Collective Pot? online cursus

Zaterdag, 18 september, 14:00–17:00 (CET)
Online cursus
Schrijf je hier in
14:00–14:30 Welcome and Introduction to the project and the online course
14:30–16:00 Four close workshops of the four tools
16:00–17:00 Plenary session and Q&A

In de afgelopen decennia zijn de economische ongelijkheid en onzekerheid alleen maar toegenomen. De kapitalistische economie is de belangrijkste drijfveer binnen dit fenomeen. Het abstraheert waarde weg van het materiële, van gebruik en duurzaamheid, terwijl het tegelijkertijd collectiviteit verwatert. De kunstwereld is niet immuun voor deze systemische toestand. Je zou kunnen zeggen dat het eerder heeft gefunctioneerd als een voorbeeldmodel van de kapitalistische economie – door haar nadruk op individuele autonomie en diens ongereguleerde, fluctuerende marktwaarden, waarbij materialiteit en arbeid vaak buiten beschouwing wordt gelaten. Er zijn echter ook mensen die deze schakels van de kunstwereld willen veranderen en de economie terug willen nemen met passie en liefde voor kunst. Deze economische transformaties zijn gebaseerd op waarden die betrekking hebben op de commons, zoals diversiteit, rechtvaardigheid, pluralisme en duurzaamheid. Deze creëren zodoende de voorwaarden voor een ‘culture of resilience’ – een veerkrachtige cultuur die weerstand biedt, herstelt en regenereert. 

Collective Pot? Art of practicing the commons-based economy of resilienceis een online pilotcursus georganiseerd door Casco Art Institute in het kader van C4R (Cultures 4 Resilience). Tijdens deze cursus zullen kunstenaars, artistieke collectieven en andere beoefenaars begeleiding bieden bij het eigen maken en verder ontwikkelen van relevante tools voor een veerkrachtige economie. Momenteel hebben we vier tools samengesteld, welke elke een eigen workshop zullen hebben. We raden deze cursus aan aan diegenen die zichzelf willen bevrijden van geïndividualiseerde overlevingsgedrag en de afhankelijkheid van geld. Deze cursus richt zich niet alleen op het gebruik van de tools – het is ook een forum om ze samen onder de loep te nemen en te ontwikkelen. Via Collective Pot?, willen we deelnemers ondersteunen, hen uitrusten met de nodige vaardigheden en de cultuur van de commons belichamen in “concrete engagement” (Friction. A. Tsing, p. 267) met hun ”lived cases”. 

Hieronder staat meer informatie over de cursus met de introductie van de tools en workshops en hoe je mee kunt doen. De werktaal van de cursus is Engels en deze is tevens voorzien van ondertiteling. 

Vier tools en workshops

De cursus bestaat uit vier workshops die elk gericht zijn op een specifiek hulpmiddel voor de commons-gebaseerde economie van veerkracht die waarde hecht aan de kunsten. Hieronder volgen teasers voor elke tool. Meer informatie over de tools, die in de loop van de tijd worden bijgewerkt, is beschikbaar via de OpenTools section op het digitale C4R platform. Het platform is ontwikkeld met veerkrachtige technologische methoden en wordt beheerd door een van de C4R-partners, NetHood (Zürich).

Rojava Film Commune by Rojava Film Commune, door Sevinaz Evdike

Rojava is meer dan een regio in het noorden en oosten van Syrië. Het is een autonome regering die in 2014 werd opgericht en die overleefde wat vaak wordt aangeduid als de Syrische oorlog, geteisterd door geopolitieke complicaties. Het is gebaseerd op het radicale democratische principe waarbij kernwaarden als coöperatie, diversiteit, vrouwen en ecologie hoog in het vaandel staan. De filmcommune is een van de vele gemeenschappen die de basis vormen van het bestuur van Rojava.

“Rojava streeft naar een niet-hiërarchisch en direct democratisch systeem; haar politieke structuur is geworteld in kleine, lokale vergaderingen waarin besluiten collectief worden besproken en genomen. Hoewel privé-eigendom niet is afgeschaft, worden segmenten van landbouw en industrie coöperatief onderhouden. In dezelfde geest werd de Rojava Film Commune in 2015 opgericht als een collectief dat zich toelegt op de productie, distributie en het ontvangen van films die de staatloze samenleving van Rojava, de Koerdische en Arabische cultuur en de voortdurende militaire en ideologische strijd in de regio weergeven en documenteren.” (van: https://www.artforum.com/print/202007/alan-gilbert-on-the-rojava-film-commune-83689)

Vooral Sevinaz Evdike, een van de leden van de Commune, zal zich concentreren op wat hen in staat stelt om te werken met een minimale afhankelijkheid van geld, het belang van culturele, ideologische en spirituele praktijken die hun coöperatieve, autonome bestuursmodellen mogelijk maken. 

Art for Universal Basic Income van Institute of Radical Imagination door Mao Mollona, Marco Baravalle en Emanuele Braga

“Terwijl de kunstmarkt haar status als een veilige haven voor de financiële elite bevestigt, heeft de huidige pandemie de kwetsbaarheid en precariteit van kunstwerkers over de hele wereld benadrukt, iets wat een groeiend deel van de mensheid gemeen heeft. In deze situatie zou een UBI (universeel basisinkomen) dan een oplossing en zelfs een dringende maatregel zijn om te implementeren. Maar het UBI is niet “alleen” een antwoord op armoede, het is een noodzakelijke voorwaarde om ons extractivistische ecologische model te heroverwegen, om veel ongelijkheid op het gebied van gender en ras te corrigeren en, last but not least, om de huidige neoliberale structuur van de kunstwereld te veranderen. UBI moet worden gezien als een hulpmiddel om nieuwe subjectieve ruimtes te openen, een alternatief voor het dominante ondernemersindividualisme en in plaats daarvan gericht op commons en zorg” (uit https://instituteofradicalimagination.org/the-school-of-mutation-2020/som-iterations/art-for-ubi).

Method of valuing the commons door atelier d’architecture autogérée 

R-Urban is een project van atelier d’architecture autogérée, gebaseerd op netwerken van stedelijke commons en collectieve hubs ter ondersteuning van maatschappelijke veerkrachtpraktijken in de buitenwijken van Parijs. Rond 2015-6 werd een van de hubs van zijn site verdreven door het gemeentebestuur dat de waarde van een “stadsboerderij” niet inzag in vergelijking met een parkeerplaats. Naar aanleiding van dit evenement nam aaa een initiatief om rekening te houden met de waarde van veerkrachtige, ecologische, burgerinitiatieven.

“Onze methodiek voor het toekennen van waarde geeft inzicht in wat gewoonlijk onzichtbaar en ontelbaar is, dat wil zeggen vrijwillige onbetaalde arbeid, milieuzorg, dagelijkse ecologische praktijken en verbeteringen van het welzijn. Deze verborgen waarde wordt normaal gesproken gratis toegeëigend door de staat of de markt (Bollier, 2016a, p. 30)” uit het artikel “Calculating the value of the commons: Generating resilient urban futures”).

AAA, onze partner voor C4R, heeft middels experiment een methode ontwikkeld en zal deze met je delen voor op commons gebaseerde handelingen die een alternatief bieden voor bekende transactievormen zoals loon. Deze methode wordt gerealiseerd in samenwerking met Katherin Gibson, een vooraanstaand geleerde in het theoretiseren en promoten van “community economies”.

Open Collective.com van Open Collective, door Caroline Woolard & Pia Mancini

Caroline Woolard, kunstenaar en tegenwoordig een van onze naaste gesprekspartners, trad onlangs toe tot de Open Collective Foundation als Director of Research & Partnership en zal je begeleiden omtrent hun tool.

“Open Collective Foundation creëert een juridische, financiële en technische commons voor de solidaire economie. OCF heeft een unieke rol te spelen als rentmeester van een juridische, financiële en technische commons – een stuk gedeelde infrastructuur – dat diep resoneert met de solidaire economie-beweging. We kunnen bruggen bouwen tussen 501(c)(3) fiscale sponsoring, de open source-gemeenschap (waar dit concept diep geworteld in is), wederzijdse hulpgroepen (100+ worden tegenwoordig gehost door OCF) en de beweging in het algemeen. Uit: Open Collective Foundation: Solidarity will be our guiding principle.”

Hoe kan je deelnemen?

We raden je aan om eerst kennis te maken met elk van de vier tools voordat je er een kiest – waarvoor je een workshop kunt bijwonen door de kunstenaars en kunstcollectieven die de tool aanbieden. Houd er ook rekening mee dat de informatie en ondersteunende documenten voor de tool nog steeds worden bijgewerkt op de C4R-website. 

Elke workshop vindt gelijktijdig plaats op dezelfde datum. Er zullen plenaire sessies zijn voor en na de workshop om meer indrukken op te doen over de andere tools en om contact te leggen met andere deelnemers.

Inschrijven voor de cursus is mogelijk middels dit formulier. De inschrijvings- en deelnamekosten variëren in hun hoeveelheden naar type of draagkracht. Het is onze bedoeling om voor elke workshop 15 deelnemers te hebben. De inschrijving wordt gesloten als we deze capaciteit bereiken.

Neem contact op met Marianna Takou (marianna@casco.art) voor verdere vragen. Houd er rekening mee dat we onze zomervakantie hebben van 1 tot en met 15 augustus 2021 en na deze periode kunnen antwoorden, tenzij dringend (voor dringende zaken kunt u een e-mail sturen naar info@casco.art).

Colophon:

Met bijdragen van:
Rojava Film Commune (Sevinaz Evdike)
Institute of Radical Imagination (Mao Mollona, Marco Baravalle and Emanuele Brag)
atelier d’architecture autogérée
Open Collective.com (Caroline Woolard & Pia Mancini)

Core team: Binna Choi, Anna Dupont-Crabtree, Marianna Takou
Adviserend kunstenaar: Caroline Woolard
Identity design: Anna Dupont-Crabtree
Communicatie en promotie: Luke Cohlen
Administratie: Erik Uitenbogaard
Toegankelijkheid: Staci Bu Shea
Partner: C4R (bezoek c4r.info)

Het project is ondersteund door het Creative Europe – Culture programma van EC (2020-22) en wordt uitgevoerd door een collectief van 4 partners: Atelier d’Architecture Autogérée (FR), Casco Art Institute: Working for the Commons (NL), Nethood (CH) en Transit.ro (RO).

This activity is part of:

A European level cooperation project of workshops, residencies, and publishing for researching and promoting resilient cultural practices and tools.

Explore more activities

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link