Zijn Hier is momenteel in verschillende lokaties gevestigd.

Colophon:

Casco’s programma is mogelijk gemaakt met financiële steun van de Gemeente Utrecht, Mondriaan Fonds, Stichting DOEN en het Culturele Programma van de Europese Unie. We Are the Time Machines: Time and Tools for Commoning krijgt ook steun van het K.F. Hein Fonds.

This activity is part of:

An exhibition and study program to generate “tools” for practicing the commons.

Explore more activities

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link